Aleksista keskieurooppalainen hidaskatu

Hämeen kauppakamari toteaa lausunnossaan Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, että Lahden keskustan elinvoimaisuus on kriittinen menestystekijä koko Päijät-Hämeen maakunnan kannalta.
”Keskeistä on vahvistaa liikekeskustan kaupan ja palveluiden kilpailukykyä edistämällä keskustan vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja helppoa saavutettavuutta”, sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. Hämeen kauppakamari esittää, että kaupungin pääkatu, Aleksanterinkatu säilytetään liikenteelle esimerkiksi keskieurooppalaisen hidaskatu
-mallin mukaisesti, ja että kadunvarsipysäköinti ja ydinkeskustan kehäkatu otetaan uuteen huolelliseen tarkasteluun. ”Toriparkki ei kokonaan ratkaise Lahden keskustan pysäköintiongelmia”, epäilee Aaltio.

Lisäksi Hämeen kauppakamari toteaa, että Päijät-Hämeen elinkeinoelämän kannalta kärkihankkeita ovat vt 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen, vt 12 välin Lahti-Kouvola palvelutason parantaminen erittäin hyvälle tasolle, vt 10 välin Tuulos-Hämeenlinna tieosuuden kunnostaminen, Lahden matkakeskuksen toteuttaminen, Lahden seudun logistiikkakeskusten sekä Lahden ja Heinolan ydinkeskustojen kehittäminen.

Tavaraliikenteen yhteyksiä kehitettävä

Päijät-Hämeen yritysten kannalta suurimmat palvelutasopuutteet koskevat tällä hetkellä tavaraliikenteen itä-Iänsisuuntaisia yhteyksiä; valtatiet 10 ja 12 ovat Sisä-Suomen yhteys Venäjän ja Pietarin kasvualueille. Hämeen kauppakamari esittää, että palvelutasotavoitteisiin lisätään kt 46, väli Heinola-Kouvola. Yhteys on paitsi erityisen tärkeä Heinolan metsäteollisuuden kuljetusten kannalta, myös keskeinen yhteys Pohjois-Suomesta Suomenlahden satamiin.

Suurin osa puusta ja Stora Enso Oyj Heinola Flutingtehtaan käyttämistä muista raaka-aineista sekä valmistuotannosta kuljetetaan maanteitse. ”Valitettavasti liikenneturvallisuus Heinola-Kouvola välillä ei ole tänä päivänä tasolla, jolla sen pitäisi olla”, sanoo tehtaanjohtaja Ari Tanninen. ”Tehtaamme toiminnan kannalta on tärkeää, että tieosuutta parannetaan”, Tanninen korostaa. 

Halton-konserniin kuuluva Halton Marine Oy:n Lahden liiketoimintayksikön johtaja Anu Nyman pitää vt 12 suurimpina puutteina kuntoa ja turvallisuutta erityisesti talviaikaan.  ”Lahden tehtaan osalta merkittävimmät itä-länsiyhteydet ovat Kausalan ja Lahden tehtaan välinen tavaraliikenne”, kertoo Nyman.  ”Henkilökohtaisesti kannatan ehdottomasti valtatie 12 Lahti-Kouvola välin parantamista ja uskon, että tällä olisi tuottavuutta lisäävää merkitystä myös yrityksille.”  

Edelleen Hämeen kauppakamari esittää, että vt 24, väli Lahti-Vääksy nostetaan alueellisesti merkittävien pääteiden joukkoon, koska tien nykyinen palvelutaso ei ole riittävä. Suunnitelmassa tulisi korostaa myös valtatien 24 rakenteellista kehittämistarvetta liikenneturvallisuuteen vedoten.

Myös haja-asutusalueiden joukkoliikenne turvattava

Suurimmat palvelutasopuutteet joukkoliikenteessä koskevat yhteyksiä isoista kuntakeskuksista mm. Orimattilasta Lahteen.

Joukkoliikenteen tarjonnan ja palvelutason parantaminen on ristiriitainen tavoite ydinalueen ulkopuolella. Maaseutukunnissa uusi joukkoliikenteen tuotantotapa tarkoittaa, että palvelutaso heikkenee. Hämeen kauppakamari pitää joukkoliikenteen toimenpideohjelmaa tältä osin epärealistisena.

Siirryttäessä linja-autoliikenteen uusiin järjestämistapoihin joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tulee huolehtia siitä, että kaupunkialueiden ohella turvataan myös haja-asutusalueiden liikenne. PILETTI ja MAALI -lippu- ja maksujärjestelmien tulee olla kunnossa, ennen kuin nykyisiä järjestelmiä ryhdytään lakkauttamaan. Hämeen kauppakamari esittää, että liikenteenharjoittajia ja elinkeinoelämää kuullaan kattavasti ja alan yritysten kokemuksia sekä järjestelmiä hyödynnetään uutta joukkoliikennepalveluiden tuottamisjärjestelmää rakennettaessa.

Matkailuelinkeinojen ja vapaa-ajanasumisen liikennevaikutukset kartoitettava

Päijät-Hämeen maakunnassa kesämökki-, hyvinvointi- ja tapahtumamatkailu on vilkasta. Raportissa ei ole riittävässä määrin huomioitu kasvavan matkailuelinkeinon ja vapaa-ajanasumisen vaikutusta liikenteeseen. Hämeen kauppakamari esittää, että alueen läpi kulkevat vapaa-ajan liikennevirta-arviot sisällytetään liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiin.

Lisätietoja:   
Halton Marine Oy:n Lahden liiketoimintayksikön johtaja Anu Nyman, puh. 0400 254 607
Stora Enso Oyj Heinola Fluting tehtaanjohtaja Ari Tanninen, puh. 040 554 2604
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: