Uusiutuvat ovat itsenäinen energiaratkaisu, eivät reaktorilupien kuorrute

Hallituksen muotoilema "risupaketti" on halpamainen yritys hämätä kansanedustajia kuorruttamalla saastuttava ja vaarallinen lisäydinvoima lupauksilla uusiutuvan energian lisäämisestä. Hallitus ei ole edes selvittänyt, voitaisiinko uusiutuvan energian lisäämisellä kattaa sähkön lisätarve ilman ydinvoiman lisärakentamista. Uuteen risupakettiin sisältyvät lähes täsmälleen samat lupaukset, jotka annettiin Olkiluoto 3 -hankkeesta päätettäessä - ja jotka jätettiin täyttämättä, kun viidennelle ydinvoimalalle saatiin lupa.

”Hallituksen paketti keskittyy lähinnä metsänomistajien tukemiseen ja vaikutukset sähköntuotantoon jäävät mitättömiksi. Jos risupaketilla vielä saadaan myytyä eduskunnalle uusi ydinreaktori, on varmaa, että investoinnit uusiutuvaan energiaan jäävät pelkäksi haaveeksi”, muistuttaa Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta. ”Yritysten riskinkantokyky ja pääoma olisi sidottu vuosikymmenten ajaksi riskialttiisiin reaktorihankkeisiin. Miljardi-investointeja uusiutuviin ei tehtäisi pelkkien tukien vuoksi”, muistuttaa Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta. Kun Olkiluoto 3 -reaktorista tehtiin päätöstä eduskunnassa, kansanedustajille luvattiin kivihiilen käytön rajoittamista, laajaa energiansäästöohjelmaa ja laajoja satsauksia uusiutuvaan energiaan. Mikään näistä lupauksista ei toteutunut päätöksen jälkeen. Risupaketti lisäisi toteutuessaan uusiutuvan energian käyttöä muun muassa lämmöntuotantoon, mutta sähköntuotannon lisäys uusiutuvilla jäisi vaatimattomaksi. Samoin energiatehokkuustoimissa on jätetty vähimmälle huomiolle sähkön tarvetta vähentävät toimet. Turvallisilla energiaratkaisuilla on mahdollista kattaa sähkön tarvetta kolme kertaa Olkiluoto 3:n sähköntuotannon verran. Niin biosähkön, tuulivoiman kuin energiatehokkuudenkin lisäysmahdollisuuksista yli puolet jää hallituksen resepteillä käyttämättä. Uusiutuvan energian lisääminen osoittautuu huomattavasti nyt arvioitua halvemmaksi, kun investoinnit saadaan käyntiin. Uusiutuvan energian tuotanto ja energiatehokkuustoimet tarjoavat lisäksi pysyviä työpaikkoja kymmenille tuhansille suomalaisille - hyöty jakautuu laajasti yhteiskuntaan. Olkiluoto 3 -hankkeen tähänastiset kustannusarvioiden ylitykset maksavat ranskalaisille veronmaksajille 2,3 miljardia euroa, mikäli valtionyhtiö Areva kantaa lisäkulut. Pohjoismaisille sähkönkäyttäjille riippuvuus pieleen menneestä hankkeesta maksaa seuraavien vuosien aikana noin kolme miljardia euroa korkeampina sähkön hintoina. ”Uusiutuvan energian sekä energiatehokkuustoimien tukeminen on sähkön käyttäjille parempi vaihtoehto kuin riippuvuus uudesta, riskialttiista ydinvoimahankkeesta. Uusiutuvan energian tukijärjestelmät ovat käytössä useissa kymmenissä maissa, niiden hinta tunnetaan ja niiden tiedetään tuottavan uutta sähköntuotantoa nopeasti”, Myllyvirta painottaa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.