Suomen tuettava EU:ssa hiilinielujen muutoksen näyttävää laskentatapaa

Greenpeace vaatii Suomen pääministeri Matti Vanhasta tukemaan EU:n huippukokouksessa laskentatapaa, joka tuo esille metsien hakkuiden todelliset päästöt. Ehdotetut laskentamallit, jotka perustuvat maiden ilmoittamiin tulevaisuuden ylisuuriin hakkuuennusteisiin, uhkaavat luoda ilmastosopimukseen porsaanreiän, joka hävittää hakkuiden aiheuttamia päästöjä Kioton sopimuksen viiden prosentin päästövähennystavoitteiden verran.

Ranska on tehnyt ehdotuksen, jossa metsien hiilinieluja verrattaisiin kuten muitakin päästöjä vuoteen 1990. Suomi vastustaa Ranskan esitystä. Ja syykin on selvä: ensi vuosikymmenellä Suomi haluaa hakata metsiään huomattavasti vuotta 1990 enemmän ja tästä aiheutuu useiden miljoonien tonnien päästöt. Näistä päästöistä Suomi ei halua ottaa vastuuta. Suomen ajama malli johtaisi myös helposti sademetsien suojeluun asetettavien tavoitteiden vesittymiseen. Aiempaa suurempia hakkuita 2010-luvulla Suomi perustelee sillä, että suuri osa metsiemme puustosta tulee hakkuukypsäksi. Jos hakkuita jatketaan entiseen intensiiviseen tapaan, kaikki tuo puu hakataan metsästä pois. Taustalla on Suomen kansallisen metsäohjelman tavoite nostaa hakkuut noin 70 miljoonaan kuutioon, vaikka Metsäntutkimuslaitoksen arviot kotimaisen puun käytöstä vuodelle 2020 ovat vain 46 miljoonaa kuutiota. [1] - Voi kysyä kuinka todelliseen uhkakuvaan ennakoidut lisälaskut Suomelle metsien hiilinieluista oikein perustuvat? Onko taustalla vain toivekuva nykyisenkaltaisten hakkuiden jatkumisesta, joka ei vastaa metsäteollisuuden käynnissä olevaa väistämätöntä rakennemuutosta, Greenpeacen ilmastovastaava Simo Kyllönen kysyy. - Seurauksena tästä uhkakuvasta Suomen kanta uhkaa synnyttää Kööpenhaminassa ilmastosopimukseen porsaanreiän, joka vastaa suuruudeltaan Kioton pöytäkirjan nykyisiä tavoitteita. Teollisuusmaiden päästövähennystavoitteista voitaisiin vähentää viisi prosenttiyksikköä, mikäli nyt maiden ehdottamat tulevaisuuden ylisuuriin hakkuuennusteisiin perustuvat laskentasäännöt hyväksyttäisiin, Simo Kyllönen jatkaa. - Tämän porsaanreiän tukkimiseksi Greenpeace vaatii Suomea tukemaan historialliseen vertailutasoon perustuvia laskentasääntöjä ja vastustamaan ennusteisiin perustuvia. Nyt maailmanlaajuinen kestävä metsien hiilinielujen varjeleminen uhkaa hautautua Suomen kansallisen metsäohjelman hakkuutavoitteen alle, Kyllönen sanoo. Viite: [1] http://www.metla.fi/pp/LHet/Hetemaki_Metsanhoitajalehti_2_2009.pdf

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.