Handelsbanken Suomi: Tammi–maaliskuun 2014 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Hyvä tuloskehitys mahdollistaa toimintamme kehittämisen

”Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tulos Suomessa oli kaikkien aikojen paras kvartaalitason tulos. Niin otto- että antolainauksen kuin säästämisen ja sijoittamisen tuotteiden tuotot ovat kasvaneet selvästi. Samaan aikaan olemme onnistuneet pitämään kustannukset kurissa”, Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti toteaa.

”Jatkamme konttoriverkoston kehittämistä ja laajentamista vuonna 2014. Avaamme uuden konttorin Helsingin Ruoholahteen ja kehitämme olemassa olevaa palveluverkostoamme. Olemme avanneet Ahvenanmaalle uuden palvelupisteen, ja pääkaupunkiseudulla muutama konttori muuttaa uusiin, sijainniltaan parempiin tiloihin. Jatkamme myös edelleen palveluiden kehittämistä digitaalisissa kanavissa”, Nina Arkilahti kertoo.

Konttoriliiketoiminta kehittyi hyvin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä

Konttoriliiketoimintameuro 1-3/2014 1-3/2013 Muutos 9-12/2013 Muutos
Tuotot
Korkokate 38,9 32,2 21 % 38,1 2 %
Palkkiokate 12,2 11,6 5 % 12,1 1 %
Muut tuotot 3,5         2,6 35 % 4,6 -24 %
Tuotot yhteensä 54,6 46,4 18 % 54,8 0 %
Kulut -20,7 -21,1 -2 % -20,9 -1 %
Tulos ennen luottotapp. 33,9 25,3 34 % 33,9 0 %
Luottotappiot -5,5 -4,2 31 % -13,9 -60 %
Liiketulos 28,4 21,1 35 % 20,0 42 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 37,9 45,4 38,2
Om. pääoman tuotto, % 12,7 9,5 9,0

Tuotot kasvoivat vuoden takaisesta 18 prosenttia 54,6 miljoonaan euroon (46,4). Korkokate kasvoi 21 prosenttia 38,9 miljoonaan euroon (32,2). Korkokatetta vahvistivat sekä marginaalien että liiketoiminnan volyymien kasvu. Kohonneet antolainausprovisiot ja varainhoidon tuotot puolestaan kasvattivat palkkiokatetta edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 5 prosenttia 12,2 miljoonaan euroon (11,6).Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminta teki vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä kaikkien aikojen parhaan kvartaalitason tuloksen. Konttoriliiketoiminnan tulos kasvoi vuoden takaisesta 35 prosenttia 28,4 miljoonaan euroon (21,1). Tulosta vahvisti ennen kaikkea korkokatteen kasvu. Tulos ennen luottotappioita parani vastaavalla ajanjaksolla 34 prosenttia 33,9 miljoonaan euroon (25,3).

Kustannukset laskivat 2 prosenttia 20,7 miljoonaan euroon (21,1) vaikka konttoriliiketoiminnan keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 9 hengellä.

Luottotappiot kasvoivat 5,5 miljoonaan euroon (4,2) ja luottotappiotaso oli 0,19 prosenttia (0,16). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita parani ja oli 37,9 (45,4).  Oman pääoman tuotto ylsi 12,7 prosenttiin (9,5).

Erityisesti ottolainauksen kysyntä edelleen vahva

Liiketoiminnan volyymit 1-3/2014 1-3/2013 Muutos 9-12/2013 Muutos
keskivolyymit, meuro
Luotonanto yleisölle 11 994 11 405 5 % 11 939 0 %
joista henkilöasiakkaita 3 787 3 598 5 % 3 773 0 %
joista yrityksiä 8 207 7 807 5 % 8 166 1 %
Talletukset yleisöltä 4 292 2 817 52 % 3 730 15 %
joista henkilöasiakkaita 1 249 1 271 -2 % 1 273 -2 %
joista yrityksiä 3 043 1 546 97 % 2 457 24 %

Handelsbanken Suomen antolainauksen keskivolyymi nousi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 5 prosenttia. Luotonanto yrityksille ja luotonanto henkilöasiakkaille kasvoivat molemmat 5 prosenttia edellisvuodesta.  

Antolainausvolyymien perusteella lasketaan vakausrahastomaksu, joka kuormittaa pankkia samaan tapaan kuin suomalaisten pankkien maksama pankkivero. Vakausrahastomaksut rasittivat korkokatetta 1,1 miljoonalla eurolla tammi–maaliskuussa 2014 (1,0). Maksua on peritty Ruotsissa vuodesta 2009 alkaen.

Ottolainauksen keskivolyymi kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 52 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotitalouksien tilivarat ja talletukset pienenivät 2 prosentilla verrattuna edellisvuoden vastaavaan neljännekseen, kun taas ottolainaus yrityksiltä kasvoi 97 prosenttia.

Konsernin tulos edelleen vakaa

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–maaliskuussa 2014:

- Tulos verojen jälkeen kasvoi 13 % ja oli 3 909 milj. kruunua (3 466)
- Osakekohtainen tulos nousi 6,15 kruunuun (5,47)
- Liiketulos kasvoi 13 % 4 920 milj. kruunuun (4 336). Tulos kasvoi Ruotsin ulkopuolisilla kotimarkkinoilla 30 %.
- Oman pääoman tuotto kasvoi ja oli 14,1 % (13,8)
- Tuotot kasvoivat  8 % ja olivat 9 481 milj. kruunua (8 800)
- Korkokate kasvoi 2 % ja oli 6 653 milj. kruunua (6 541)
- Kulu/tuotto-suhde parani ja oli 44,8 % (47,5)
- Luottotappiotaso oli 0,07 % (0,06)
- CRD IV:n mukainen ydinvakavaraisuussuhde nousi 19,5 %:iin (17,5) ja varaisuussuhde kokonaisuudessaan oli 24,5 % (21,0)

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa  www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, Handelsbanken Suomen johtaja
Puh. +
358 10 444 2700

Anders Norrena, talous- ja hallintojohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2327

Camilla Sågbom, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh.  +358
10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 24 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbankenilla on Suomessa 45 asiakaskonttoria eri puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Varainhoito ja Private Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä toiminnoissa työskenteli vuoden 2013 lopussa 606 henkilöä.

Tilaa

Liitteet & linkit