ATK-instituutti säätiö jakoi ensimmäiset ProICT-palkinnot

ATK-instituutti säätiö on jakanut kaksi ProICT-palkintoa tunnustuksena erityisen ansiokkaasta ICT-työstä. Palkinnon saivat SoftalaTM-palvelun kehittänyt tiimi ja DBTech-projektin tiimi. Palkinnot jaettiin 3.12.2013 säätiön edustajiston kokouksessa.

Palkintojen perusteina on muun muassa se, että palkintojen saajat ovat osoittaneet ICT-alalla eteenpäin katsovaa, kehittävää ja uusia ratkaisuja hakevaa asennetta. Heidän toiminnastaan on syntynyt tuloksia, jotka edistävät ICT-alan kehittymistä ja kilpailykykyä.

SoftalaTM-kokonaisuus yhdistää ainutlaatuisella tavalla pedagogiikan, yritysyhteistyön ja

palvelutoiminnan. Kokonaisuuteen kuuluu kolme osaa: Softala Innovations, Softala Software ja Softala Technology.

Softala Innovations tarkoittaa uusien innovatiivisten liiketoimintaideoiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, protoilua ja asiakastestausta sekä liiketoimintasuunnitelmien laatimista. Kaikki tehdään yhteistyössä toimeksiantajan, opiskelijoiden, HAAGA-HELIAn asiantuntijoiden ja toimeksiantajan asiakkaiden kanssa. Softala Software tarjoaa liiketoimintaa palvelevia ohjelmistoratkaisuja erityisesti pk-yrityksille. Softala Technology tarjoaa puolestaan liiketoimintaa palvelevia tietoturvan ja ICT-infrastruktuurin kartoitus-, suunnittelu- ja toteutuspalveluita yrityksille.

– Softalan kolmessa palveluosiossa yritysten liiketoiminnan tarpeet, koetellut menetelmät ja opiskelun tavoitteet kohtaavat käytännössä, kertoo tiimiä vetävä koulutusohjelmajohtaja Minna Kivihalme HAAGA-HELIAsta.

DBTechNet on vuodesta 1998 EU-rahoituksella toiminut eurooppalainen tietokantaopettajien ja alan ammattilaisten verkosto.Verkosto on kehittänyt yhteisiä tietokanta-alan oppimateriaaleja sekä vapaalevitteistä DBTechLab-tietokantalaboratoriota opetus- ja itseopiskelukäyttöön. Lisäksi verkosto on järjestänyt seminaareja ja työpajoja, joissa ovat olleet mukana muun muassa Joe Celko, Chris J. Date ja Monty Widenius.

Verkosto on uusimmassa projektissaan (DBTech VET) tuottanut opettajille ja työelämän sovelluskehittäjille opiskeluaineistoa tietokantatransaktioiden käytöstä hands-on-harjoituksineen. Harjoitukset on sovitettu keskeisille tietokantatuotteille, jotka löytyvät DBTechLab-tietokantalaboratoriosta.

– Olemme yhdessä työelämän edustajien kanssa pyrkineet uudistamaan tietokanta-alan opetusta työelämän tarpeita vastaavaksi. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet, toteaa tiimin vetäjä Päivi Riihelä Helsinki Business College Oy:stä.

Lisätietoja:

ATK-instituutti säätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Vahermaa, p. 050 309 73 72, pertti.vahermaa@asiakastieto.fi

Softala-palvelun osalta koulutusohjelmajohtaja Minna Kivihalme, p. 050 310 4017, minna.kivihalme@haaga-helia.fi

DBTechNet-verkoston osalta projektipäällikkö Päivi Riihelä, p. 050 344 0305, paivi.riihela@businesscollege.fi

 

 

ATK-instituutti säätiön tarkoituksena on tukea ja harjoittaa tietotekniikan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä kehittää alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden koulutusta Suomessa. Säätiö tukee erityisesti ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIAn ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston (englanniksi Helsinki Business College) tai niitä korvaavien oppilaitosten tietotekniikan koulutuksen kehittämistä. Lisäksi säätiö voi osallistua myös muutoin tietoyhteiskunnan kehittämiseen.

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 800 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee noin 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. www.haaga-helia.fi

Yrityksestä

Avaa ovet työelämään HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu...