Seinäjoki kiinnostaa isoja yrityksiä ja sijoittajia

Neljäsosa suomalaisista suuryritysten päättäjistä on kiinnostunut Seinäjoen kaupunkiseudusta sijoitus- tai investointikohteena. Seinäjoen omat panostukset vetovoimaisuuteen ja markkinointiin on huomattu laajasti – ja kaupunkiseudun vetovoimaisuuden kasvuun jatkossakin uskoo 73 % päättäjistä. Tulokset käyvät ilmi Seinäjoen kaupunkiseudun Innolink Research Oy:lla teettämästä valtakunnallisesta Päättäjätutkimuksesta.

Yli 200 miljoonan euron liikevaihdon suomalaisyrityksistä lähes joka neljäs (24 %) olisi kiinnostunut sijoittamaan, investoimaan tai tuomaan yrityksensä liiketoimintaa Seinäjoen kaupunkiseudulle. Liikevaihdoltaan 100-200 miljoonan euron yrityksistä 17 % olisi valmis panostuksiin. Kaikista kyselyyn osallistuneiden yritysten päättäjistä investointikiinnostusta osoitti 13 %.

”Tuloksissa näkyy myös koko Seinäjoen kaupunkiseudulla tehty työ ja sen tuoma vetovoimaisuuden selkeä kasvu”, pohtii Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki. ”Yli kaksi vuotta kestänyt Seinäjoen kaupunkiseudun tunnettuuden parantaminen on ehdottomasta kannattanut, seutumme vahvuudet tunnetaan ja niitä arvostetaan. Parasta on kuitenkin, että todella suuri joukko, yli 70 % vastaajista uskoo, että Seinäjoen kaupunkiseudun kilpailukyky paranee entisestään”.

Vastaajista 33 % on huomannut, että Seinäjoen kaupunkiseutu on noussut Suomen vetovoimaisimpien kaupunkiseutujen joukkoon viime vuosina tehdyissä tutkimuksissa*. Vastaavasti yhdeksän kymmenestä vastaajasta pitää erittäin (38%) tai jonkin verran merkittävänä (51%) yrityksen toimipaikkakunnan vetovoimaisuutta.

”Vaikka tulokset näyttävät meidän kulkevan oikealla tiellä, niin tekemistäkin vielä on. Saimme parhaita arvosanoja tonttitarjonnasta, yritysneuvontapalveluista sekä tutkimuksesta ja tuotekehityspalveluista. Meidän on kuitenkin taattava jatkossakin alueellemme elintärkeät liikenneyhteydet ja pystyttävä varmistamaan työvoiman saanti ja yrittäjille suotuisat olosuhteet”, pohtii Rasinmäki oman alueensa tulevaisuuden haasteita.

Komia on huomattu

Seinäjoen kaupunkiseudun yhteismarkkinointi on viime vuodet näkynyt paikallisesti ja valtakunnallisesti Komia-teemalla – ja myös päättäjät ovat Komian hankkeen huomanneet. Vastaajista 15 % ilmoitti tuntevansa Komia-yhteismarkkinoinnin erittäin tai melko hyvin ja 55% kertoi tuntevansa hankkeen nimeltä tai kuulleensa siitä.

”Komia on osoittanut kuntamarkkinoinnin merkityksen. Muutkin kaupunkiseudut ovat huomanneet asian ja ovat lähteneet liikkeelle. Kaupunkiseutujen välinen kilpailu tulee kasvamaan, lähinnä kilpailu osaavasta työvoimasta. Eniten markkinointimme on purrut muuttajiin, sillä Seinäjoen ja parin lähikunnan kasvuluvut ovat huimia. Yritys- ja päättäjäjohto on haastavin kohderyhmämme; heidän tietämystään Seinäjoen seudusta tulee parantaa edelleen”, kertoo Komia-yhteismarkkinoinnista vastaava Tuula Lahti.

Lisätietoja:
Jorma Rasinmäki, kaupunginjohtaja, Seinäjoen kaupunki, 0400 763 800 tai jorma.rasinmaki@seinajoki.fi
Tuula Lahti, markkinointipäällikkö, Seinäjoen kaupunki, 040 550 8319 tai tuula.lahti@seinajoki.fi

Seinäjoen kaupunkiseudun kiinnostavuutta ja Komia-markkinoinnin tunnettuutta tutkittiin kaksiosaisessa, valtakunnallisessa päättäjäkyselyssä 2. – 27.5. välisenä aikana. Ensimmäiseen osatutkimukseen osallistui 380 vastaajaa ja jatkotutkimukseen 300 yritysedustajaa tutkimuksen ensimmäiseen osaan osallistuneista. Tiedot kerättiin internetkyselyllä ja puhelinhaastatteluilla. 

*Valtiotieteen tohtori Timo Aron tutkimukset ja pitkäaikainen seuranta suomalaisten maakuntien ja seutukuntien aluerakenteen muutoksista. Lisätietoja: www.timoaro.net

Tilaa

Liitteet & linkit