Synkkä matkailu houkuttelee etsimään omaa kulttuuriperintöä ja identiteettiä

Synkkä matkailu kohdistuu paikkoihin, joihin liittyy kuolemaa. Aihe on viime aikoina  herättänyt paljon kiinnostusta mediassa ja akateemisessa tutkimuksessa. Tuore HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opinnäytetyö osoittaa, että kulttuuriperintö ja identiteetti ovat keskeisimmät motiivit vierailla Nairobin August 7th Memorial Park -puistossa.

August 7th Memorial Parkin paikalla oli ennen Yhdysvaltain suurlähetystö, jossa vuonna 1998 terroristien pommi-isku tappoi 218 ihmistä ja haavoitti tuhansia. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin matkailijoita, jotka vierailevat synkän matkailun kohteessa. Toinen päätavoite oli kehittää johtamisen työkaluja Nairobin Memorial Parkin kaltaisille synkän matkailun kohteille.

Opinnäytetyö on tärkeä lisä vähälukuiseen ja hajanaiseen tutkimukseen synkän matkailun motiiveista. Tutkimus osoittaa, että matkakohteita kannattaa edistää erityisesti kulttuuriperinnön ja identiteetin näkökulmasta kohteen näyttelyissä ja työpajoissa.

”Minua on aina kiinnostanut, miksi ihmiset käyvät paikoissa, joihin liittyy kuolemaa ja tuhoa”, sanoo tutkija Esther Gaya, joka on myös opinnäytetyön tekijä. ”Aivan kuten silloin elokuun 7. päivän pommi-iskun jälkeen, niin nyt uteliaat ihmiset yhä kerääntyvät Nairobin syyskuisen ostoskeskuksen terrori-iskun paikalle. Onko se kenties Kenian seuraava synkän matkailun kohde?”

Kuka vierailee puistossa ja miksi?

Tutkimus osoitti, että suurin osa Nairobin puiston kansainvälisistä ja lähialueen vierailijoista on kenialaisia ja amerikkalaisia matkailijoita. Pääasiallinen syy käydä kohteessa oli ”kunnioittaa uhrien muistoa”, ”joku kytkös tragediaan” ja kiinnostus puiston tiettyjä nähtävyyksiä kohtaan. Tutkimuksessa nämä liittyvät kulttuurinperinnön ja identiteetin käsitteisiin.

Vierailijat tunsivat läheistä osallisuutta tragediaan, ja he olivat enimmäkseen sympatisoijia, iskusta selviytyneitä tai uhrien omaisia. Heidän keskuudessaan puiston kaksi suosituita nähtävyyttä oli graniittinen seinä uhrien nimikaiverruksin sekä rauhan museo, jossa on terrori-iskun näyttelyesineistöä.

Tutkimustulokset perustuvat tuoreeseen opinnäytetyöhön, jonka tekijä on HAAGA-HELIAn opiskelija Esther Gaya. Kyselytutkimukseen osallistui 108 vierailijaa ja haastatteluihin neljä henkilökunnan jäsentä. Haastattelut ja kyselytutkimus tehtiin Nairobin Memorial Park -puistossa kolmen viikon aikana joulukuussa 2012.


Lisätietoja:
Opinnäytetyön tekijä Esther Gaya, puh. 045 321 9740, valgaya@yahoo.com
Opinnäytetyön ohjaaja, lehtori Leena Grönroos, Leena.Gronroos@haaga-helia.fi

Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa: http://www.theseus.fi/handle/10024/64777

 

 

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 800 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee noin 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. www.haaga-helia.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Avaa ovet työelämään HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu...