Kaasulöytö Grönlannin vesillä uhka ilmastolle ja arktisille alueille

Brittiläinen Cairn Energy on tänään tiistaina ilmoittanut löytäneensä kaasua Grönlannin rannikolta. Greenpeacen alus Esperanza on Baffinin lahdella Diskon saaren länsipuolella alueella, jossa Cairn Energy tekee porauksia.

Esperanza on tällä hetkellä näköetäisyydellä Cairnin käyttämistä ruotsalaisen Stenan porauslautasta ja porausaluksesta.

”Cairn saattaa olla askelta lähempänä öljylöytöä Grönlannista, mutta se tarkoittaa askelta taaksepäin ilmastomuutoksen torjunnassa. Öljylöytö olisi myös vakava uhka arktisen alueen herkälle luonnolle”, sanoo Greenpeacen kampanjoitsija Leila Deen Esperanzalla.

Cairn on kieltäytynyt tähän mennessä julkistamasta kattavaa suunnitelmaa, kuinka se toimisi öljyonnettomuustilanteessa. Sillä on käytössään vain 14 alusta öljyvuodon tapahtuessa. Vertailun vuoksi voi todeta, että Meksinkonlahden öljyonnettomuudessa on tarvittu yli 6 500 alusta. Arktisella alueella on myös vaarana, että onnettomuus tapahtuu porauskauden ulkopuolella, jolloin paineentasausreikiä ei voi porata. Onnettomuuden tapahtuessa talvikaudella öljy purkautuisi jään sulamiseen saakka jään alle (1).

Greenpeace vaatii Cairn Energya lopettamaan välittömästi poraukset ja julkistamaan turvallisuussuunnitelmansa. Grönlannin hallitus on kieltäytynyt esittämästä sitä Greenpeacelle.

Cairn Energy käyttää porauksissaan ruotsalaisen Stena-konsernin öljynporauslautta Stena Donia ja öljynporausalus Stena Forthia. Greenpeace vetoaa myös Stenaan, jotta poraukset Grönlannin vesillä keskeytettäisiin (2).

Greenpeace vaatii:

* Uudet öljynporaukset merellä on kiellettävä, samoin muiden suuren riskin öljylähteiden käyttö, kuten arktisten alueiden öljy ja Kanadan öljyhiekka.

* Öljynporauksesta on asteittain luovuttava.

* Hallitusten on vaadittava, että öljy-yhtiöiden on oltava täysin vakuutettuja vastuidensa varalta.

* Fossiilisten polttoaineiden tukeminen on lopetettava ja puhdasta energiaa on tuettava enemmän.

* Tarvitaan vahvaa lainsäädäntöä ja politiikkaa ilmaston lämpenemisen estämiseksi ja puhtaan energian vallankumouksen aikaansaamiseksi.

Esperanzalla on vapaaehtoisena miehistön jäsenenä suomalainen aktivisti Timo Puohiniemi, puhelinhaastattelupyynnöt: Juha Aromaa, 050 3696202.

Video osoitteessa: https://info.greenpeace.se/a_mediarelease/?openfolder=2010_Esperanza_Go_%20Beyond_Oil_tour/100823_ESPERANZA_STANDOFF

Viitteet:

(1) A. Mayeda 2010. Oil-spill relief well off Canada’s Arctic coast would take three years: regulators. Postmedia News http://www.canada.com/news/spill+relief+well+Canada+Arctic+coast+would+take+three+years+regulators/3347296/story.html

(2) http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article7663830.ab

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202

Greenpeace on riippumaton maailmanlaajuinen järjestö, joka kampanjoi ihmisten asenteiden ja toimintatapojen muuttamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja rauhan edistämiseksi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Multimedia

Multimedia