Sademetsäpuuta edelleen myynnissä suomalaisissa kesäkalusteissa

Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Suomen Kuluttajaliitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisivat tänään vuosittaisen raporttinsa trooppisen puun käytöstä puutarhahuonekaluissa. Tänä vuonna vihreään luokkaan pääsi kahdeksan ketjua, joukossa Suomen suurimman vähittäiskauppaketjun S-ryhmän kaikki kesäkalusteita myyvät liikkeet.

Luokitus jakaa yritykset kolmeen ryhmään. Vihreässä luokassa olevat yritykset myyvät ainoastaan FSC-sertifioituja viljeltyjä puulajeja tai pohjoisia puulajeja. Keltaisen luokan yritykset myyvät viljeltyä trooppista puuta, joka ei kuitenkaan ole varmennetusti sertifioitua. Punaiseen luokkaan joutuvat yritykset, jotka eivät pysty todistamaan trooppisen puunsa alkuperää tai jotka eivät vastaa kyselyyn lainkaan. Vihreä ja keltainen luokka kasvoivat viime vuodesta ja moni yritys on tarkentanut puunhankintaansa. Toisaalta moni yritys ei edelleenkään tiedä myymiään puulajeja tai puun alkuperää. Ongelmia tuottaa myös harhaanjohtava mainonta - esimerkiksi Masku mainostaa tuotteidensa olevan FSC-sertifioituja, vaikka tälle ei selvityksessä löytynyt perusteita. Kuluttajan on siis syytä olla erittäin tarkka, jos haluaa välttää sademetsäpuuta. FSC-sertifioidussa tuotteessa tulee näkyä FSC-logo ja sertifikaatin numero. Vihreään luokkaan pääsivät tänä vuonna Etola, Kalustekauppa.com, S-ryhmän ketjut sekä Sotka. Lisäksi muutama muu yritys ilmoitti aikataulusta, jonka mukaan ne luopuvat muusta kuin FSC-sertifioidusta trooppisesta puusta lähitulevaisuudessa. Euroopan parlamentin täysistunto äänesti huhtikuussa uudesta lainsäädännöstä laittoman puun poistamiseksi EU:n markkinoilta. Lakiesityksessä vaaditaan puuta myyviä yrityksiä osoittamaan puun laillisuus. Jos maa- ja metsätalousministerit hyväksyvät lain kesällä, voidaan se saada voimaan ensi vuonna. Eurooppalaiset kuluttajat ovatkin ilmaisseet selvästi halunsa tietää puun laillisesta alkuperästä (1). - Trooppisten metsien raivaus aiheuttaa biodiversiteetin menettämisen lisäksi noin viidenneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Laittomasti hakattua sademetsäpuuta päätyy myyntiin myös Suomeen. Niin kauan kun laitonta kauppaa ei saada kuriin, kuluttajan on oltava todella tarkka välttääkseen sademetsäpuuta, sanoo Greenpeacen metsävastaava Sini Harkki. Koko selvitys ja lisätietoja: http://www.greenpeace.org/raw/content/finland/fi/dokumentit/kesakalusteluokitus-2009.pdf www.sademetsa.fi (1) WWF:n ja Maan ystävien tilaaman mielipidekyselyn mukaan 92% vastaajista tukee kunnianhimoisen laittoman puun lainsäädännön hyväksymistä EU:ssa. Lisätietoja kyselystä, mukana olleista maista ja maakohtaisista tuloksista: http://assets.panda.org/downloads/wwf_foe_poll_factsheet_1.pdf

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.