Ecophonille Kuuloliiton Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinto

Kuuloliiton liittohallitus on myöntänyt vuoden 2013 Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinnon akustiikkalevyjärjestelmiä toimittavalle Ecophonille. Perusteina olivat pitkäkestoinen yhteistyö Kuuloliiton kanssa ja tahto edistää kuulovammaisten kannalta hyvien ääniympäristöjen rakentamista. 

Kuuloliitto on viimeisen kymmenen vuoden aikana pyrkinyt vaikuttamaan kuunteluympäristöjen parantamiseen muun muassa kiinnittämällä huomiota kuunteluympäristöjen esteettömyyteen.  Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinto myönnettiin tänä vuonna kolmatta kertaa ja palkinnon sai Ecophon.   

 – Kuulovammaisten kannalta tärkeintä on tilojen hyvä akustiikka, myös silloin, kun käytetään kuuntelun apuvälineitä. Ecophon on jo pitkään pyrkinyt tietoisesti edistämään kuulovammaisia palvelevien hyvien ääniympäristöjen rakentamista, kertoo Kuuloliiton eritysasiantuntija, arkkitehti Jukka Rasa.

Valintaan vaikuttivat myös Ecophonin järjestämät koulutukset akustiikka- ja rakennusalan ammattilaisille ja suunnittelijoille hyvän kuunteluympäristön toteuttamisesta sekä tiivis, pitkään jatkunut yhteistyö Kuuloliiton kanssa.

– Ecophonilla on vahva tahto auttaa Kuuloliittoa kuulovammaisten paremmassa huomioimisessa. Hyvä kuunteluympäristö on tietysti tarpeen kaikille, mutta erityisen tärkeä se on kuulovammaisille.  Voisi jopa sanoa, että hyvä kuunteluympäristö on edellytys sille, että kuulovammaiset pystyvät toimimaan yhteisössä.

Ecophonille Herkällä Korvalla -esteettömyyspalkinto on mieluinen tunnustus hyvästä työstä.

– Arvostamme palkintoa suuresti ja haluamme jatkossakin toimia tiiviisti yhteistyössä Kuuloliiton kanssa. Hyvä ääniympäristö ei ole näkyvä asia ja siksi sen huomioiminen vaatii ammattitaitoa ja oivallusta sekä suunnittelijan, rakennuttajan ja rakentajan yhteistyötä, Ecophonin markkinointipäällikkö Jyrki Kilpikari toteaa.

Suomessa on yli 700 000 kuulo-ongelmaista ja noin 300 000 hyötyisi kuulolaitteesta. Kuulo-ongelmat syntyvät hitaasti, ja siksi ne jäävät helposti huomaamatta eikä niihin osata reagoida ajoissa. Kuulo-ongelmia, kuten kuulon alenema, voi syntyä esimerkiksi meluisan työympäristön aiheuttamana. 

Lisätietoja

Ecophon: Jyrki Kilpikari, markkinointipäällikkö, GSM 040 556 3126, jyrki.kilpikari@saint-gobain.com

Kuuloliitto: Jukka Rasa, erityisasiantuntija, arkkitehti, GSM 0400 646 587, jukka.rasa@kuuloliitto.fi

Ecophon on suomalainen akustiikkakatto- ja akustiikkaseinäjärjestelmien toimittaja. Ecophon on osa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:tä, joka kuuluu maailmanlaajuiseen Saint-Gobain -konserniin. Saint-Gobain -konsernin toimialaan kuuluvat tukkukauppa, rakennusmateriaalit, tasolasi, pakkaus sekä korkean suorituskyvyn omaavat erikoismateriaalit. Saint-Gobain toimii yli 50 maassa ja on markkinajohtaja kaikilla ydinliiketoimintasektoreillaan. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy toimii Suomessa sekä Baltiassa ja sen tuotteita ovat Ecophon -akustiikkalevyt, Gyproc -kipsilevyt ja Isover -eristeet.

Tilaa

Liitteet & linkit