Suomen tavoiteltava laillisesti sitovaa ilmastosopimusta Kööpenhaminassa

Greenpeacen aktivistit vaativat tänään eduskuntatalon edessä, että Suomen on tavoiteltava Kööpenhaminan ilmastokokouksessa laillisesti sitovaa ilmastosopimusta, jonka päästövähennykset vastaavat ilmastotieteen vaatimuksia ja joka tarjoaa kehitysmaiden ilmastotoimille riittävän tuen sekä takaa sademetsien suojelun.

- Hiilidioksidi ei anna lisäaikaa eikä kuuntele poliittisia julistuksia. Tavoitteena Kööpenhaminassa tulee olla enemmän kuin löyhä poliittinen kompromissi. Kokouksen tavoitteiden laskemista poliittiseen kädenpuristukseen ei voi perustella ajan loppumisella. Aikaa keskeisistä kysymyksistä sopimiseen on, jos vain poliittista tahtoa löytyy, painottaa Greenpeacen aktivisti Rosa Gierens eduskuntatalon portailla. Eduskunta käsittelee tänään hallituksen tiedonantoa Kööpenhaminan ilmastokokouksesta. Ilmastokriisin välttämiseksi maailman kasvihuonekaasupäästöjen täytyy kääntyä laskuun vuoteen 2015 mennessä. Tämän toteuttamiseksi Greenpeace vaatii: * Suomen tulee tukea EU:n sitoutumista vähintään ilmastotieteen edellyttämälle 40 prosentin päästövähennyksiin vuoden 1990 tasosta vuonna 2020. * Päästötavoitteisiin liittyvät porsaanreiät on tukittava. Löysät, ennusteisiin perustuvat metsien hiilinielujen laskentasäännöt voivat laskea teollisuusmaiden tavoitetasoa jopa viidellä prosenttiyksiköllä. Laskentasääntöjen on tehtävä näkyväksi hakkuiden aiheuttama metsien hiilinielujen pieneminen suhteessa aiempaan keskimääräiseen tasoon. Suomen on tuettava tiukkoja ja läpinäkyviä metsien hiilinielujen laskentasääntöjä, jotka perustuvat historialliseen vertailutasoon. * Teollisuusmaiden on sitouduttava riittävään ja ennakoitavaan julkiseen rahoitukseen kehitysmaiden ilmastotoimien varmistamiseksi. Suomen on selkeästi tuotava esiin oma rahoitusosuuteensa. Rahoituksen on tultava Suomen kehitysrahoitustavoitteen (0,7 % bruttokansantuotteesta), ei nykyisen tason (0,53 %), päälle. Kööpenhaminan kokouksessa Suomen johtajien on oltava aktiivisesti mukana estämässä globaalia yhteisöä ajautumasta kohti ilmastokriisiä. Kokouksella voidaan antaa myös vahva piristysruiske ilmastoystävälliselle kehitykselle, joka luo mahdollisuuksia myös suomalaiselle ilmasto-osaamiselle ja tukee vihreiden työpaikkojen syntymistä. - Passiivisen perässähiihtäjän sijaan Suomen tulee olla ilmastokokouksen aktiivinen edelläkävijä, vaativat Greenpeacen aktivistit, jotka luovuttavat huomenna viestinsä myös ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Greenpeace lahjoittaa Suomen Kööpenhaminaan matkaaville johtajille myös pienen banderollin, jolla he voivat viestiä myös muille mitä Kööpenhaminassa on tehtävä: pyrittävä parempaan, ponnistettava korkeammalle!

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.