Ympäristöjärjestöt julkistivat teesinsä ydinvoimakeskusteluun: ydinvoima kuuluu menneisyyteen

Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat julkistaneet viisi viestiä kansanedustajille ydinvoimasta. Järjestöt vetoavat kansanedustajiin ydinvoimahakemusten hylkäämiseksi sekä uusiutuvan energian ja energiaa säästävien ratkaisujen nopeaksi lisäämiseksi suomalaisten enemmistön tahdon mukaisesti. Eduskunnan äänestys ensi vuonna ratkaisee, myönnetäänkö uuden ydinvoimalan rakentamiseen lupaa. 55 prosenttia suomalaisista haluaa, että kansanedustajat hylkäävät ydinvoiman lisärakentamisen.

Teesit kuuluvat: 1. Ydinvoima syrjäyttää kestäviä energiaratkaisuja, ei kivihiiltä 2. Ydinvoima aiheuttaa vakavia sairauksia tuhansille sukupolville 3. Ydinvoiman lisärakentaminen johtaisi ydinsähkön mittavaan vientiin 4. Olkiluoto 3:n ongelmat toistuisivat uusissa reaktorihankkeissa 5. Kestävät energiaratkaisut takaavat päästövähennykset ja työpaikat Teesien perustelut lähdeviitteineen esitetään nelisivuisessa esitteessä, joka toimitetaan kaikille kansanedustajille. Esitteessä myös listataan kestävien energiaratkaisujen mahdollisuuksia, jotka vastaavat yhteensä kahdeksan kertaa Olkiluoto 3 -reaktorin sähköntuotantoa jo vuoteen 2020 mennessä. Tärkeimpiä ratkaisuja ovat matalaenergiarakentaminen, energiatehokkaat sähkölaitteet, polttoainepihit henkilöautot sekä bioenergia ja tuulivoima. Ratkaisujen toteuttaminen loisi Suomeen 40 000 työpaikkaa ensi vuosikymmenen aikana. ”Ympäristöjärjestöjen teesit korostavat, että ydinvoima on ympäristölle ja ihmisille vaarallinen energiantuotantomuoto, jota halutaan rakentaa sähkön tuottamiseksi vientiin. Energiantuotannon omavaraisuuteen ja mittaviin päästövähennyksiin päästään nopeimmin ja luotettavimmin satsaamalla energiantarvetta vähentäviin ratkaisuihin ja uusiutuviin energiamuotoihin. Tavoitteena tulee olla 100-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiahuolto”, kuvaa Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta. ”Kansalaisten viesti on selvä: Suomeen ei haluta lisää ydinvoimaa. Tutkimustulokset ovat selvät: Suomeen ei tarvita lisää ydinvoimaa. Vain ydinsähkön vientiin tähtäävät energiayhtiöt ovat eri mieltä. Ydinvoimasta päättäessään kansanedustajat osoittavat, keitä he todellisuudessa edustavat,” toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton ydinvoimakampanjavastaava Janne Björklund. Ydinvoima kuuluu menneisyyteen – ympäristöjärjestöjen viisi viestiä kansanedustajille: http://www.greenpeace.fi/ydinvoimateesit

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.