Kouvola tehostaa terveysjohtamistaan

Kouvolan kaupunki pilotoi uutta terveysjohtamisen palvelua henkilöstön työkyvyn
parantamiseksi. Palvelun tuottaa Kouvolalle Kunnan Taitoa Oy yhteistyössä Aino Health
Managementin kanssa. Terveysjohtamisen palvelun avulla kunnissa voidaan systemaattisesti
seurata työkykyä varhaisen tuen mallin mukaisesti.

Taitoan ja Ainon yhdessä räätälöimän terveysjohtamisen palvelun pilottijakso on parhaillaan
menossa Kouvolan kaupungissa. Pilottijakso kestää vuoden 2016 loppuun asti, ja sen kuluessa
toimintamallia kehitetään käyttökokemusten perusteella. Muut kunnat odottavat kiinnostuneina
Kouvolan pilotoinnin tuloksia ja kokemuksia. 

Kouvolan kaupungin tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Kouvolassa on ollut viime
vuosina korkeat työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset. Nyt tavoitteena on vähentää
sairauspoissaoloja kiinnittämällä huomiota työkykyongelmiin entistä systemaattisemmin jo
varhaisessa vaiheessa, jolloin ne ovat helpoiten korjattavissa. Terveysjohtamisen järjestelmä antaa
työkykyjohtamiselle tarvittavat välineet. 

– Aino tarjoaa meille välineen toteuttaa omaa työkyvyn toimintamalliamme, jolla pyritään
tukemaan henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä koko työuran ajan. Sähköinen järjestelmä auttaa
meitä seuraamaan työkykyprosessiemme toimivuutta ja oikea-aikaista tilanteisiin reagoimista
kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Karhu toteaa. 

Aino tarjoaa työkalun, jolla varmistetaan esimiesten keskustelut työntekijöiden kanssa
poissaolorajojen ylittyessä. Kaupunki saa muun muassa käyttöönsä toimivan hälytysjärjestelmän,
jossa esimies saa yhteydenoton ja muistutuksen työntekijän sairauspoissaolojen ylittäessä ennalta
määritellyn reagointirajan. Järjestelmän avulla varmistetaan, että yhteisesti sovittu toimintamalli
on käytössä koko kaupungin organisaatiossa yhdenmukaisesti osana päivittäistä johtamista ja
esimiestyötä.

Uudenlaisella terveysjohtamisella tavoitellaan säästöjä kuntasektorilla

Kunnan Taitoa on kunta-alan valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon toimija, joka kehittää
asiakkaidensa eli kuntien tiedolla johtamista. 

Nyt lanseerattava terveysjohtamisen palvelu on osa Taitoan uutta johtamisen tietopalvelut
kokonaisuutta. Taitoan ja Ainon kumppanuus merkitsee kuntajohdolle kokonaan uudenlaisia
mahdollisuuksia vaikuttaa ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin, ylläpitoon ja henkilöresurssien
optimointiin sekä yhteistyöhön työterveyshuoltojen kanssa.

Tehokas terveysjohtaminen tuo kunnille säästöjä työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen
vähentyessä. 

– Kunnissa on selkeä tarve terveysjohtamisen sähköistetylle prosessille, joka tuottaa arvokasta
tietoa sairauspoissaoloista ja niiden kustannuksista henkilöstöresurssien johtamiseksi, myös
yksiköittäin ja reaaliaikaisena. Aino on kokenut toimija, jonka järjestelmä ja konsepti ovat
yritysmaailmassa testattuja. Kokonaisvaltaisempaa ja sähköistetympää ratkaisua kuntakentän
hyvinvointijohtamisen tarpeisiin ei tällä hetkellä ole tarjolla, sanoo Taitoan tuotekehityspäällikkö
Sari Kujala.

– Ainon työkaluilla kunta voi hallita tehokkaasti sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä, parantaa
ihmisten työkuntoa ja optimoida terveydenhuollon palveluita. Parhaat tulokset saavutetaan
työkunnon pysyvällä parantamisella sekä riskien vähentämisellä varhaisen puuttumisen avulla,
sanoo Ainon operatiivinen johtaja Markku Pitkänen.


Tuotekehityspäällikkö Sari Kujala, Kunnan Taitoa, puh. 020 610 9095, sari.kujala@taitoa.fi

Operatiivinen johtaja Markku Pitkänen, Aino Health Management, puh. 040 838 1587, markku.pitkanen@ainohealth.com

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 4001,paivi.karhu@kouvola.fi

Taitoa on kunta-alan suurin valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon toimija, jonka omistajina on
lähes 200 kuntayhteisöä. Taitoa on kuntatoimijoiden omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö, joka
kehittää palveluitaan yhdessä kunta-asiakkaidensa kanssa. Taitoa palvelee yli 100 asiakasta ja työllistää yli
550 asiantuntijaa ympäri maata. Vuonna 2014 Taitoa-konsernin liikevaihto oli 33,0 M€. Vuonna 2010 Sitran
Kuntien palvelukeskus -hankkeen yhteydessä perustettu Taitoa on vakiinnuttanut asemansa ja parantanut
kuntien ja kuntayhtymien kustannustehokkuutta, talous- ja henkilöstöhallinnon laatua ja päätöksenteon
tueksi tehtävää raportointia.

Kouvola on palveleva ja monimuotoinen noin 86 000 asukkaan kaupunki, Pohjois-Kymenlaakson
maakuntakeskus ja Suomen 10. suurin kaupunki. Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä kaupunki ja
elinvoimainen maaseutu- ja mökkikunta, joka tarjoaa edullista, turvallista ja luonnonläheistä elämää.
Kouvolan kaupungin palveluorganisaatio rakentuu asiakaslähtöiselle toiminnalle ja eri alojen osaajat
tekevät kuntalaisten ja yhteiskunnan kannalta merkityksellistä ja ihmisläheistä työtä. Kaupungin
palveluksessa on noin 6 000 henkilöä. Vuonna 2014 kaupungin toimintakulut olivat 580,7 M€, josta
henkilöstömenoja 273,0 M€.

Aino Health Management toimii asiakkaiden kumppanina tuloksellisessa terveysjohtamisessa. Kunnan
tulos paranee, kun ihmisten työkunnosta välitetään ja terveyteen liittyviä kustannuksia hallitaan
tehokkaasti. Ainon työkaluilla yritys voi hallita sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä, parantaa ihmisten
työkuntoa sekä optimoida terveydenhuollon palveluita:
– Johdon asiantuntijapalvelut työterveyshuollon sisällön, tehokkuuden ja kustannusten optimointiin

– Johtamisjärjestelmät ja terveyspuhelinpalvelut sairauspoissaolojen alentamiseen ja työkykyriskien hallintaan

– Palvelut henkilöstön työkunnon analysointiin, pysyvään parantamiseen ja työkyvyttömyyseläköitymisen riskien vähentämiseen.

Avainsanat:

Tilaa