Taitoan yt-neuvottelut päättyneet

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja kuntatoimijoille tuottava Kunnan Taitoa Oy on saanut
koko henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut päätökseen. Neuvottelujen seurauksena Taitoa
vähentää 40 työntekijää. 

Elokuussa käynnistyneet Kunnan Taitoan toimintojen uudelleenjärjestelyjä koskevat yt-neuvottelut
päättyivät ennakoitua vähempiin irtisanomisiin.

Neuvottelujen seurauksena Taitoa irtisanoo 11 työntekijää. Lisäksi työntekijöitä vähennetään
määräaikaisten, eläköityvien ja muista syistä poistuvan työvoiman kautta yhteensä 29 henkilötyövuoden
verran.
Neuvotteluissa löydettyjen ratkaisujen ansiosta luku on merkittävästi pienempi kuin alun perin
arvioitu 60 henkilötyövuotta. 

Yt-neuvottelut olivat osa Taitoan toimintojen uudelleenjärjestämisen prosessia, jolla yhtiö varautuu
digitalisaation edellyttämään toimintamallin muutokseen. Lisäksi yt-neuvotteluilla haettiin ratkaisuja
tuottavuuden parantamiseksi toiminnan tehostamisella. 

– Talous- ja henkilöstöhallinnossa on käynnissä yksi alan suurimmista murroksista, kun digitalisaation
myötä prosessien automatisointi etenee nopeasti, sanoo Taitoan toimitusjohtaja Anne Lindqvist.
Lisäksi Taitoan asiakkaat eli kunnat ja kuntayhtymät käyvät läpi rakenteellisesti merkittävää
muutosta, mikä väistämättä vaikuttaa myös yhteisiin toimintamalleihimme.

Taitoa jatkaa toimintansa kehittämistä proaktiivisesti vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia
muutoksia. Nyt toteutettavilla rakenteellisilla uudistuksilla ja toiminnan tehostamisella Taitoa pystyy
tarjoamaan kuntatoimijoille entistä kustannustehokkaampia, parempaan taloudenpitoon ja johtamiseen
liittyviä palveluita.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Anne Lindqvist, Kunnan Taitoa Oy puh. 020 6109202, email: anne.lindqvist@taitoa.fi

Vuonna 2010 perustettu, kuntatoimijoiden perustama Taitoa tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä johtamisen tietopalveluja. Taitoa toimii 12 paikkakunnalla ympäri Suomen ja palvelee yli 100 kuntaa, kuntayhtymää ja kuntien omistamaa yhteisöä. Yhtiö työllistää valtakunnallisesti 550 ammattilaista. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 33,0 M€. Taitoa tunnetaan määrätietoisesta toiminnastaan alan uudistajana etsien jatkuvasti uusia ja parempia ratkaisuja.

Avainsanat:

Tilaa