Hämeessä yli 300 henkilöä on käynyt HHJ-kurssin

HHJ-kurssin suorittaneista miltei 200 yritysjohtajaa kokoontuu kehittämään vuorovaikutustietojaan ja -taitojaan alumniseminaariin Tampereelle 26.11.2013. 
”Vuonna 2005 kehitetyn Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –kurssin on käynyt yhteensä yli 4 500 henkilöä, joista kauppakamarimme järjestämillä kursseilla on käynyt 333”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. ”Alueeltamme 132 henkilöä on suorittanut kurssin päätteeksi HHJ-tutkinnon”, Aaltio jatkaa. 

Vuorovaikutus on tärkeää useissa hallitustyöskentelyyn liittyvissä asioissa: kokousagenda on keskeisessä roolissa onnistuneelle kokoukselle ja siten onnistuneelle hallitustyölle.

Hyvä toimitusjohtajan katsaus vaatii etukäteisvalmisteluja, mutta myös pohditun rakenteen ja sisällön. Hallituksen jäsenten persoonallisuudet on hyvä tunnistaa ja siten edistää ryhmädynamiikkaa. Hallituksen kokous vaatii hyviä kokouskäytäntöjä, jotta kaikki tulevat kuulluksi ja päätös lopulta muodostuu yrityksen edun mukaiseksi.

FinnSonic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Nurminen hyödyntää HHJ-kurssin oppeja päivittäin. ”Keskeistä on ymmärtää, kuinka merkittävä voimavara oikeanlainen hallitus on yritykselle”, korostaa Nurminen. ”Myös hallituksen on nautittava toimitusjohtajan luottamusta ja pystyttävä tuottamaan lisäarvoa yritykselle niin, että toimiva johto onnistuu tehtävässään.  Moni viimeaikoina julkisuudessa käyty keskustelu yrityksen johdon vastuista ja rooleista olisi vältetty HHJ-kurssin opeilla”, Nurminen jatkaa.

HHJ-koulutuskokonaisuuden avulla hallitusten jäsenistä ja puheenjohtajista tulee aktiivisia ja osaavia hallitustyöskentelijöitä. He ohjaavat yrityksiä kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan.

”Seuraavat HHJ-kurssit järjestämme Hämeenlinnassa tammikuussa ja Lahdessa toukokuussa”, sanoo Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto. ”Kurssit on suunnattu liiketoimintaosaajille, asiantuntijoille, yrittäjille, yritysjohtajille, omistajille ja kuntien luottamushenkilöille sekä pk-yritysten hallituksissa jo työskenteleville tai hallitustyöhön mukaan aikoville.”

”Kurssikokonaisuus on hyvä myös kuntien omistamien yhtiöiden hallitusten jäsenille. Jokaisen kuntayhtiön hallitustyöskentelyyn valitun tulisi käydä HHJ-kurssi. Näin yhtiöt saisivat hyvän pohjan tehokkaalle hallitustyöskentelylle ja lisää tietämystä päätöksenteon tueksi”, Ahokanto suosittelee.

Tampereella alkoi tänä vuonna uusi hallituksen puheenjohtajille suunnattu koulutus.
”Järjestämme HHJ-puheenjohtajakoulutuksen Lahdessa maaliskuussa. Hyvin harvat ryhtyvät hallituksen puheenjohtajiksi ilman vastaavaa kokemusta tai koulutusta”, toteaa Ahokanto.

Lisätietoja:   
FinnSonic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Nurminen, puh. 0400 636 968
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013
Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto, puh.  040 455 5617

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: