Hew Strachan selvittää tarkkanäköisesti Clausewitzin Sodankäynnistä -teoksen näkemyksiä

Preussilaisen kenraalin Karl von Clausewitzin teos Sodankäynnistä julkaistiin vuonna 1832, ja sitä on siitä lähtien pidetty sotateorian perusteoksena. Oxfordin yliopiston sotahistorian professorin Hew Strachanin mukaan Clausewitzin teosta on tulkittu monin eri tavoin, ja se onkin monien sotapäälliköiden lempilukemistoa. Strachan käy kirjassaan Clausewitzin Sodankäynnistä (Ajatus Kirjat) Clausewitzin ajatusten varsinaiseen ytimeen ja selvittää teorioiden syntyhistorian, taustat ja keskeiset ajatukset.

Sodankäynnistä oli eräs ensimmäisistä nykyaikaista sotilasstrategiaa käsittelevistä kirjoista. Itsekin monissa sodissa palvelleen Clausewitzin tavoitteena oli selittää aikakautensa mullistus, Napoleonin sodat. ”Sota on politiikan jatkamista toisin keinoin” on eräs tunnetuimpia Clausewitzin ajatuksia. Clausewitzin oppeja on sovellettu niin Hitlerin kolmanteen valtakuntaan, Vietnamin sotaan kuin myös entisen Jugoslavian pommituksiin.

Clausewitzin mukaan sotasuunnitelma määrittelee hyökkäys- ja puolustussuunnitelmien päälinjat. Sodan tavoitteena on vastapuolen tai vastapuolien taivuttaminen omaan tahtoon, ja voiton saavuttamiseksi sotilaallinen voima on keskitettävä vihollisen painopisteeseen.

Clausewitz sai teorioillaan osakseen paljon arvostelua. ”Kaikki teistä eivät ehkä ole lukeneet Clausewitzia, ja mikäli olettekin, ette ole ymmärtäneet häntä ja osanneet soveltaa hänen ajatuksiaan tulevaisuuteen. Clausewitz sanoo, että toipuminen on aina mahdollista sankarillisen romahduksen jälkeen […] On aina parempi, itse asiassa välttämätöntä, hyväksyä kauhea loppu sen sijaan, että kärsisi kauhuista vailla loppua,” sanoi Adolf Hitler Münchenissa 1934. Kommunismin perustaja Karl Marx puolestaan kirjoitti Clausewitzista vuonna 1858, että ”tällä kaverilla on tervettä järkeä, joka hipoo nerokkuutta”.

Clausewitzin Sodankäynnistä -teos analysoi Clausewitzin näkemyksiä tarkasti ja valottaa niiden syntyperää ja kehitystä. ”Kaikkein tärkein seikka on se, etteivät Hitler tai Marx olleet väärässä: Clausewitzin ajattelusta löytyi jotakin heille molemmille. Sama pätee sekä tämän päivän demokraattisen valtiojärjestyksen puolustajiin että sotaherroihin. Jokainen sukupolvi on lukenut Clausewitzia eri tavoin, usein valikoivasti muttei välttämättä virheellisesti.”

Hew Strachan
Hew Strachan on sotahistorian Chichele-professori Oxfordin yliopistossa. Hän on julkaissut useita sotaa käsitteleviä teoksia, kuten kirjat The First World War: Volume 1: To Arms vuonna 2001 sekä The First World War: A New Illustrated History vuonna 2003.

Hew Strachan, Clausewitzin Sodankäynnistä
alkuteos Carl von Clausewitz’s On War
suomentanut Jouni Avelin
250 sivua
ovh. 30,20 €

Lisätietoja
Katja Leino, viestintäpäällikkö, p. 0400 132 642 tai 010 6836 204, katja.leino@gummerus.fi

Arvostelukappale- ja kuvapyynnöt
Mari Lääperi, tiedottaja, p. 040 561 7472 tai 010 6836 207, mari.laaperi@gummerus.fi 

Ajatus Kirjat
Vuonna 1981 perustettu Ajatus Kirjat on osa Gummerus Kustannus Oy:n tietokustantamisen kokonaisuutta. Lehtori Kaarle Jaakko Gummerus aloitti kustannustoiminnan yhdessä vaimonsa Gustavan kanssa vuonna 1872. Kaarle Jaakko ja Gustava halusivat kantaa kortensa kekoon kansan valistamiseksi ja julkaista painotuotteita huviksi ja hyödyksi kaikille Suomen kyläläisille. Gummerus toimii edelleen suomalaisena perheyhtiönä, jonka omistajat ja henkilökunta kunnioittavat Kaarle Jaakon alkuperäistä liikeideaa "huviksi ja hyödyksi". Julkaisemme kotimaista ja suomennettua kaunokirjallisuutta, lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä tieto- ja harrastekirjoja. Kustannusohjelmaamme kuuluvat myös sanakirjat ja kielten kirjat. www.gummerus.fi

Yrityksestä

Gummerus on toiminut jo 135 vuotta suomalaisena perheyhtiönä, jonka omistajat ja henkilökunta kunnioittavat Kaarle Jaakon alkuperäistä liikeideaa ’huviksi ja hyödyksi’. Julkaisemme kotimaista ja suomennettua kaunokirjallisuutta sekä tieto- ja harrastekirjoja. Kustannusohjelmaamme kuuluvat myös sanakirjat ja kielten kirjat. Osana Gummerusta toimii tietokirjoja julkaiseva Ajatus Kirjat.

Multimedia

Multimedia