Handelsbanken Suomi: Tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsaus

Aluepankinjohtaja Nina Arkilahti: Hyvä tuloskehitys mahdollistaa toimintamme kehittämisen

”Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tulos Suomessa jatkaa hyvää kehitystään. Antolainauksen kasvun lisäksi aihetta iloon antaa myös sijoitustuotteiden vahva kysyntä”, Handelsbankenin Suomen toimintojen johtaja Nina Arkilahti toteaa. 

”Hajautettu toimintamallimme, jossa yksiköt ovat pieniä ja lähellä asiakasta, on tehokas ja asiakasystävällinen tapa toimia. Jatkamme sekä konttoriverkostomme että digitaalisten kanaviemme kehittämistä, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman joustavasti”, kertoo Nina Arkilahti.

Konttoriliiketoiminnan tuloskehitys jatkui myönteisenä tammi-kesäkuussa 2015

Konttoriliiketoimintameur 1-6/2015 1-6/2014 Muutos 4-6/2015 4-6/2014 Muutos 1-3/2015
Tuotot
Korkokate 73,1 76,5 -4 % 36,7 37,6 -2 % 36,4
Provisionetto 21,2 24,1 -12 % 10,6 11,9 -11 % 10,6
Muut tuotot 11 8,9 24 % 5,2 5,4 -4 % 5,8
Tuotot yhteensä 105,3 109,5  -4 % 52,5 54,9 -4 % 52,8
Kulut -42,4 -40,8 4 % -21,5 -20,1  7 % -20,9
Tulos ennen luottot. 62,9 68,7 -8 % 31 34,8 -11 % 31,9
Luottotappiot -6,9 -17,2 -60 % -5,4 -11,7 -54 % -1,5
Liiketulos 56,0 51,5 9 % 25,6 23,1 11 % 30,4
 
Kulu/tuotto-suhde, % 40,3 37,3 41,0 36,7 39,6
Kannattavuus, % 13,6 12,1 12,4 11,4 14,8

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminta on jatkanut vakaata tuloskehitystään tammi-kesäkuussa 2015. Konttoriliiketoiminnan liiketulos kasvoi vuoden takaisesta 9 prosenttia 56,0 miljoonaan euroon (51,5). Tulos ennen luottotappiota oli vastaavalla ajanjaksolla 62,9 miljoonaa euroa (68,7).

Tuotot laskivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 4 prosenttia 105,3 miljoonaan euroon (109,5). Korkokate laski 4 prosenttia 73,1 miljoonaan euroon (76,5). Korkokatetta heikensivät pienentyneet anto- ja ottolainausmarginaalit. Palkkioneton lasku 21,2 miljoonaan euroon vuoden takaisesta (24,1) selittyy ennen kaikkea palkkiokustannusten kasvulla.  

Kustannukset kasvoivat 4 prosentilla 42,4 miljoonaan euroon (40,8). Konttoriliiketoiminnan keskimääräinen henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan ja oli 492 henkilöä (493).

Luottotappiot laskivat vuoden takaisesta ja olivat 6,9 miljoonaa euroa (17,2), ja luottotappiotaso oli 0,11 prosenttia (0,28). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli tammi-kesäkuussa 40,3 (37,3). Oman pääoman tuotto kasvoi vuoden takaisesta ja oli 13,6 prosenttia (12,1).

Rahoituksen kysyntä edelleen hyvä

Liiketoiminnan volyymit 4-6/2015 4-6/2014 Muutos 1-6/2015 1-6/2014 Muutos
keskivolyymit, meur
Luotonanto yleisölle 12 506 12 180 3 % 12 564 12 087 4 %
josta henkilöasiakkaille 3 948 3 811 4 % 3 933 3 799 4 %
josta yrityksille 8 558 8 369 2 % 8 631 8 288 4 %
Talletukset yleisöltä 3 750 4 354 -14 % 3 766 4 323 -13 %
josta henkilöasiakkailta 1 366 1 235 11 % 1 359 1 242 9 %
josta yrityksiltä 2 384 3 119 -24 % 2 407 3 081 -22 %

Handelsbanken Suomen luotonannon keskivolyymit kasvoivat tammi-kesäkuussa 2015 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Handelsbankenin yksityisasiakkaille myöntämät luotot ovat kasvaneet Suomessa muuta markkinaa nopeammin. Luotonanto yksityisasiakkaille kasvoi viime vuoden tammi-kesäkuusta 4 prosenttia ja luotonanto yritysasiakkaille niin ikään 4 prosenttia.

Antolainausvolyymien perusteella lasketaan ruotsalainen vakausrahastomaksu, joka pysyi viimevuotisella tasolla ja rasitti Handelsbanken Suomen korkokatetta 2,1 miljoonalla eurolla tammi–kesäkuussa 2015. Maksua on peritty Ruotsissa vuodesta 2009 alkaen.

Kotitalouksien tilivarat ja talletukset kasvoivat 9 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Ottolainaus yrityksiltä laski 22 prosenttia. Taustalla oli pienentynyt ottolainaus suuryrityksiltä.

Konsernin tulos edelleen vakaa

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–kesäkuussa 2015 (verrattuna tammi–kesäkuuhun 2014):

- Liiketulos kasvoi 2 % 10 211 milj. kruunuun (9 997)

- Liiketulos verojen jälkeen kasvoi 8 084 milj. kruunuun (7 943)

- Osakekohtainen tulos oli 4,24 kruunua (4,17)

- CRD IV:n mukainen ydinvakavaraisuussuhde nousi  ja oli 21,3% (20,1). Vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 28,4 % (25,0)

- Oman pääoman tuotto laski ja oli 13,5 % (14,3)

- Tuotot kasvoivat 4 % ja olivat 19 966 milj. kruunua (19 128)

- Korkokate kasvoi 4 % ollen 13 935 milj. kruunua (13 357)

- Provisionetto kasvoi 11 % ja oli 4 699 milj. kruunua (4 195)

- Kulu/tuotto-suhde oli 45,5 % (44,7)

- Luottotappiotaso oli 0,07 % (0,07)

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, Handelsbanken Suomen johtaja
Puh. +358 50 3230056

Tero Meriluoto, controller, Handelsbanken Suomi

Puh. + 358 50 5720933                                           

Camilla Sågbom, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 40 5408450

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 25 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbankenilla on Suomessa 46 asiakaskonttoria eri puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Varainhoito ja Private Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä toiminnoissa työskenteli vuoden 2014 lopussa 614 henkilöä.