Olkiluodon uraanitoimittaja levittää säteilysaastetta Afrikassa

Ranskalaisen valtionyhtiön Arevan uraanikaivos Arlitissa Nigerissä vaarantaa alueen asukkaiden terveyden säteilyllä. Areva rakentaa parhaillaan Olkiluotoon ydinreaktoria ja kaavailee uraanikaivosta myös Suomen Lappiin. Teollisuuden Voima on hankkinut Olkiluodon reaktoreihin uraania samalta Arlitin kaivokselta (1).

Greenpeacen tutkimusryhmä mittasi Arevan kaivoksen lähellä, Akokanin kaupungin kaduilla, paikoin maantasossa jopa viisisataakertaisesti taustasäteilyn ylittäviä säteilyarvoja. Areva on väittänyt puhdistaneensa saastuneet alueet jo vuosia sitten. "Greenpeace vaatii, että kaivosten aiheuttamasta saastumisesta tehdään riippumaton selvitys ja Areva velvoitetaan puhdistamaan ja korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Tämä osoittaa jälleen kerran, että ydinvoima ei suinkaan ole päästötöntä vaan saastuttaa ympäristöä", sanoo tutkimusryhmää johtanut Greenpeacen säteilyturvallisuuden asiantuntija, fysikaalisen kemian tohtori Rianne Teule. "Arevan kaivoksen aiheuttamat ympäristötuhot osoittavat, että yhtiö ei kanna vastuutaan ympäristön pilaantumisesta ja siitä asukkaille aiheutuvista terveyshaitoista. Arevaa ei tule päästää Suomeen etsimään uraania. Teollisuuden Voimalla on uraanin käyttäjänä osavastuu ympäristön saastumisesta Nigerissä," toteaa Greenpeacen ilmastovastaava Simo Kyllönen. Greenpeacen tutkimusryhmä keräsi Nigerissä näytteitä, joiden analysointi jatkuu tammikuuhun. Akokanin kaupungissa saadut tulokset päätettiin kuitenkin julkistaa välittömästi, koska ne osoittivat ihmisten terveydelle aiheutuvan välitöntä vaaraa. (1) http://www.olkiluoto.info/fi/21/3/34/ https://www.etde.org/etdeweb/details.jsp?osti_id=20250928 http://newmdb.iaea.org/profiles.aspx?ByCountry=FI Video- ja kuvamateriaalia Nigeristä: https://info.greenpeace.se/album/a_mediarelease/?openfolder=091126_Niger_AREVA_uranium_radiation/&openfile=091126_Niger_AREVA_uranium_radiation001.jpg Lisätietoja: Ilmastovastaava Simo Kyllönen, puhelin 040 1972620 Tiedottaja Satu Pitkänen, puhelin 050 5461 789

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Multimedia

Multimedia