HAAGA-HELIA myönsi ensimmäiset myynnin ja palvelun asiantuntijasertifikaatit

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu on kehittänyt yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa korkeakoulutasoisen sertifikaattijärjestelmän myynnin ja palvelun osaajille. Kolme ensimmäistä HH3S HAAGA-HELIA Sales and Service Skills -sertifikaattia™ on myönnetty hakijoille heidän antamansa näytön perusteella.

HH3S-sertifikaatti on kehitetty sekä yksilöille että yrityksille, jotka haluavat kehittää vaativaa myyntiosaamistaan. Se mittaa hakijoiden kykyä kehittää liiketoimintaa, käyttää teknologiaa hyväksi omassa työssä, viedä erilaisia tilanteita läpi oman tavoitteen mukaisesti, kommunikoida eri kulttuureiden välillä sekä toimia aktiivisesti ryhmässä. Sertifikaatin myöntää lautakunta, joka koostuu elinkeinoelämän ja korkeakoulutuksen edustajista.

– Osaaminen on erittäin tärkeää, kun puhutaan Suomen taloushaasteiden selättämisestä. Sertifikaatti on vahva osoitus siitä, että sen haltija on myynnin ja palvelun ammattilainen, painottaa sertifikaattilautakunnan puheenjohtaja Mervi Angerma-Niittylä Kaupan liitosta.

Sertifikaatin taustalla on laaja ennakointitutkimus, jossa selvitettiin, millaista osaamista myynnin ja palvelun ammattilaisilta tulevaisuudessa vaaditaan. Tutkimuksen mukaan ammattitaito rakentuu erilaisista rooleista: parhaat osaajat ovat yhtä aikaa markkinaennakoijia, myynnintekijöitä, palvelutuotteistajia, asiakkaan kumppaneita, yhteispelin rakentajia, digisoveltajia, kosmopoliitteja ja itsensä johtajia. Sertifikaatin hakijalta vaaditaan hyväksytty suoritus kaikissa näissä rooleissa.

Sertifikaattinäyttö muodostuu kolmesta osasta: kirjallisesta näytöstä, virtuaalisesti toteutettavasta myynnin ja palvelun osaajan roolipelistä sekä noin kuusi tuntia kestävästä näyttöpäivästä.

Näytön suorittaminen soveltuu parhaiten henkilölle, jolla on riittävän laaja, mieluiten korkeakoulutasoinen pohjakoulutus. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus myynnin ja palvelun tehtävistä vaativassa kuluttaja- tai yritysmyynnissä.

HH3S-sertifikaattia tarjotaan sekä avoimina että yrityskohtaisina toteutuksina. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu tarjoaa myös sertifikaattiin valmentavaa koulutusta.


Lisätietoja

Tuula Korhonen, koulutusohjelmajohtaja, tuula.korhonen@haaga-helia.fi, puh. 040 488 7049
Johanna Vuori, lehtori, johanna.vuori@haaga-helia.fi, puh. 050 310 4011

Lisätietoa sertifikaatista: http://valmennus.haaga-helia.fi/node/114

 

 

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 800 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee noin 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. www.haaga-helia.fi

 

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Avaa ovet työelämään HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu...

Tilaa