Yritykset odottavat työntekijöiltään aloitteellisuutta ja sitoutumista

– Talousalan osaajista sekä kaupalliset tiedot ja taidot omaavista insinööreistä on pulaa, kertoo Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta. Tieto ilmenee kauppakamarin tammikuussa toteuttamasta Osaamisselvityksestä. Kyselyllä kartoitettiin, millaista osaamista yritykset tarvitsevat seuraavan neljän vuoden aikana ja millä tavoin yritykset pyrkivät varmistamaan tarvitsemansa osaavan henkilöstön.

Yritykset odottavat tulevilta työntekijöiltään aloitteellisuutta, liiketoimintaosaamista, asiakaspalvelu-, esimies-, tiimityöskentely- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Maahanmuuttajien osaaminen kiinnostaa Hämeessä muuta maata enemmän

Vastanneista yrityksistä 85 % on halukkaita rekrytoimaan maahanmuuttajia, 78 % yli 50-vuotiaita ja yli puolet työllistämään lakisääteisen eläkeiän ylittäneitä henkilöitä. Seuraavien neljän vuoden aikana vastanneista yrityksistä 77 % ennakoi vaikeuksia rekrytoida sopivaa työvoimaa. Yli kolmannes ennakoi työpaikkojen määrän kasvavan.

Kolme neljäsosaa yrityksistä arvioi, että ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuneiden ammattitaito vastaa hyvin tai tyydyttävästi työelämän vaatimuksia. Kolmannes arvioi, että ammatilliset oppilaitokset kouluttavat liian vähän alueen yritysten työvoimatarpeita huomioiden. Lisäksi viidennes vastaajista katsoi, että ammattikorkeakouluista ja yliopistoista koulutetaan liian vähän alueen yritysten työvoimatarpeisiin nähden.

– Meille vakuutusyhtiö Pohjantähden pääkonttorille Hämeenlinnaan on vielä löytynyt hyvin osaavia työntekijöitä, kertoo tiedotus- ja henkilöstöjohtaja Maarit Reunanen. – Yllätys oli kuitenkin, ettei kokki- / suurtalouslinjan tai autotekniikan opiskelijoilta ole tullut kesätyöhakemuksia, vaikka eritoten heille laitoimme kohdistetun kesätyöhaun. Arvaukseksi jää eikö työ kiinnosta, vai ovatko kaikki niin hyvin työllistyneet.

Mediatalo Esan henkilöstöjohtaja Minna Valonen katsoo, että yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön tehostamiselle on opetuksen laadun sekä sisällön osalta tarvetta. – Ammatillisen osaamisen lisäksi on huomioitava, että työelämästä poistuu enemmän työntekijöitä kuin uusia olisi palkattavissa, Valonen toteaa.

Yrityksille sopivan työvoiman saatavuus ja osaaminen yksi tärkeimmistä vaikuttamiskohteista

Vastanneista yrityksistä 63 % haluaa kehittää yhteistyötä oman alueen oppilaitosten kanssa varmistaakseen tulevaisuuden työvoiman. Parhaina yhteistyömuotoina pidetään työssäoppimis-, harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen tarjoamista opiskelijoille. Lisäksi yritykset ovat valmiita opinnäytetyöaiheiden antamiseen sekä oppilaitoksissa pidettäviin asiantuntijaluentoihin. – Kauppakamarin tavoitteena on parantaa koulutuksen työelämälähtöisyyttä, Ojantausta sanoo. – Tuemme yritysten, oppilaitosten ja viranomaisten yhteistyötä koulutukseen liittyvissä asioissa. Yrityksille sopivan työvoiman saatavuus ja osaaminen on yksi Hämeen kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamiskohteista tänä vuonna.

Lisätietoja:
Hämeen kauppakamarin Koulutusvaliokunnan varapuheenjohtaja Minna Valonen, puh. 050 540 2530
Hämeen kauppakamarin Koulutusvaliokunnan jäsen Maarit Reunanen, puh. 050 308 3514
Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta, puh. 044 329 6654

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.

Hämeen kauppakamari
Rauhankatu 10, 15110 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi

 

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia