Tulevaisuusselonteossa tie menestyvään Suomeen ilman ydinvoimaa

Greenpeace pitää hallituksen tänään julkaisemaa tulevaisuusselontekoa tervetulleena. Ensimmäistä kertaa hallitus esittää tulevaisuudennäkymän, jossa tähdätään ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta riittävän suuriin päästövähennyksiin. Selonteko osoittaa myös, että hyvinvoivassa ja vähäpäästöisessä Suomessa ei rakenneta lisää ydinvoimaa.

Greenpeace kehottaa hallitusta asettamaan tavoitteeksi vähintään 80 prosentin päästövähennyksen vuoteen 2050 mennessä ja uusiutuvan energian osuuden nostamisen lähelle sataa prosenttia energiantuotannosta. - Käytetään hyväksi osaamistamme ja tehdään uusiutuvasta energiasta, energiatehokkuudesta ja korkean teknologian aloista Suomen menestystekijöitä. Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisääminen ovat ehdoton edellytys päästövähennysten saavuttamiselle. Nyt on keskityttävä kestäviin energiaratkaisuihin ja hylättävä investoinnit vanhanaikaiseen ydinvoimaan ja fossiilisiin polttoaineisiin, sanoo Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta. Yhteistä kaikille tulevaisuusselonteon skenaarioille on uusiutuvan energian nopea lisäys. Bioenergian käyttö kasvaa vähintään kahden ydinvoimalan sähköntuotannon verran. Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvaa noin 8000 MW:iin eli puoleen Espanjan nykyisestä kapasiteetista tai Teksasin osavaltion nykyiseen kapasiteettiin. Saksa ja Espanja ovat asentaneet vastaavan määrän tuulivoimaa muutamassa vuodessa, joten suurempaankin kapasiteettiin vuonna 2050 pystyttäisiin, jos tarvetta olisi. Samoin energiatehokkuuden merkittävää parantamista sekä kestävämpiä elämäntapoja tarvitaan erityisesti asumisessa ja liikenteessä. Tulevaisuusselontekoon sisältyy myös skenaario, jossa ydinvoiman tuotanto Suomessa kolminkertaistettaisiin nykytasolta vuoteen 2050 mennessä. Greenpeace pitää skenaariota täysin mahdottomana sekä ympäristö- että taloudellisista syistä. Uusiutuvan energian hinta on pudonnut viimeisten kymmenen vuoden aikana murto-osaan, kun ydinvoimaloiden hinta on kolminkertaistunut. Ei ole näkyvissä mitään syytä olettaa, etteikö samansuuntainen kehitys jatkuisi. - Ydinvoiman ympärille rakennettuun skenaarioon liittyy riippuvuus fossiilisista polttoaineista vielä vuonna 2050, suuri ekologinen jalanjälki ja luonnonvarojen kulutus. Pelkästään ydinvoimaloiden elinaikanaan tuottamien radioaktiivisten jätteiden määrä viisinkertaistuisi. Lisäksi energiankulutuksen kasvun jatkuminen lykkäisi päästövähennyksiä pitkälle tulevaisuuteen, vaikka 40 prosentin vähennykset tarvitaan jo seuraavan vuosikymmenen aikana, Myllyvirta sanoo.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Tilaa