Myyntialan osaajat ottavat mittaa toisistaan myyntikilpailussa

Best Seller Competition -myyntikilpailu on suunnattu korkeakoulutasoisille myyntityön opiskelijoille. Kilpailun tavoitteena on ammattimaisen myyntityön arvostuksen nostaminen ja etenkin yrityksille tärkeän myyntiosaamisen kehittäminen. Kilpailussa on mukana yhteensä 24 kilpailijaa Helsingistä, Turusta ja Jyväskylästä. Best Seller Competition -myyntikilpailu järjestetään Helsingissä, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa torstaina 19.4.

Myyntialalla on tänä päivänä kova imu. Alaa voi kuitenkin opiskella omassa koulutusohjelmassa vain kahdessa korkeakoulussa ‒ HAAGA-HELIAssa ja Turun ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on lisäksi myynnin opetusjaksoja. Myyntijohtaja Mikko Viitanen VMP Groupista näkee myyntialan yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona tulevaisuudensuunnitelmiensa kanssa painiskeleville nuorille.

- Yksi tärkeimmistä opiskelupaikan kriteereistä on mielestäni se, miltä alan työllisyystilanne näyttää pidemmällä aikajänteellä. Ei kannata opiskella sitä varten, että valmistuu suoraan työttömäksi, Viitanen toteaa.

Mikko Viitanen seuraa työmarkkinoita eturivin paikalta ja yksi tulevaisuuden työllistäjistä on myyntiala, sillä hyvistä myyjistä on huutava pula etenkin yritykseltä yritykselle -myynnissä.

- Myynti on vaativa ammatti, ja alalle haluavien täytyy hyväksyä se, että heidän pitää kehittyä koko ajan tullakseen huippumyyjiksi. Keskeisintä on halu olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, neuvovat myyntityön koulutusohjelman yliopettaja Anu Moisio ja lehtori Pirjo Pitkäpaasi HAAGA-HELIAsta.


Pitkäjänteisyyttä ja palvelunhalua

Millainen sitten on hyvä myyjä? Myyntijohtaja Mikko Viitanen painottaa energisyyttä ja pitkäjänteisyyttä sekä malttia odottaa työn tuloksia. Anu Moisio ja Pirjo Pitkäpaasi puolestaan muistuttavat, että myyjän työ voi olla hyvinkin erilaista riippuen siitä, millaisessa ympäristössä ja millaisella alalla työskennellään ja mitä myydään.

- Ei ole yhtä oikeanlaista tyyppiä, joka olisi automaattisesti hyvä myyjä. Hyväksi myyjäksi ei myöskään tarvitse syntyä, vaan työn voi oppia, Anu Moisio sanoo.

- Alalla työskenteleviä ihmisiä yhdistävät palvelunhalu ja kunnianhimo. Yksi opiskelijoistani sai opintojensa loppuvaiheessa ahaa-elämyksen ollessaan mukana asiakaspalaverissa. Hän kirjoitti päiväkirjaansa, että jos myyntityö on sitä, että saan auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelmansa, rakastan sitä, Pitkäpaasi muistelee.

Samoin kuin missä tahansa tekemisessä, myös myynnissä harjoittelu tekee mestarin. Kun toistoja on riittävän paljon, tietyt asiat alkavat tulla suoraan selkärangasta. Harjoittelu alkaa alalla jo opiskeluvaiheessa.

- Yksitoista opiskelijaani osallistuu huhtikuussa myyntikilpailuun, jossa he pääsevät kokeilemaan oppimaansa ihan käytännössä. Tällaisen kisan voittaa ja myöhemmin työelämässä tekee eniten kauppaa henkilö, joka tuntee parhaiten myymänsä tuotteen, esittää asiakkaalle parhaat kysymykset, kuuntelee ja ymmärtää asiakkaan haasteita ja osaa niiden perusteella tarjota tälle sopivaa ratkaisua, Pirjo Pitkäpaasi painottaa.

Best Seller Competition -myyntikilpailu järjestetään tänä vuonna Helsingissä 19.4., HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa (osoitteessa Ratapihantie 13) klo 9‒16.30. Kilpailua pääsevät seuraamaan niin yleisö ja lehdistö kuin yrityksetkin. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Yliopettaja Anu Moisio, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, puh. 040 5447424
Lehtori Pirjo Pitkäpaasi, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, puh. 040 488 7066

www.bestsellercompetition.fi

Ari Nevalainen
viestintäpäällikkö
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
puh 040 488 7008
ari.nevalainen@haaga-helia.fi 

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 700 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. www.haaga-helia.fi

Yrityksestä

Avaa ovet työelämään HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu...