Ydinjätetutkimuksen aukot selvitettävä ennen reaktoripäätöksiä

Ydinjätteen loppusijoitusta valmistelevan yksityisen yhtiön Posivan tutkija kertoo tänään YLE Uutisille, että ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuutta ei ole pystytty osoittamaan ja tutkimustyössä sivuutetaan tietoa, joka ei sovi haluttuihin tuloksiin. Samalla valmistellaan pika-aikataululla ydinvoimapäätöstä, joka kaksinkertaistaisi Suomessa syntyvän ydinjätteen määrän ja johtaisi todennäköisesti toisen ydinjätehaudan rakentamiseen. Greenpeace vaatii tutkijan väitteiden selvittämistä ennen ydinvoiman lisärakentamisesta päättämistä.

”Hallitus esittää ydinvoimapäätöksissään ydinjätteen loppusijoituksen ratkaistuna asiana [1]. Todellisuudessa on useita tapoja, joilla ydinjätehauta voi pettää ja saastuttaa vakavasti Itämerta ja pohjavesiä. Väitteet tutkimustulosten sivuuttamisesta on ehdottomasti tutkittava ennen kuin ydinvoiman lisärakentamisesta päätetään”, Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta vaatii. ”Ydinjätteestä käytävää keskustelua kuvaa hyvin, että tutkijan täytyy esiintyä nimettömänä säilyttääkseen työpaikkansa”, Myllyvirta toteaa. ”Posiva myös päättää yksin, mistä porataan ja mistä ei ja mitä kokeita tehdään.” Greenpeace varoitti jo ennen ydinjätehaudasta vuonna 2000 tehtyä periaatepäätöstä, että aikataulu on kansainvälisesti verraten vaarallisen tiukka. Siitä huolimatta eduskunnalta vaadittiin hyväksyntää hankkeelle ennen turvallisuusselvityksiä. Greenpeacen taustapaperi Olkiluotoon suunnitellusta ydinjätehaudasta: http://www.greenpeace.org/finland/fi/dokumentit/ydinjaete-ikuinen-terveysriski Viite: (1) Valtioneuvoston periaatepäätös TVO:n hakemukseen: "Ydinjäte voidaan turvallisesti loppusijoittaa jo käytössä olevia menetelmiä käyttäen." http://www.tem.fi/index.phtml?s=2720

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Tilaa