Olkiluoto 3:n reaktorimalli ei kelpaa Iso-Britannian viranomaisille

Iso-Britannian ydinturvallisuusviranomainen HSE kertoi eilen illalla, ettei se voi suositella uusien ydinreaktorien rakentamista, koska ehdolla olevien ranskalaisen Olkiluoto 3 -tyypin EPR-reaktorin sekä yhdysvaltalaisen AP1000-reaktorityypin turvallisuusriskeihin liittyy merkittäviä huolenaiheita (1). Greenpeacen mukaan Iso-Britannian viranomaisten kanta osoittaa, että Olkiluoto 3 -reaktorin rakentaminen sallittiin Suomessa ilman riittävää näyttöä reaktorimallin turvallisuudesta. Olkiluoto 3:n rakentaminen tulee keskeyttää suunnittelussa ja rakentamisessa tapahtuneiden virheiden vuoksi.

- Neljä vuotta sen jälkeen, kun Suomen hallitus myönsi Olkiluoto 3 -reaktorille rakentamisluvan, ranskalaisyhtiöt eivät kykene esittämään reaktorin riskien hallinnasta näyttöä, joka kelpaisi Iso-Britannian viranomaisille. Suomessa reaktorimalli hyväksyttiin ensimmäisenä maailmassa ja prosessiin käytettiin vuosi. Iso-Britannian kokenut viranomainen käyttää saman reaktorimallin arviointiin ja parannusten vaatimiseen 3,5 vuotta. Tämä osoittaa, että Olkiluoto 3:n valvontaa ohjasi Suomessa energiapolitiikka, ei suomalaisten suojeleminen ydinonnettomuuden riskiltä, sanoo Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta. Iso-Britannian ydinturvaviranomainen toteaa useassa kohdassa teknistä arviointiraporttiaan, että Olkiluoto 3 -reaktorimallissa todetut puutteet voivat edellyttää fyysisiä muutoksia reaktoriin. On kyseenalaista, voidaanko näitä fyysisiä muutoksia toteuttaa Suomessa sen jälkeen, kun reaktoria on rakennettu yli neljä vuotta. Keskeisin puute Olkiluoto 3 -reaktorissa liittyy reaktorin tietokonejärjestelmien suunnitteluun. Eri järjestelmiä ei ole erotettu toisistaan siten, ettei sama häiriö aiheuta vikaa eri järjestelmiin. Lisäksi tietokonejärjestelmien luotettavuudelle on asetettu epärealistiset tavoitearvot, joita on sitten käytetty reaktorin riskitason arvioinnissa (2). Toinen keskeinen ongelma on reaktorin suojaaminen ulkoisilta uhilta, mihin Greenpeace kiinnitti huomiota ennen rakentamisluvan myöntämistä. - Jos Suomeen rakennettaisiin kuudes ydinreaktori, todennäköisimmät ehdokkaat reaktorimalleiksi olisivat Olkiluoto 3 -tyypin EPR-reaktori sekä yhdysvaltalainen AP1000. Iso-Britannian viranomaiset ovat todenneet nämä molemmat reaktorityypit keskeneräisiksi ja vaarallisiksi. Olisi suuri virhe Suomen hallitukselta ripustautua energiapolitiikassa näihin reaktoreihin: hakemukset ydinvoiman lisärakentamiseksi on hylättävä, Myllyvirta sanoo. (1) Guardian 27.11.2009: Designs for new UK nuclear reactors are unsafe – claim. http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/27/nuclear-power-reactor-design/print (2) HSE 27.11.2009: Public Report on the Generic Design Assessment of New Nuclear Reactor Designs. http://www.hse.gov.uk/newreactors/reports/step3-edf-areva-public-report-gda.pdf Havainnollistus Olkiluoto 3:n turvallisuuspuutteista: http://www.greenpeace.org/raw/content/finland/fi/dokumentit/ol3briefing/ol3briiffi/ol3juliste.pdf

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.