Handelsbanken Suomi: Tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Panostamme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin

”Asuntolainamarkkinoiden marginaalikehitys muistuttaa finanssikriisiä edeltävää aikaa samaan aikaan kun säännöksistä johtuva kustannustaakka on lisääntynyt", toteaa Nina Arkilahti, Handelsbanken Suomen johtaja.

"Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta panostamme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin”, Nina Arkilahti jatkaa.

Handelsbanken Suomen tuloskehitys tammi-kesäkuussa 2016

Konttoriliiketoim. meur 1-6/2016 1-6/2015 Muutos 4-6/2016 1-3/2016 Muutos 4-6/2015
Tuotot
Korkokate 65,8 73,1 -10 % 31,7 34,1 -7 % 36,7
Provisionetto 21,0 21,2 -1 % 11,1 9,9 12 % 10,6
Muut tuotot 13,6 11,0 24 % 8,4 5,2 62 % 5,2
Tuotot yhteensä 100,4 105,3  -5 % 51,2 49,2 4 % 52,5
Kulut -46,2 -42,4 9 % -22,6 -23,6  -4 % -21,5
Tulos ennen luottot. 54,2 62,9 -14 % 28,6 25,6 12 % 31,0
Luottotappiot -3,6 -6,9 -48 % -1,1 -2,5 -56 % -5,4
Liiketulos 50,6 56,0 -10 % 27,5 23,1 19 % 25,6
Kulu/tuotto-suhde % 46,0 40,3 44,1 48,0 41,0
Kannattavuus, % 12,7 13,6 14,3 11,2 12,4

Handelsbanken Suomen liiketulos laski tammi-kesäkuussa 2016 vuoden takaisesta vastaavasta ajanjaksosta 50,6 miljoonaan euroon (56,0). Toisen vuosineljänneksen liiketulos kasvoi 19 prosenttia vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Liiketulosta vahvistivat sekä kasvaneet tuotot että kertaluonteinen kuluerä, joka kirjattiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tuotot laskivat 5 prosenttia 100,4 miljoonaan euroon (105,3) tammi-kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Korkokate pieneni 10 prosenttia 65,8 miljoonaan euroon (73,1). Korkokatetta heikensivät ennen kaikkea pienentyneet antolainausmarginaalit. Palkkionetto oli edellisvuoden tasolla 21,0 miljoonaa euroa (21,2). Muut tuotot kasvoivat tammi-kesäkuussa 13,6 miljoonaan euroon (11,0) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna lähinnä toisen neljänneksen aikana Visa Europen myynnistä saaduista tuotoista.

Kokonaiskustannukset nousivat 9 prosenttia 46,2 miljoonaan euroon (42,4). Kustannusten kasvun taustalla on ennen kaikkea pankin Korkeimmassa oikeudessa häviämä oikeusriita, jonka kustannusvaikutus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökustannukset laskivat hieman ja konttoriliiketoiminnan keskimääräinen henkilöstömäärä pysyi muuttumattomana, työntekijöitä oli 492 (492).

Luottotappiot laskivat 3,6 miljoonaan euroon (6,9) ja luottotappiotaso oli 0,06 prosenttia (0,11). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli tammi-kesäkuussa 46,0 (40,3). Oman pääoman tuotto tammi-kesäkuussa oli 12,7 prosenttia (13,6). Oman pääoman tuotto toisella vuosineljänneksellä oli 14,3 prosenttia.

Yksityisasiakkaiden talletukset kasvoivat

Liiketoiminnan volyymit 4-6/2016 1-3/2015 Muutos 1-6/2016 1-6/2015 Muutos
keskivolyymit meur
Luotonanto yleisölle 12 685 12 694 0 % 12 690 12 564 1 %
joista henkilöasiakkaita 3 952 3 952 0 % 3 952 3 933 0 %
joista yrityksiä 8 733 8 742 0 % 8 738 8 631 1 %
Talletukset yleisöltä 3 198 3 433 -7 % 3 315 3 766 -12 %
joista henkilöasiakkaita 1 432 1 381 4 % 1 406 1 359 3 %
joista yrityksiä 1 766 2 052 -14 % 1 909 2 407 -21 %

Yksityisasiakkaiden tilivarat ja talletukset kasvoivat 3 prosenttia tammi-kesäkuun aikana edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Luotonanto yksityisasiakkaille pysyi puolestaan viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla.

Luotonannon keskivolyymi yrityksille tammi-kesäkuun aikana kasvoi 1 prosenttia edellisvuodesta. Talletukset yrityksiltä supistuivat 21 prosenttia vuoden takaisesta. Ero selittyy suuryritysten talletusten vähenemisellä.

Handelsbankenia Suomessa rasittavat viranomaismaksut (vuonna 2016 näitä maksuja ovat ruotsalainen kriisinhallintarahastomaksu sekä talletussuoja) tammi-kesäkuussa olivat 3,0 miljoonaa euroa. Maksut ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuin pankkia rasittaneet maksut ajanjaksolla tammikuu–kesäkuu 2015 (2,9).

Handelsbanken Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan sekä Handelsbanken Rahoituksen ja Stadshypotekin toiminnan Suomessa.

Konsernin tulos edelleen vakaa

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–kesäkuussa 2016:

- Liiketoiminnan tulos oli 10 244 milj. kruunua (10 211)

- Jakson liiketulos verojen jälkeen kasvoi 2 % ollen 8 237 milj. kruunua (8 084)

- Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 4,31 kruunua (4,24)

- Oman pääomat tuotto oli 13,7 % (13,5 %)

- Tuotot kasvoivat 1 % ja olivat 20 165 milj. kruunua (19 966)

- Korkokate laski 2 % ja oli 13 603 milj. kruunua (13 935)

- Luottotappiotaso laski ja oli 0,04 % (0,07 %)

- Ydinvakavaraisuussuhde nousi ja oli 23,0 % (21,3 %). Vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 28,9 % (28,4 %)

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, Handelsbanken Suomen johtaja

 Puh. +358 10 444 2700

Tero Meriluoto, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi

Puh. + 358 10 444 2327

Camilla Sågbom, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi

Puh. +358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 25 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbankenilla on Suomessa 45 asiakaskonttoria eri puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Varainhoito ja Private Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä toiminnoissa työskenteli vuoden 2015 lopussa 612 henkilöä.

Tilaa