Taitoa Kuntaperinnän liiketoimintajohtajaksi Tero Karinti

Tero Karinti, 40, on nimitetty Taitoa Kuntaperintä Oy:n liiketoimintajohtajaksi. Taitoa
Kuntaperintä on ensimmäinen kuntien ja kuntayhtymien perintään keskittyvä yhtiö. Karinti on
tehnyt pitkän uran liiketoiminnan kehitys- ja perintätehtävissä. 

Taitoa Kuntaperintä tuottaa kuntatoimijoille räätälöityjä perintäpalveluita. Taitoa Kuntaperinnän
omistaa sataprosenttisesti talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita kuntatoimijoille tuottava
Kunnan Taitoa Oy. Taitoa on kunta-alan suurin valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon
toimija, jonka omistajina on lähes 200 kuntayhteisöä.

Perintäyhtiö vastaa kuntasektorilla kasvaneeseen tarpeeseen kotimaisesta, julkisen sektorin
toimintaan perehtyneestä perintäpalvelujen tarjoajasta.

– Terolla on pitkä kokemus sekä perintäliiketoiminnasta että organisaatioiden johtamisesta ja
kehittämisestä. Hänen johdollaan on turvallista kehittää kuntasektorille täysin uudenlaista
perintätoimintaa, sanoo Kunnan Taitoan toimitusjohtaja Anne Lindqvist.

Viimeksi Karinti on toiminut Taitoassa kehityspäällikkönä. Ennen Taitoaa Karinti on työskennellyt
mm. Intrum Justitialla julkisen sektorin asiakkaista vastaavana avainasiakaspäällikkönä, Lindorffilla
asiakaspalvelujohtajana sekä Celectus Oy:ssä konsulttina.

Nopeampi rahaliikenne on kuntalaisten etu

Toukokuussa perustettu, elokuussa varsinaisen toimintansa aloittanut Taitoa Kuntaperintä
tavoittelee kunnille entistä nopeampaa rahaliikennettä. Samalla se pyrkii olemaan
perintätoiminnassa proaktiivisempi velallisen maksuvaikeuksien ehkäisemisessä ja samanaikaisesti
vahvistamaan kuntien taloutta sujuvamman rahaliikenteen avulla.

– Vahva tuntemuksemme kuntatalouden erityispiirteistä ja henkilöstömme pitkä kokemus
perintäalalta luovat erinomaiset edellytykset perintätoiminnalle. Yhteistyössä asiakkaidemme
kanssa pyrimme pitämään yllä tehokasta ja samalla inhimillistä perintätapaa. Tarjoamme
proaktiivisesti velallisille ratkaisuja, joiden avulla velkakierre on mahdollista estää tai katkaista,
Karinti toteaa.

Yhtiön tavoitteena on kuntasektorin taloudellisen aseman vahvistaminen ja perintäpalveluiden
tuottaminen aidosti asiakaslähtöisesti. Taitoa Kuntaperintä tarjoaa perintäpalveluja myös niille
kuntatoimijoille, jotka muuten hoitavat itsenäisesti taloushallinnon. 

Lisätietoja:

Anne Lindqvist, toimitusjohtaja, Kunnan Taitoa Oy, puh. 050 491 0252, email: anne.lindqvist@taitoa.fi
Tero Karinti, liiketoimintajohtaja, Taitoa Kuntaperintä Oy, puh. 040 931 1550 email: tero.karinti@taitoa.fi

Taitoa on kunta-alan suurin valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon toimija, jonka omistajina on lähes 200 kuntayhteisöä. Taitoa on kuntatoimijoiden omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö, joka kehittää palveluitaan yhdessä kunta-asiakkaidensa kanssa. Taitoa palvelee yli 100 asiakasta ja työllistää yli 550 asiantuntijaa ympäri maata. Vuonna 2014 Taitoa-konsernin liikevaihto oli 33,0M€. Vuonna 2010 Sitran Kuntien palvelukeskus -hankkeen yhteydessä perustettu Taitoa on vakiinnuttanut asemansa ja parantanut kuntien ja kuntayhtymien kustannustehokkuutta, talous- ja henkilöstöhallinnon laatua ja päätöksenteon tueksi tehtävää raportointia.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia