Ydinturvallisuusasiantuntija varoittaa Olkiluodon turvallisuuspuutteista

Riippumaton itävaltalainen ydinturvallisuusasiantuntija Helmut Hirsch teki toteaa Greenpeacen toimeksiannosta antamassaan lausunnonssa Olkiluoto 3 -reaktorityypin automaatiosuunnittelusta, että Olkiluoto 3 -tyypin reaktorin hermokeskus on suunniteltu tavalla, joka on "ydinturvallisuuden perusperiaatteiden vastainen". Pahimmillaan suunnitteluvirheet voivat estää ydinvoimalan turvajärjestelmien toiminnan, jolloin "ydinreaktorin pieni vikatilanne voisi kehittyä vakavaksi onnettomuudeksi".

Ranskalaisen Arevan Olkiluotoon rakentaman ydinvoimalan hermokeskus vastaa kaikista voimalan turvajärjestelmistä. Eri järjestelmien pitäisi olla toisistaan riippumattomia, jolloin yhden järjestelmän vika ei uhkaa koko voimalaa. Näin ei kuitenkaan ole Arevan EPR-reaktorissa. Myös Suomen, Ranskan ja Iso-Britannian ydinturvallisuusviranomaiset ovat todenneet tämän ja vaativat hermokeskuksen uudelleen suunnittelua (1). - Tämän ranskalaisen ydinreaktorin jatkuvasti kasaantuvat turvallisuusongelmat ovat yksi monista syistä hylätä ydinvoima. Ydinvoima estää vaikeuttaa ilmastonsuojelunmyös ilmastopäästöjen vähentämistä, sillä Suomen ydinvoimapäätös sulki oven uusiutuvalta energialta ja energiansäästöltäenergiankulutusta vähentäviltä ratkaisuilta, sanoo Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta. - Ydinvoimalassa on aina mahdollisuus vakavaan onnettomuuteen. Nämä puutteet suunnittelussa ja rakennustyössä lisäävät riskiä. Olkiluoto 3 on varoitus, jonka pitäisi vakuuttaa järkevät päättäjät siitä, että uudet ydinvoimalat on unohdettava, Myllyvirta jatkaa. Olkiluoto 3:n epäonnistumiseen ovat johtaneet epärealistiset aikataulut ja kustannuslaskelmat sekä täydellinen kokemattomuus uuden reaktorityypin rakentamisestaydinvoimaan liittyvän osaamisen ja valmistuskapasiteetin puute. Olkiluoto 3:n ongelmat ovat toistuneet myös Flamanvillessä Ranskassa, jossa rakennetaan toista samanlaista EPR-reaktoria. On syytä olettaa, että virheet toistuisivat edelleen myös uusissa reaktorihankkeissa. Jos Suomeen rakennettaisiin uusi ydinvoimala, myös kustannusarvioiden ylitykset jäisivät suomalaisten maksettaviksi. Helmut Hirschin lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.greenpeace.org/raw/content/finland/fi/dokumentit/statement-on-the-separation-of.pdf Viitteet (1) Säteilyturvakeskuksen tiedote 2.11.2009:http://stuk.fi/stuk/tiedotteet/fi_FI/news_571/ Säteilyturvakeskuksen tiedote 15.10.2009: http://stuk.fi/stuk/tiedotteet/fi_FI/news_567/

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Tilaa