Hämeeseen uusi auktorisoitu kiinteistöarvioija

Suomalaisella kiinteistöalalla kaikkein vaativimpia arvonmäärityksiä tekevien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi 14 arvioijalla. Yksi Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan kokeen läpäisseistä on lahtelainen Matti Ali-Löytty. “Lämpimät onnittelut Matti Ali-Löytylle vaativan AKA-kokeen läpäisemisestä”, onnittelee Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio.

AKA-arvioijien asiantuntemusta kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetään etenkin vaativissa kohteissa tai erityistä puolueettomuutta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteissa. AKA-arvioijan pätevyys hankitaan Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan vaativalla AKA-kokeella. Tänä keväänä kokeen läpäisi puolet 28 kokelaasta.

”Kokeella varmistetaan alan paras osaaminen. Kokeeseen pääseviltä edellytetään arviointitehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta hyväksyttäväksi katsottavaa koulutusta sekä lisäksi vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta”, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Auktorisointeja voidaan myöntää kolmella eri osa-alueella: asunto-, maa- ja metsätalouskiinteistöauktorisoinnissa sekä yleisauktorisoinnissa. Yleisauktorisointi kattaa edellä mainittujen kohteiden sekä toimitilojen lisäksi myös erityiset arviointikohteet, kuten esimerkiksi huoltoasemat, laskettelukeskukset ja kylpylät, hotellit sekä julkiset rakennukset, kuten kirkot ja koulut.

Pätevyydellä selkänoja arvion asiantuntevuudelle

Yksi kokeessa hyväksytyistä on kiinteistöalan konsulttiorganisaatio Catellassa konsulttina työskentelevä Matti Ali-Löytty. Ali-Löytty laatii kiinteistöarviointeja monipuolisesti tonttiarvioista erityyppisiin toimitiloihin, asuinrakennuksiin ja erikoiskohteisiin.

“AKA-kokeeseen osallistuminen oli luonteva valinta heti osallistumisedellytysten täytyttyä. Lähtökohtaisesti kaikki Catellan laatimat arviot ovat auktorisoituja, ja asiakkaat ovat oppineet tätä myös vaatimaan. Auktorisointi toimii eräänlaisena selkänojana arvion asiantuntevuudelle”, Ali-Löytty kertoo.

Arvo haastavallekin kohteelle

Suomessa toimii yli 200 AKA:a, jotka tekevät vuosittain noin 5000 kappaletta AKA-arviokirjoja. Arvioitavia kohteita näihin arviokirjoihin sisältyy vieläkin enemmän, koska osa arviokirjoista sisältää useita kohteita.

“Kun kyseessä on haastava kohde, kuten liikekiinteistö, hotelli tai golfkenttä, saa kokeneelta ja puolueettomalta AKA-arvioijalta taatusti asiantuntevan arvion kohteen arvosta. AKA-arvioijien asiantuntemusta hyödynnetään esimerkiksi vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa sekä osituksen ja perinnönjaon yhteydessä. Palveluja voivat hyödyntää niin kuluttajat, yhteisöt kuin yritykset”, Harju kertoo.

Lisätietoa:

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju, p. 050 554 2683, raisa.harju@chamber.fi

Catella Property Oy:n konsultti Matti Ali-Löytty, p. 050 572 0258, matti.ali-loytty@catella.fi

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013

http://kauppakamari.fi/kiinteistoarviointi/

Hyväksyttyjen nimet: http://kauppakamari.fi/koulutus-tutkinnot-kokeet/aka-ja-khk/uudet-aka-kiinteistoarvioijat/

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat:

Tilaa