Staria perustaa kansainvälisen tieto- ja taloushallinnon osaamiskeskuksen Suomeen

Tietojärjestelmä- ja talouspalveluyhtiö Staria Oyj rakentaa Suomeen kansainvälistä osaamiskeskusta. Ensimmäinen tiimi perustetaan Turun toimipisteeseen. Tieto- ja taloushallinnon tehtäviin tarvitaan tänä syksynä 15 uutta, korkeakoulutettua työntekijää. Haku käynnistyi tänään.

Turkuun rakennettavan osaamiskeskuksen kautta palvellaan Starian asiakasyrityksiä Euroopan laajuisesti. Uuden osaamiskeskuksen myötä yhtiön Turun toimipisteen väkimäärä kaksinkertaistuu.  

Rekrytointitarpeen syynä on kysynnän kasvu: suomalaiset, kansainvälisesti toimivat yritykset kotiuttavat tukipalveluitaan takaisin Suomeen. Turku on Starian toimitusjohtaja Juha Tommilan mielestä luonteva paikka osaamiskeskukselle.

– Turun seudulla on paljon korkeakoulutettua, kielitaitoista ja kansainvälistä työvoimaa, joilla on tietojärjestelmien tai taloushallinnon osaamista. Tarvitsemme asiantuntijoita, joille pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän omaksuminen on helppoa ja jotka haluavat perehtyä esimerkiksi kansainvälisen talouden erityiskysymyksiin, Juha Tommila toteaa.

Ammattitaidon kysyntä ja tarjonta kohtaavat

Staria kouluttaa tarvitsemiaan tietohallinnon ja talouden asiantuntijoita RekryKoulutuksen kautta yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Haku koulutusohjelmaan käynnistyy tänään ja kuuden kuukauden koulutus alkaa lokakuussa. Sen tavoitteena on kouluttaa 15 uutta NetSuite-toiminnanohjausjärjestelmään erikoistunutta työntekijää Starian palvelukseen.

RekryKoulutusten määrä on kasvanut Varsinais-Suomessa viimeisen vuoden aikana voimakkaasti. ELY-keskuksen näkökulmasta RekryKoulutus on keskeinen rekrytoinnin tuki.

– Työnantajilla on tarpeita, jotka vaativat sellaista osaamista, jota ei työmarkkinoilta suoraan löydy. Tämä välimatka kurotaan umpeen räätälöidyllä koulutuksella. Monesti rekrytointikoulutus on ainoa väylä yritykselle saada sellaista osaamista, jota se toiminnassaan tarvitsee, kertoo koulutusasiantuntija Petri Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.  

Palvelusektori työllistää korkeakoulutettuja

Korkeakoulutettujen työttömyys on kasvanut selkeästi viime vuosina myös teknisen taustan omaavien kohdalla, mikä selittyy osaltaan ICT-alan tilanteella. Tuoreimmat luvut kertovat, että Varsinais-Suomessa on yli tuhat talouden ja tekniikan alan korkeakoulutettua työtöntä työnhakijaa.

Kasvunäkymät asiantuntijapalveluiden tuotannossa ovatkin toivottuja, ja koulutusyhteistyö Starian kaltaisten yritysten kanssa tervetullutta.

– Uskon, että tällainen suoraan työelämän tarpeista lähtevä koulutusmalli tulee entisestään lisääntymään. Me kuuntelemme erittäin herkällä korvalla työnantajien tarpeita, Petri Järvinen sanoo.

Starian tavoite on jatkaa kasvuaan.

– Myös jatkossa aiomme rekrytoida kymmeniä uusia työntekijöitä vuosittain, Juha Tommila arvioi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Tommila, Staria Oy, puh. 040 860 9400, juha.tommila@staria.fi

Koulutusasiantuntija Petri Järvinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 029 502 2578


Staria Oyj on vuonna 2003 perustettu tietojärjestelmä- ja talouspalveluyhtiö, jonka missiona on mahdollistaa asiakkailleen parempia päätöksiä. Palveluihin kuuluvat myös monipuoliset BI- ja HR-ratkaisut. Starian liikevaihto on 9,3 M€. Yhtiöllä on 120 työntekijää. www.staria.fi 

RekryKoulutus on yrityksen tarpeisiin räätälöityä koulutusta, joka antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn työtehtävään tai ammattiin. Työelämälähtöiseen koulutukseen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua. Koulutus kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta. www.ely-keskus.fi

NetSuite Inc. on vuonna 1998 perustettu maailman johtava pilvipohjaisten toiminnanohjausratkaisuiden tarjoaja. NetSuite -järjestelmä on käytössä yli 30 000 organisaatiossa yli 100 maassa. Staria on skandinaavian ainoa NetSuite Inc. yhtiön palkitsema 5-star järjestelmäkumppani. www.netsuite.com

Tilaa