Vetoomus palmuöljydieseliä vastaan luovutetaan Espoon kaupunginvaltuutetuille

Tänään maanantaina kello 17 Espoon kaupungin päättäjille luovutetaan 10 400 kansalaisen allekirjoittama vetoomus palmuöljydieselin käytöstä luopumiseksi pääkaupunkiseudun busseissa. Vetoomusta valtuuston neuvottelukunnalle ovat luovuttamassa Greenpeacen orankipukuiset aktivistit ja palmuöljyvastaava Maija Suomela.

- On hienoa, että näin suuri joukko pääkaupunkiseudun asukkaista on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja Kaakkois-Aasian sademetsien kohtalosta. Neste Oil aikoo maailman suurimmaksi biopolttoaineen tuottajaksi, ja tulee käyttämään pääasiassa palmuöljyä raaka-aineena. Kun palmuöljyn kysyntä kasvaa, palmuöljyn toimittajien on saatava uusia plantaaseja. Suurten plantaasien raivaus ajaa paikalliset asukkaat omilta mailtaan ja vie heiltä perinteiset elinkeinot. Samalla tuhoutuu monen uhanalaisen lajin elinympäristö - kuten orangin, joka on kampanjamme symboli, Maija Suomela sanoo. Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV aloittivat palmuöljydieselin testaamisen syksyllä 2007. Kokeilussa on mukana 300 pääkaupunkiseudun bussia. Kokeilu saattaa johtaa palmuöljydieselin laajamittaiseen käyttöönottoon vuonna 2010. Helsingin, Espoon ja Vantaan valtuustoissa on kussakin tehty valtuustoaloite palmuöljydieselistä luopumiseksi. Espoossa ja Helsingissä aloitteen on allekirjoittanut valtuutettujen enemmistö. Tänään Espoon päättäjille luovutettu vetoomus on jo luovutettu Helsingin kaupunginvaltuutetuille ja se luovutetaan Vantaan kaupunginvaltuutetuille elokuun 31. päivänä. - Ihmiset vaativat palmuöljydieselin käytön lopettamista, sillä joukkoliikenteen positiivisia ympäristövaikutuksia ei saa pilata kestämättömien polttoaineiden käytöllä. Palmuöljyplantaasien raivaaminen sademetsiin ja turvesuoalueille aiheuttaa valtavia kasvihuonekaasupäästöjä ja pahentaa ilmastonmuutosta, sanoo Maija Suomela. Neste Oil investoi tällä hetkellä kahteen maailman suurimpaan biopolttoainelaitokseen Singaporessa ja Rotterdamissa. Uusien laitosten valmistuttua yhtiön yhteenlaskettu NExBTL-dieselin tuotantokapasiteetti on 1,94 miljoonaa tonnia vuodessa. Kahden vuoden kuluttua Neste Oilin palmuöljyn tarve on noin neljä prosenttia maailman tämänhetkisestä palmuöljyn tuotannosta.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Tilaa