Liikenteen kärkihankkeet tärkeysjärjestykseen

Tienpidon jatkuvasti pienentyneet määrärahat ovat johtaneet alueemme perusteltujen ja välttämättömienkin hankkeiden lykkääntymiseen ja viivästymiseen, toteaa Hämeen kauppakamari lausunnossaan Uudenmaan ELY–keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014 - 2017.  

– Tilanne heikentää yritysten toimintaympäristöä ja kilpailukykyä sekä kuntien maankäytön kestävää kehittämistä, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio.

Suurten investointien kärkihankkeita Kanta- ja Päijät-Hämeen elinkeinoelämän kannalta ovat vt 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen, vt 12 välin Lahti-Kouvola palvelutason parantaminen, vt 2 Helsinki-Forssa-Pori palvelutason vaiheittainen parantaminen, vt 10/12 välin Hämeenlinna-Lahti ja kt 54 kehittäminen vaiheittain, Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -vyöhykkeen maankäytön kytkeminen liikennejärjestelmään sekä Helsinki-Riihimäki –rataosan kapasiteetin lisääminen. – Hämeen kauppakamari esittää näiden kärkihankkeiden priorisointia ja sisällyttämistä seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon, toteaa Aaltio.

Uusi raskaan liikenteen asetus lisää tieosuuksien investointitarpeita

Hallituksen päätös korottaa Suomen teillä kulkevan raskaan liikenteen massoja ja mittoja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä alentamalla yritysten logistiikka- ja kuljetuskustannuksia. Lokakuussa voimaan astunut asetus saattaa kuitenkin aiheuttaa vakavia ongelmia liikenteen sujuvuudelle.

– Alueellamme on lukuisa joukko siltoja ja alikulkusiltoja sekä teitä, joiden kantavuutta tulisi parantaa ja alikulkusiltoja korottaa, jotta liikenne sujuisi. Asetuksen soveltamisessa tulee ottaa nämä rajoitteet huomioon ja asetusta soveltaa vain niillä tieosuuksilla, joihin entistä raskaampi ja korkeampi liikenne sopii ilman merkittäviä investointeja, Aaltio vaatii.

Huoli joukkoliikennejärjestelmän rapautumisesta

Siirryttäessä linja-autoliikenteen uusiin järjestämistapoihin joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava, että kaupunkialueiden lisäksi turvataan myös haja-asutusalueiden liikenne. PILETTI ja MAALI –lippu- ja maksujärjestelmien on oltava kunnossa, ennen kuin nykyisiä järjestelmiä lakkautetaan.

– Mikäli toteuttamisessa edetään yrityksen ja erehdyksen kautta, on olemassa vaara, että meillä nykyisin erittäin hyvin toimiva joukkoliikennejärjestelmä ehtii rapautua, varoittaa Aaltio. – Hämeen kauppakamari esittää, että liikenteenharjoittajia ja elinkeinoelämää kuullaan kattavasti ja alan yritysten kokemuksia ja järjestelmiään hyödynnetään uutta joukkoliikennepalveluiden tuottamisjärjestelmää rakennettaessa.

Hankkeiden etenemiset julkisuuteen ja uudet rahoitusmenetelmät kokeiluun

Hämeen kauppakamarin, Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien ja maakuntaliittojen kannanotoissa on vuosit­tain nostettu esiin tärkeitä ja ajankohtaisia, parantamista vaativia yhteyksiä. Lausuntojen vaikuttavuuden ja toteutumisen seurannan kehittämiseksi Hämeen kauppakamari esittää, että ELY–keskus julkistaa vuo­­sittaisen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassaan myös raportin siitä, miten kannanotoissa esille nos­tetut hankkeet ovat edenneet.

Lisäksi Hämeen kauppakamari esittää kannanottonaan, että valtion perusväylänpidon laajennus- ja uusinvestointien budjettirahoitusta täydentävät rahoituslähteet ovat aivan välttämättömiä, minkä vuoksi uusia rahoitusmenetelmiä on kokeiltava ennakkoluulottomasti.

Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia