Verotuksen huono ennakoitavuus vaikeuttaa yritystoimintaa

Hämeen kauppakamari järjestää Tilinpäätös- ja veropäivän Lahdessa 2.12. ja Hämeenlinnassa 4.12. ”Verotuksessa muuttuu ensi vuonna moni asia”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. ”Yritysten on vaikea suunnitella tulevaa toimintaa, kun varmuus veromuutoksista saadaan vasta aivan vuoden lopussa.”

Yritys- ja osinkoverotusta koskevat ehdotukset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Päätökset ovat muuttuneet matkan varrella useampaan kertaan, mikä on heikentänyt verotuksen ennakoitavuutta.

“Jatkuvat muutokset tuovat toimintaympäristöön epävarmuutta, mikä tekee yritystoiminnan suunnittelusta erittäin hankalaa”, toteaa Keskuskauppakamarin johtaja Terhi Järvikare.

Hämeenlinnalainen Metsäkonepalvelu Oy:n talouspäällikkö Ritva Anomaa on harmissaan, koska veropäätökset tulevat niin myöhään. ”Päätösten venyminen aiheuttaa lisätyötä”, kertoo Anomaa. ”Turhaa työtä aiheutui muun muassa ehdotuksesta siirtyä poistojen konekohtaiseen seurantaan, joka sittemmin peruttiin.”

Heinolalainen Tili- ja yrityskonsultointi EiVi Ky:n toimitusjohtaja Eila Leppänen kertoo, että hallituksen keväällä 2013 julkistamat ehdotukset saivat monet yhtiöt varautumaan tuleviin muutoksiin. Myöhemmin päätökset ovat muuttuneet moneen kertaan. “Jatkuvasti muuttuvat verolait aiheuttavat tilitoimistoissa ja ohjelmistotaloissa hirvittävän paljon lisätyötä ja yrityksille lisäkustannuksia”, kritisoi Leppänen.

Vuoden alusta tulee muutoksia myös viime vuonna tehtyihin päätöksiin. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennyksen ja tuotannollisten investointien korotettujen poistojen voimassaoloaikaa rajoitetaan ja korkojen vähennysrajoitukseen tulee lisäkiristys.

“Yritysten on päätöksiä tehdessään voitava luottaa siihen, etteivät säännöt muutu kesken kaiken. Investointien ja muiden hankkeiden aikajänne on pitkä, ja on erittäin valitettavaa, jos yritys ei uskalla investoida, koska toimintaympäristö on epävarma”, sanoo Järvikare.

Edustusmenojen vähennysoikeus lakkaa

Yhteisöverokannan alentamisen vastapainona laajennetaan yritysten veropohjaa. Siihen liittyen poistetaan edustusmenojen vähennysoikeus kokonaan.

“Edustusmenot syntyvät asiakkaiden hankinnasta ja säilyttämisestä, eli liittyvät yrityksen tulonhankintaan mitä suurimmassa määrin. Siksi niiden pitää olla vähennyskelpoisia”, vaatii Järvikare.

Poistojärjestelmän kiristämisestä luovuttiin

Merkittävin veropäätös on ensi vuoden alusta voimaan tuleva yhteisöverokannan alentaminen 20 prosenttiin.

“Yhteisöverokannan alentaminen on yritysverojärjestelmän kilpailukyvyn kannalta erinomainen päätös, joka kannustaa investoimaan ja sijoittumaan Suomeen. Hyvä oli myös, ettei sen vaikutuksia mitätöidy pitkäaikaisten investointien poistojärjestelmän kiristämisellä”, sanoo Järvikare.

Lisätietoja:   
Metsäkonepalvelu Oy:n talouspäällikkö Ritva Anomaa, puh. 050 574 5526
Tili- ja yrityskonsultointi EiVi Ky:n toimitusjohtaja Eila Leppänen, puh. 050 494 0125
Keskuskauppakamarin johtaja Terhi Järvikare, puh. 040 7088 376
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: