Hämeessä parantamisen varaa tietotekniikan hyödyntämisessä

Hämeen yritykset pitävät aluettaan IT:n hyödyntämisessä keskivertotoimijana, selviää Hämeen kauppakamarin kyselystä. ”Yhtenä merkittävänä kehittämiskohteena IT:n hyödyntämisessä yrityksissä pidetään siirtymistä kokonaan sähköiseen laskutukseen. Keskimääräisesti yhden paperilaskun kokonaiskustannukset ovat 50 euroa, kun taas verkkolaskun kustannus on 10 euroa”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio.

Hämeen kauppakamari kartoitti syyskuun alussa jäsenyritystensä mielipidettä tietotekniikan (IT) hyödyntämisestä alueella. Kyselyyn vastasi 160 alueen elinkeinoelämän edustajaa (vastausprosentti 17).

Digitalisaation edistäminen on yksi koko kauppakamariryhmän tämän hetken painopisteistä.

“Digitalisaatio antaa Suomelle mahdollisuuden parantaa tuottavuutta merkittävästi. Meillä ei ole varaa jättää tätä tilaisuutta käyttämättä”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Häme keskivertotoimija

IT:n hyödyntämisessä keskivertotoimijana omaa yritystään piti 61 prosenttia vastanneista, Hämeen aluetta taas lähes kolme neljännestä. Edelläkävijäksi yrityksensä arvioi reilu viidennes, koko alueen vain 6 prosenttia.

Vastanneista 60 prosenttia katsoo pilvipalveluiden vähentävän kustannuksia ja joka toinen arvioi pilvipalveluiden käytön lisäävän myyntimahdollisuuksia yrityksessään.

Sähköisiä myynti- ja markkinointimahdollisuuksia ei osata kuitenkaan täysin hyödyntää. ”Tukeeko IT liiketoimintaa vai sopeutuuko liiketoiminta IT-ratkaisuihin?”, kysyy eräs vastaajista. Lisäksi yrityksissä pelätään pilvipalveluihin liittyviä tietoturvariskejä.

Hämeen kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja, LADECin liiketoimintakehittäjä Jyrki Rautkiven mielestä kilpailu ja toimintaympäristön muutokset ohjaavat yrityksiä ja julkista sektoria suhtautumaan tietotekniikkaan liikkeenjohdollisista näkökohdista. ”Tietotekniikka tukee niitä, jotka seuraavat sen kehittymistä, tunnistavat siihen liittyvät mahdollisuudet ja osaavat myös hyödyntää sitä”, toteaa Rautkivi.

Kilpailu ja valokuituyhteydet puuttuvat

Yrityksistä viidennes toteaa, etteivät tietoliikenneyhteydet ole toiminnan kannalta riittävän tehokkaat. Yhteyksiä pidetään hitaina ja epäluotettavina. ”Valtakunnalliset huoltotoimenpiteet katkaisevat yhteydet, asiakas ei voi vaikuttaa asiaan eikä saa tietoa etukäteen”, kertoo eräs vastaajista. Suurimpina ongelmien aiheuttajina katsotaan olevan kilpailun puute, operaattoreiden hinnoittelu tai puuttuva valokuituyhteys.

Tieto- ja viestintäteknologian muutos huimalla vauhdilla vaikeuttaa teknologiaratkaisujen valinnoissa niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla.

Kauppakamareiden valtakunnallinen Digitalisaatio-kiertue tarjoaa osallistujilleen tietoa siitä, miten digitalisaatiolla voidaan parantaa oman organisaation ja koko Suomen kilpailukykyä. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin Lahdessa tiistaina 17.9.

Lisätietoja:
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, p. 050 366 2395
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n liiketoimintakehittäjä Jyrki Rautkivi, p. 050 346 8927
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: