Vetoomus palmuöljydieseliä vastaan luovutetaan Vantaan kaupunginvaltuutetuille

Tänään maanantaina kello 17 Vantaan kaupunginvaltuutetuille luovutetaan 10 430 kansalaisen allekirjoittama vetoomus palmuöljydieselin käytöstä luopumiseksi pääkaupunkiseudun busseissa. Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee tänään aloitetta palmuöljydieselistä luopumiseksi.

- Neste Oil aikoo maailman suurimmaksi biopolttoaineen tuottajaksi, ja tulee käyttämään pääasiassa palmuöljyä raaka-aineena. Kun palmuöljyn kysyntä kasvaa, palmuöljyn toimittajien on saatava uusia plantaaseja. Suurten plantaasien raivaus tuhoaa monen uhanalaisen lajin elinympäristön - kuten orangin, Maija Suomela sanoo. Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV aloittivat palmuöljydieselin testaamisen syksyllä 2007. Kokeilussa on mukana 300 pääkaupunkiseudun bussia. Kokeilu saattaa johtaa palmuöljydieselin laajamittaiseen käyttöönottoon vuonna 2010. Helsingin, Espoon ja Vantaan valtuustoissa on kussakin tehty valtuustoaloite palmuöljydieselistä luopumiseksi. Espoossa ja Helsingissä aloitteen on allekirjoittanut valtuutettujen enemmistö. Tänään Vantaan päättäjille luovutettu vetoomus on jo luovutettu Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuutetuille. - Vantaan joukkoliikenne ei voi toimia kestämättömillä polttoaineilla. Palmuöljyplantaasien raivaaminen sademetsiin turvesuoalueille aiheuttaa valtavia kasvihuonekaasupäästöjä ja pahentaa ilmastonmuutosta, sanoo Maija Suomela. Neste Oil investoi tällä hetkellä kahteen maailman suurimpaan biopolttoainelaitokseen Singaporessa ja Rotterdamissa. Uusien laitosten valmistuttua yhtiön yhteenlaskettu NExBTL-dieselin tuotantokapasiteetti on 1,94 miljoonaa tonnia vuodessa. Kahden vuoden kuluttua Neste Oilin palmuöljyn tarve on noin neljä prosenttia maailman tämänhetkisestä palmuöljyn tuotannosta.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.