Palmuöljyn sertifiointijärjestelmä RSPO unohtaa kasvihuonekaasupäästöt

Kuala Lumpurissa järjestetään 2.-4.11. palmuöljyn vapaaehtoisen sertifiointijärjestelmän (RSPO) vuosikokous. Kokousta edelsi sunnuntaina johtoryhmän kokous, jossa ei hyväksytty kasvihuonekaasupäästöjen pakollista sisällyttämistä RSPO:n kriteereihin. Sunnuntaina päätetyn ehdotuksen mukaan ilmastovaikutuksia tutkitaan vielä vuoden ajan, jonka jälkeen alkaa vuoden koeaika. Koeajan jälkeen yritykset voivat halutessaan vapaaehtoisesti lisätä kasvihuonekaasupäästöstandardin saamaansa sertifikaattiin. Samaan aikaan sademetsien ja turvesoiden raivaaminen palmuöljyplantaaseiksi jatkuu ja kasvihuonekaasupäästöt pahenevat.

- Kunnollista standardia kasvihuonekaasupäästöistä ei saatu aikaan, koska Indonesian ja Malesian palmuöljyteollisuuden edustajat eivät ole valmiita lopettamaan sademetsien ja turvesoiden raivaamista. Tällä päätöksellä annetaan RSPO:n jäsenille lupa jatkaa metsien tuhoamista. RSPO:n väitteet kestävän palmuöljyn tuotannon takaamisesta eivät ole uskottavia, sanoo Greenpeacen Kaakkois-Aasian metsäkampanjoitsija Joko Arif. Greenpeace vaatii ennaltaehkäiseviä toimia metsäkadon pysäyttämiseksi Kaakkois-Aasiassa. RSPO:n on kannettava vastuu siitä, että palmuöljyteollisuus aiheuttaa huomattavia ilmastopäästöjä. Sitovan kasvihuonekaasustandardin luominen kestää vielä vuosia, mutta suosademetsien raivaaminen on pysäytettävä heti. RSPO:ta ei myöskään voida uskottavasti käyttää palmuöljyn polttoainekäytön kasvihuonekaasupäästöjen mittarina niin kauan kuin epäsuoria vaikutuksia maankäyttöön ei huomioida kriteereissä. Mikäli uuden kysynnän aiheuttamia epäsuoria vaikutuksia ei sisällytetä tuleviin kasvihuonekaasupäästöjen kriteereihin, ei RSPO:n standardeilla voida mitata palmuöljypohjaisten polttoaineiden hiilitasetta. RSPO on sitoutunut ”vähentämään tai välttämään plantaasien ja prosessointivaiheen sekä uusien hankkeiden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä” [1] mutta mitään sitovaa standardia ei siis ole saatu aikaan. RSPO:n kriteerit perustuvat muutenkin vapaaehtoisuuteen eivätkä velvoita jäseniä. Esimerkiksi Indonesiassa lailla kiellettyä tulen käyttöä maan raivaamisessa tai orankien elinalueiden hakkaamista ainoastaan kehotetaan välttämään. RSPO:lta kesti vuoden perustaa työryhmä ja valmistella luonnos kriteereistä, joilla palmuöljyn tuotannon kasvihuonekaasuja kontrolloitaisiin. Vuoden 2008 vuosikokouksessa RSPO:n jäsenet sopivat, että näistä kriteereistä äänestettäisiin tämän vuoden tapaamisessa. RSPO:n jäsenet ovat kuitenkin erimielisiä kasvihuonekriteerien sisällöstä, mikä johti sunnuntaina tehtyyn heikkoon ehdotukseen. Viite: (1)GHG emissions from palm oil production, Draft for public consultation, July 2009, RSPO

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.