Haltonille merkittävä partnerisopimus Iso-Britanniasta

Halton Group aloittaa merkittävän strategisen partneriyhteistyön englantilaisen Taylor Woodrow plc:n kanssa. Yhteistyö vahvistaa Haltonin asemaa sisäilmaratkaisujen toimittajana Iso-Britannian markkinoilla, joilla Taylor Woodrow lukeutuu rakennusalan merkittävimpiin toimijoihin.

Halton tulee mukaan sisäilmajärjestelmien toimittajana Taylor Woodrow:n SAP-partneriohjelmaan (Strategic Alliance Patrnership). Taylor Woodrown:n lisäksi ohjelmaan kuuluvat merkittävät talotekniikan urakointiliikkeet Rotary Group, NG Bailey sekä Staveley Services. Iso-Britannian lisäksi Espanjassa ja Pohjois-Amerikassa toimiva Taylor Woodrow arvioi strategisella partneritoiminnalla päästävän perinteisiin projektikohtaisiin partnerimalleihin verrattuna lähes 30 % tehokkaampaan rakentamiseen. Pysyvään partneriverkostoon perustuvan rakentamisen hyödyt näkyvät muun muassa ostotoiminnan tehostumisena, kustannustehokkaampana ja laadukkaampana rakentamisena, rakentamisprosessin nopeutumisena ja monipuolisempana ja aktiivisempana kaikki rakentamisen osa-alueet kattavana tuotekehityksenä. Mukanaolo Taylor Woodrow:n strategisessa partneriohjelmassa vahvistaa Haltonin asemaa entisestään Iso-Britannian markkinoilla sisäilmajärjestelmien toimittajana. Iso-Britannia on jo nyt Yhdysvaltojen jälkeen Haltonin toiseksi suurin yksittäinen markkina. Halton Group Julkisten rakennusten, ammattikeittiöiden ja laivojen sisäilmaratkaisuja valmistava Halton Group lukeutuu 100 miljoonan euron liikevaihdollaan toimialallaan kansainvälisesti suurimpien yritysten joukkoon. 750 ihmistä työllistävällä Halton Groupilla on tuotannollista toimintaa ja tutkimuskeskuksia kolmen Suomessa sijaitsevan yksikön lisäksi myös Yhdysvalloissa, Kanadassa, Unkarissa, Norjassa, Isossa-Britanniassa, Malesiassa ja Ranskassa. Kaikkiaan Halton on tytäryrityksineen läsnä 14 maassa. Taylor Woodrow Taylor Woodrow plc on rakennusyritys, joka kehittää kestävän kehityksen mukaista rakentamista Iso-Britanniassa ja valituilla markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja Espanjassa. Yritys on listattu Lontoon pörssissä. Sen liikevaihto vuonna 2004 oli 4.4 miljardia euroa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 6000 henkilöä. Lisätietoja: Mika Halttunen, hallituksen puheenjohtaja, Halton Group GSM: 0400 711 299 , Sähköposti: mika.halttunen@halton.com

Liitteet & linkit