Henkilöstöjohtajat: Digitalisaatio vähiten tärkeintä johtamisessa

Keskisuurten ja suurten yritysten henkilöstöjohtajat uskovat vahvasti organisaatioidensa kasvuun. Liiketulosten kasvuun uskotaan selvästi enemmän kuin henkilöstömäärän kasvuun. Digitalisaatio, HR-järjestelmät tai resurssitehokkuus eivät ole henkilöstöjohtajien mukaan tärkeitä teemoja johtamisessa tällä hetkellä.   

Kolme neljästä (74 %) henkilöjohtajasta arvioi yrityksensä liiketuloksen kasvavan seuraavan vuoden aikana. Puolet (48 %) henkilöstöjohtajista kertoo yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan vuoden sisällä. Tulokset käyvät ilmi Rainmaker Oy:n toteuttamasta kyselytutkimuksesta, johon vastasi sata suomalaista keskisuurten ja suurten yritysten henkilöstöjohtajaa ja -päällikköä.

Vastausten perusteella digitalisaatio ei kosketa henkilöstöalaa. Vain kaksi prosenttia vastaajista kertoo datan ja analytiikan hyödyntämisen olevan tärkein johtamisen teema tällä hetkellä. Neljä prosenttia kertoo HR-järjestelmien olevan pääasiallinen huomion kohde omassa yrityksessä. Yksikään HR-johtaja ei koe kilpailukykysopimuksen pääasialliseksi huomion kohteeksi yrityksessään. 

–      Datan ja analytiikan mahdollisuudet tai big datan tarjoamat tulevaisuuden visiot eivät ole tulosten perusteella vielä konkretisoituneet henkilöstöjohtajille. Analytiikka tukee perinteisesti ensin talouden funktioita ja yrityksen toiminnanohjausta ja vakiintuu vasta sitten muihin toimintoihin. Kun henkilöstöjohtajat vakuuttuvat digitalisaation konkreettisista hyödyistä, tulee teema varmasti ajankohtaiseksi myös HR:ssä, sanoo Rainmakerin toimitusjohtaja Markus Pyrhönen.

Viestintä ja motivointi haasteellista, resurssitehokkuus ei huoleta 

Tärkein johtamisen teema on tällä hetkellä osaamisen johtaminen (38 % vastaajista valitsi tärkeimmäksi). Seuraavaksi tärkeimmäksi teemaksi nousi organisaation kulttuurin määrittely ja kehittäminen (31 %). Lähes yhdeksän kymmenestä (86 %) HR-johtajasta kertoo organisaationsa panostavansa yrityskulttuurin kehittämiseen. Kolmannes yrityksistä (34 %) käyttää ulkopuolista kumppania yrityskulttuurin kehittämiseen.

Vaikeinta yrityskulttuurin rakentamisessa ovat viestintä ja johtaminen, jotka neljä kymmenestä (38 %) vastaajasta valitsi suurimmiksi haasteiksi. Kolme kymmenestä vastaajasta (29 %) kertoi myös ihmisten sitoutumisen ja motivoinnin olevan suurimpia haasteita. Vain harva henkilöstöjohtaja (8 %) kertoo poissaolojen tai resurssitehokkuuden huolettavan. 

–      Joitakin vuosia on jo puhuttu, että yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi, ja viesti näyttää menneen perille. Suomessakin on noussut menestystarinoiksi yrityksiä, jotka ponnistavat vahvan yrityskulttuurin pohjalta. Kulttuuri on avainroolissa modernissa, kehittyvässä organisaatiossa, sillä jos kulttuuri tukee muutosta, syntyy menestystä, sanoo kyselytutkimuksesta vastaava, Rainmakerin myyntijohtaja Johanna Hirn-Yli-Juuti.

Taustaa: 

  • HR-barometri toteutettiin verkkokyselynä aikavälillä 3.–24.1.2017.
  • Kyselyyn osallistui 100 suomalaista HR-päättäjää 350 keskisuuren ja suuren yrityksen joukosta. 
  • HR-barometri mittaa kolmea tekijää HR-päättäjien näkökulmasta: 1) liiketuloksen ja henkilöstön kehitysnäkymiä, 2) HR-alan yleisiä näkymiä ja 3) ajankohtaisteema, joka oli tällä kertaa yrityskulttuuri ja sitoutuminen.

Lisätietoja:

Johanna Hirn-Yli-Juuti 

Sales Executive, Rainmaker Oy

johanna.hirn-yli-juuti@rainmaker.fi, puh. +358 40 700 4826

HR-barometri tutkii HR-johdon ja -vaikuttajien ajatuksia HR-alan nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Barometri toteutetaan puolivuosittain. Tutkimuksen toteuttaa asiantuntijuuteen ja ulkoistuksiin erikoistunut Rainmaker Oy. Rainmaker Barometrit -julkaisusarjaan kuuluu lisäksi puolivuosittain toteuttavat Talousjohtajabarometri ja Myyntibarometri. Lisätietoja löydät osoitteesta www.rainmaker.fi.  

Avainsanat:

Tilaa