Lahden seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2012: Lahden seudulla palveluala pitää pintansa

– Lahden seudun palveluala on positiivisin tulevaisuuden suhteen, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. Vastanneet yritykset pitivät markkinatilannetta yritysten toiminnan kannalta haasteellisimpana tekijänä lähitulevaisuudessa. Tieto selviää suhdannebarometrikyselystä, joka tehtiin Hämeen kauppakamarin, Kehittämiskeskus Oy Hämeen ja Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen toimeksiannosta lokakuussa.

Seuraavan kuuden kuukauden aikana liikevaihtonsa kasvuun uskoi 38 % kaikista vastanneista yrityksistä. Positiivisimmat kehittymisodotukset olivat edelleen palvelualan yrityksissä, joista 87 % uskoi liikevaihdon paranevan tai pysyvän ennallaan. Lisäksi palvelualan yrityksistä 44 % uskoi tilaustensa määrän kasvavan ja tuloksensa paranevan.

– Hämeenmaa konsernin kasvu oli marraskuussa 9 prosenttia. Näyttäisi siltä, että veronpalautukset käytetään joulukauppaan vähintäänkin edellisvuoden malliin, eli kasvua syntyy hyvin myös joulukuussa, arvioi Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilä. – Ensi vuosi näyttää päivittäistavarakaupan osalta vakaalta, mutta auto- ja rautakaupan osalta suhdanteen odotetaan paranevan vasta ensi vuoden jälkipuoliskolla, Heikkilä toteaa.

Teollisuusyritykset uskoivat tuloksensa kehittyvän negatiivisesti sekä henkilöstömääränsä vähenevän.

Viime kevääseen verrattuna harvempi yritys arvioi kustannustensa kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Palvelualan yrityksistä kuitenkin joka toinen uskoi kustannusten kasvuun.

Vastanneista Lahden seudun yrityksistä viidennes ilmoitti palkkaavansa lisää työntekijöitä seuraavien kuuden kuukauden sekä kolmannes seuraavien kahdentoista kuukauden aikana.

Suomalainen laatu takaa yrityksen kasvumahdollisuuden maailmalla

Yrityksistä 41 % arvioi suhdannenäkymien paranevan seuraavien kahdentoista kuukauden aika. Positiivisimmat kehittymisodotukset ovat palvelualalla.

Viime kevääseen verrattuna yritysten investointiaikomukset ovat pienentyneet. Maltillisimmat investointien määrän kehittymisodotukset ovat kaupan alalla. Vastanneista yrityksistä 39 % koki, että investointirahoituksen saaminen on ongelmallista tällä hetkellä.

Vastanneista yrityksistä 35 % on kiinnostunut viennistä ja 21 % tuonnista tai epäsuorasta ulkomaankaupasta esimerkiksi alihankkijana.

– Uskomme kasvumahdollisuuksiin monilla eri markkinasektoreilla. Muun muassa Venäjä, Norja, Arabiemiraatit sekä Saudi-Arabia ovat maita, joissa suomalaista muotoilua ja laatua arvostetaan, arvioi Isku-Yhtymän toimitusjohtaja Arto Tiitinen. Markkinoilla on oltava läsnä tehtaan omalla organisaatiolla, joka varmistaa uskottavuuden sekä sitoutumisen alueelle.

Barometriin vastanneista Lahden seudun yrityksistä 57 % arvioi Suomen taloudellisen tilanteen ja 58 % maailman taloudellisen tilanteen pysyvän ennallaan tai olevan parempi vuoden kuluttua.

Lisätietoja:       
Hämeen kauppakamarin varapuheenjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilä, puh. 050 68 037
Isku-Yhtymän toimitusjohtaja Arto Tiitinen, puh. 0400 566 875


Lahden seudun suhdannebarometri ­
selvittää yritysten näkemyksiä ja odotuksia siitä, kuinka yritysten liiketoiminta kehittyy seuraavien kuuden (1.10.2012 – 31.3.2013) ja kahdentoista kuukauden (1.4.2013 – 30.9.2013) aikana. Barometri on osa Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometria, jonka toimeksiantajina ovat olleet Hämeen kauppakamari, Kehittämiskeskus Oy Häme ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. Barometrin toteuttivat Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön AutoMaint -osaamiskeskittymän työntekijät ja International Business –koulutusohjelman opiskelijat ohjaajanaan projektikoordinaattori Katja Suoniemi.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.

Hämeen kauppakamari
Rauhankatu 10, 15110 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: