Vanhojen näytteiden siirto Auria Biopankkiin alkaa

Biopankkitoiminta käynnistynyt hyvin

Suomen ensimmäisen biopankin toiminta on lähtenyt käyntiin vauhdilla. Auria Biopankki on aloittanut uusien näytteiden keräämisen toukokuussa ja nyt elokuussa julkisella tiedonannolla lähes miljoona vanhaa näytettä siirtyy Auria Biopankkiin. Suomalaiset ovat näyttäneet vihreää valoa biopankkitoiminnalle ja sen mahdollistamalle lääketieteelliselle tutkimukselle.

Suomen ensimmäinen kliininen biopankki, Auria Biopankki, aloittaa vanhojen näytteiden siirtämisen näytevarastoonsa. Maaliskuussa 2014 toimintansa aloittaneelle Auria Biopankille siirtyvät ensi vaiheessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vanhat diagnostiset näytteet ja niihin liittyvät tiedot.  Myöhemmässä vaiheessa Auria Biopankkiin siirretään myös Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien näytekokoelmat. Kaikkiaan Auria Biopankille siirrettäviä näytteitä on yhteensä noin miljoona.

Vanhojen näytteiden siirtäminen liittyy syksyllä 2013 voimaan tulleeseen biopankkilakiin. Laki koskee biopankkien toimintaa, biopankkitutkimusta ja ihmisperäisten näytteiden ja niihin liittyvän tiedon käsittelyä. Biopankin tehtävänä on säilyttää ihmisperäisiä näytteitä, kuten kudos- ja verinäytteitä, ja välittää niitä terveyttä edistävään lääketieteelliseen tutkimukseen.

Biopankkitoiminta on biopankkilailla tiukkaan valvottua ja säädeltyä, ja on kansalaisen päätettävissä, suostuuko hän näytteensä luovuttamiseen biopankkitutkimukseen. Nyt julkisella tiedonannolla siirrettävien näytteiden siirto biopankkiin on mahdollista kieltää kirjallisesti lähettämällä kieltokaavake näytteet siirtävälle terveydenhuollon toimintayksikölle tai Auria Biopankkiin.

Turkulaiset myönteisiä lääketieteelliselle tutkimukselle

Biopankkitoiminta on Varsinais-Suomessa lähtenyt käyntiin vauhdilla. Vanhojen näytteiden lisäksi Auria Biopankki on aloittanut myös biopankkisuostumusten keräämisen. Suostumusten kerääminen aloitettiin toukokuussa TYKSin keuhkoklinikan potilailta. Tavoitteena on, että suostumuksia kerätään vuoden loppuun mennessä kaikilta TYKSiin tulevilta potilailta. Suostumuksen antaminen on aina vapaaehtoista ja biopankkinäyte kerätään aina normaalin diagnostisen toimenpiteen yhteydessä.

Näytteen luovuttaja voi myös suostumuslomakkeessa valita, haluaako hän saada tietää, jos näytteestä löytyy oman terveytensä kannalta itselleen merkittävää tietoa esimerkiksi geneettisestä taipumuksesta tiettyyn sairauteen. Lähes kaikki tähän mennessä näytteensä luovuttaneet ovat halunneet saada tiedon. Salminen-Mankonen vertaa tilannetta biopankkitoimintaan Virossa, jossa vain 70 prosenttia näytteen luovuttajista on kiinnostunut näytelöydöksistä.

 Suomalaiset ovat tutkimusmyönteistä kansaa ja terveyden edistäminen kiinnostaa ihmisiä valtavasti. On ollut hienoa nähdä se ennakkoluulottomuus ja innokkuus, jolla ihmiset ovat lähteneet tukemaan biopankkitoimintaa antamalla suostumuksensa ja luovuttamalla näytteensä biopankkiin, iloitsee Auria Biopankin johtaja Heli Salminen-Mankonen.

Auria Biopankki on kansallisella ja globaalilla tasolla merkittävä kokonaisuus: suomalaiseen terveydenhoitoon perustuva, yli miljoonan näytteen kokoelma luo ainutlaatuisen pohjan lääketieteelliselle tutkimukselle. Tähän asti hajallaan olleet näytekokoelmat siirretään nyt hallinnollisesti saman katon alle, josta niitä on helpompi hyödyntää terveyttä edistävään tutkimukseen. Näytteisiin liitetty tieto on arvokasta terveys- ja lääketieteellisen tutkimuksen kannalta esimerkiksi uusien hoitomuotojen kehittämisessä. Näytteet on kerätty vuosikymmenten ajan normaaleissa potilashoidoissa. 

Biopankkiprofessori Olli Carpén, puh. 040 505 5897, Auria Biopankki

Johtaja, dosentti Heli Salminen-Mankonen, puh. 040 719 2945, Auria Biopankki

Auria Biopankki on ensimmäinen Suomeen perustettava kliininen biopankki. Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Sen näytteistä 80 prosenttia on syöpänäytteitä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien erikoisalojen mukaisesti Auria Biopankki tukee etenkin syöpä-, diabetes- sekä sydän- ja verisuonitautien tutkimusta. Näytteitä on yhteensä noin miljoona, ja ne sijaitseva fyysisesti Turussa, Porissa ja Vaasassa sairaanhoitopiirien säilytystiloissa. Lisätietoa www.auriabiopankki.fi

Avainsanat:

Tilaa