Auria Biopankki hakee Valviralta toimilupaa

Auria Biopankki on jättänyt tänään ensimmäisenä suomalaisena biopankkina toimilupahakemuksen terveysalan valvontavirasto Valviralle. Biopankit mahdollistavat yhdessä Suomen ainutlaatuisten terveydenhuollon rekisterien kanssa globaalistikin harvinaisen laajan resurssin lääketieteelliselle tutkimukselle.

Auria Biopankista tulee toimiluvan saatuaan ensimmäinen toimintansa aloittava biopankki Suomessa. Virallisen toimiluvan myöntämisprosessin arvioidaan kestävän Valvirassa enintään 60 päivää ja näin ollen Auria Biopankki aloittaa virallisesti toimintansa viimeistään helmikuun puolivälissä.

Biopankkilain edellytysten mukaisesti Auria Biopankki sai myönteisen lausunnon toiminnalleen valtakunnalliselta lääketieteelliseltä tutkimuseettiseltä toimikunnalta TUKIJA:lta. Lausunnon myötä Auria Biopankki pystyi viimeistelemään toimilupahakemuksensa Valviralle.

‒ Auria Biopankki on valmis aloittamaan toimintansa kliinisten biopankkien pioneerina heti, kun Valvira myöntää toimiluvan, sanoo Auria Biopankin johtaja Heli Salminen-Mankonen. Olemme syksyn aikana rakentaneet näytekeräykseen ja -säilytykseen liittyviä toimintoja, ja olemme valmiita aloittamaan uusien näytteiden keruun heti toimiluvan saatuamme.

Uusi biopankkilaki astui voimaan 1.9.2013. Sen mukaisesti biopankki on kokoelma ihmisperäisiä näytteitä, joihin on liitetty näytteiden luovuttajien terveystietoja. Näytteet voivat olla esimerkiksi kudosta, verta tai soluista eristettyä DNA:ta. Biopankin tehtävänä on kerätä, käsitellä ja säilyttää ammattimaisesti näytteitä ja niiden tietoja ja lainata niitä eteenpäin lääketieteelliseen tutkimustyöhön.

Biopankit tärkeä kivijalka Suomen terveysalan kasvussa

Biopankit yhdessä Suomen ainutlaatuisten terveydenhuollon rekisterien kanssa mahdollistavat globaalistikin harvinaisen laajan tutkimusaineiston käytön terveydenhuollon kehittämiseen.

Biopankkitoiminnan aloittaminen Suomessa on erittäin merkittävä askel lääketieteen tutkimukselle ja Suomen houkuttelevuudelle ulkomaisten investoijien silmissä. Lisäksi biopankkitoiminta voi edesauttaa teollisuuden ja kotimaisten pk-yritysten verkostoitumista ja strategisten kumppanuuksien luomista, mikäli biopankit osataan kytkeä luontevalla tavalla osaksi tutkimuskeskittymiä.

‒ Biopankkien tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä Suomesta voi tulla biopankkitutkimuksen edelläkävijä, biopankkiprofessori Olli Carpén sanoo. Terveydenhuollossa ollaan globaalisti siirtymässä reaktiivisesta hoidosta proaktiiviseen, yksilölliseen hoitoon, jossa taudin erityispiirteet ohjaavat hoitovalintoja. Tulevaisuudessa on täysin mahdollista, että potilaan taudin syntymekanismeja pystytään tutkimaan ja suunnittelemaan sen perusteella oikeanlainen hoito tai lääkitys.

Biopankit ovat tärkeä toiminnallinen osa valmisteilla olevaa kansallista terveysalan strategiaa. Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistivät alkukesästä yhdessä Tekesin ja Suomen Akatemian kanssa terveyden tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiasta valmistelun. Valmis strategia esitellään ministeriöille helmikuussa 2014.

Lisätietoja:

Biopankkiprofessori Olli Carpén, puh. 040 505 5897, Auria Biopankki
Johtaja, dosentti Heli Salminen-Mankonen, puh. 040 719 2945, Auria Biopankki

Auria Biopankki on ensimmäinen Suomeen perustettava kliininen biopankki. Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Sen näytteistä 80 prosenttia on syöpänäytteitä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien erikoisalojen mukaisesti Auria Biopankki tukee etenkin syöpä-, diabetes- sekä sydän- ja verisuonitautien tutkimusta. Näytteitä on yhteensä noin miljoona, ja ne sijaitseva fyysisesti Turussa, Porissa ja Vaasassa sairaanhoitopiirien säilytystiloissa.

Lisätietoa www.auriabiopankki.fi

Avainsanat:

Tilaa