Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksissä tarjolla vähintään 2500 kesätyöpaikkaa

Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksissä on ensi kesänä tarjolla vähintään 2500 kesätyöpaikkaa. Tieto perustuu Hämeen kauppakamarin maaliskuussa tekemään kesätyöpaikkakyselyyn. ”Lähes viidennes yrityksistä ei ollut vielä maaliskuussa tehnyt päätöstä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio.

Kolmannes vastanneista kertoi taloussuhdanteen vaikuttavan jonkin verran kesätyöntekijöiden määrään. Jäsenyrityksistä joka toinen kertoi tarvitsevansa kesätyöntekijän. Vastanneista 66 % ilmoitti palkkaavansa yhtä paljon kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna.

”Nuorten kannalta on kuitenkin kannustavaa, että Forssan seudulla yrityksistä kolmannes (30 %), Hämeenlinnan seudulla 15 % ja Lahden seudulla 17 % ilmoitti palkkaavansa enemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna”, kertoo Aaltio.

Lähes viidennes kertoi, että yrityksen tarpeisiin sopivaa kesätyöntekijää ei ole tarjolla. ”Esimerkiksi rakennusalalla vain alan täysi-ikäiset opiskelijat saattavat päästä käytännön töihin”, eräs kyselyyn vastaajista toteaa.

Kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi yritykset hyödyntävät oman henkilöstönsä verkostoja, avoimia hakemuksia ja yhteydenottoja sekä tekevät yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kesätöitä tarjotaan erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoille, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä yliopisto-opiskelijoille.

Kunnat tukevat kesätyöntekijän palkkaamista yritykseen tai yhdistykseen

Kesätyöntekijöiden palkkaamista helpottavat taloudellinen tuki työnantajalle, yhteistyön lisääminen oppilaitosten kanssa ja mahdollisuus maksaa kesätyöntekijälle laskulla, kuten kesätyöyrittäjyyttä tukevassa mallissa. Kunnan tarjoama tuki kesätyöntekijän palkkakustannuksiin on hyvä esimerkki kunta- ja yritysyhteistyöstä nuorten hyväksi.

”Kyselystämme selvisi, että Hattulassa on uusi OMA FIRMA –projekti, joka kannustaa ja kouluttaa 15-18
-vuotiaita perustamaan oman yrityksen kesätyöksi”, Aaltio kertoo.  Kunta tukee myös rahallisesti toiminnan aloittamista. ”On hienoa, että kunta kannustaa näin mahdollista tulevaisuuden yritystoimintaa”, jatkaa Aaltio.

”Kuntien tarjoamat kesätyötuet yrityksille ovat kirjavia ja niiden säännöt vaihtelevat. Yritysten pitää olla aktiivisia, jotta voivat hyödyntää tuen omalla alueellaan”, kannustaa Aaltio.

Forssassa on käynnistetty yritysten ja yhdistysten kesätyöllistämistuki 16-vuotiaille nuorille. Tukea on mahdollista hakea kaupungin työllisyyspalveluilta kesätyöntekijän palkkauskustannuksiin. Työllistäjälle maksetaan nuoren palkkaamiseen kolmen viikon työllistämisjaksolta ja vähintään 30 tunnin viikkotyöajalta 230 euron tuki.

Heinolan kaupunki on mukana rahoittamassa kesätyöpassikampanjaa, jonka käytännön toteutuksesta vastaa Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshanke sekä Jyränkölän Setlementti ry. Kampanja on suunnattu 14-17 -vuotiaille nuorille. Työnantajalle maksetaan 250 euroa korvaukseksi kolmen viikon kesätyöpaikasta. 

Hämeenlinnassa on käytössä työseteli, joka on Hämeenlinnan kaupungin maksama tuki työnantajalle, joka palkkaa 16-24 -vuotiaan hämeenlinnalaisen nuoren työhön työsetelillä. Työnantajalle annettava tuki on 250 euroa ja työpäiviä on tänä ajanjaksona oltava vähintään 15.

”Hämeenlinnassa käytössä oleva kesätyöseteli on erinomainen malli vähillä rajoituksilla ja byrokratialla”, toteaa eräs kauppakamarin kyselyyn vastanneista.

Lahden kaupunki edistää puolestaan 15-17 -vuotiaiden nuorten kesätyöllistymistä. Kesätyösetelin arvon on 250 euroa ja työnantajana voi yrityksen tai yhdistyksen lisäksi toimia säätiö. Kaupunki haluaa aktivoida nuoria työnhakuun jakamalla 250 kesätyöseteliä maanantaina 5.5.

Orimattilan kaupunki maksaa yritykselle 16-20 -vuotiaan palkkaamisesta kesätöihin 200 euron tuen yhdeltä kuukaudelta määriteltyjen kriteerien täyttyessä.

Hämeen kauppakamari on tuttuun tapaan tänäkin vuonna mukana sekä Päijät-Hämeen Kesäntekijät että Hämeenlinnan seudun Nuorta ei jätetä –kampanjoissa, joiden tavoitteena on kannustaa yrityksiä tarjoamaan kesätöitä mahdollisimman monelle nuorelle.

Lisätietoja:      
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013
Forssan kaupungin työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen, p. 050 564 0014
Hattulan kunnanjohtaja Heidi Rämö, p. 050 343 4889
Kehittämiskeskus Oy Hämeen yrityspalvelujohtaja Ari Räsänen, p. 040 866 7501
Lahden kaupungin työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka, p. 050 398 5411
Orimattilan kaupungin elinkeino- ja kehittämisjohtaja Kimmo Kuparinen, p. 0400 842 408
Verkostosta Voimaa -hankkeen projektityöntekijä Seppo Laakso, p. 044 743 2254

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: