Handelsbanken Suomi: Tammi–maaliskuun 2015 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Tulos kehittyi hyvin maamme vaikeasta taloustilanteesta huolimatta 

”Handelsbankenin konttoriliiketoiminta Suomessa teki hyvän tuloksen, vaikka elämme Suomessa taloudellisesti epävakaita aikoja. Kasvoimme Suomessa markkinaa nopeammin yksityisasiakkaiden luotoissa. Pitkäjänteisen ja varovaisen luottopolitiikan ansiosta luottotappiomme ovat jääneet pieniksi. Toimintamme perustuu paikallisuuteen ja mahdollistaa siten asiakkaan tuntemisen”, Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti toteaa.

Konttoriliiketoiminta kehittyi myönteisesti

Konttoriliiketoimintameuro 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 9-12/2014 Muutos
Tuotot
Korkokate 36,4 38,9 -6 % 37,6 -3 %
Provisionetto 10,6 12,2 -13 % 11,8 -10 %
Muut tuotot 5,8         3,5 66 % 5,7 2 %
Tuotot yhteensä 52,8 54,6 -3 % 55,1 -4 %
Kulut -20,9 -20,7 1 % -21,6 -3 %
Tulos ennen luottot. 31,9 33,9 -6 % 33,5 -5 %
Luottotappiot -1,5 -5,5 -73 % -12,4 -88 %
Liiketulos 30,4 28,4 7 % 21,1 44 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 39,6 37,9 39,2
Oman pääoman tuotto, % 14,8 12,7 9,4

Konttoriliiketoiminnan liiketulos kasvoi vuoden takaisesta ajanjaksosta 7 prosenttia 30,4 miljoonaan euroon (28,4). Kasvun mahdollistivat ennen kaikkea alhaiset luottotappiot.  

Tuotot laskivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 3 prosenttia 52,8 miljoonaan euroon (54,6). Korkokate laski 6 prosenttia 36,4 miljoonaan euroon (38,9). Korkokatetta heikensivät pienentyneet anto- ja ottolainausmarginaalit. Palkkioneton 13 prosentin lasku 10,6 miljoonaan euroon vuoden takaisesta (12,2) selittyy ennen kaikkea palkkiokustannusten kasvulla.  

Kustannukset pysyivät samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla ollen 20,9 miljoonaa euroa (20,7). Konttoriliiketoiminnan keskimääräinen henkilöstömäärä laski 1 prosentin 481 henkilöön.

Luottotappiot laskivat 1,5 miljoonaan euroon (5,5), ja luottotappiotaso oli 0,05 prosenttia (0,18). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 39,6 (37,9). Oman pääoman tuotto kasvoi 14,8 prosenttiin (12,7).

Rahoituksen kysyntä edelleen hyvä

Liiketoiminnan volyymit 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 9-12/2014 Muutos
keskivolyymit, meuro
Luotonanto yleisölle 12 622 11 994 5 % 12 511 1 %
joista henkilöasiakkaita 3 918 3 787 3 % 3 924 0 %
joista yrityksiä 8 704 8 207 6 % 8 587 1 %
Talletukset yleisöltä 3 784 4 292 -12 % 4 737 -20 %
joista henkilöasiakkaita 1 353 1 249 8 % 1 332 2 %
joista yrityksiä 2 431 3 043 -20 % 3 405 -29 %

Handelsbanken Suomen antolainauksen keskivolyymi kasvoi  5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Handelsbankenin yrityksille myöntämät luotot kasvoivat 6 prosenttia ja yksityisasiakasluottojen keskivolyymi kasvoi 3 prosenttia.

Antolainausvolyymien perusteella lasketaan ruotsalainen vakausrahastomaksu, joka rasitti Handelsbanken Suomen korkokatetta 1,1 miljoonalla eurolla tammi–maaliskuussa 2015 (1,1). Maksua on peritty Ruotsissa vuodesta 2009 alkaen.

Kotitalouksien tilivarat ja talletukset kasvoivat 8 prosenttia viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Ottolainaus yrityksiltä laski 20 prosenttia. Taustalla oli pienentynyt ottolainaus suuryrityksiltä.

Konsernin tulos edelleen vakaa

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–maaliskuussa 2015 (verrattuna tammi–maaliskuuhun 2014):

- Liiketulos kasvoi 1 % 4 955 milj. kruunuun (4 920)
- Liiketulos verojen jälkeen oli 3 911 milj. kruunua (3 909)
- Osakekohtainen tulos oli 6,15 kruunua (6,15)
- CRD IV:n mukainen ydinvakavaraisuussuhde nousi  ja oli 21,1% (19,5). Vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 28,2 % (24,5)
- Oman pääoman tuotto laski ja oli 12,9 % (14,1)
- Tuotot kasvoivat 3 % ja olivat 9 745 milj. kruunua (9 481)
- Korkokate kasvoi 4 % ollen 6 916 milj. kruunua (6 653)
- Provisionetto kasvoi 12 % ja oli 2 310 milj. kruunua (2 060)
- Kulu/tuotto-suhde nousi ja oli 46,0 % (44,8)
- Luottotappiotaso oli 0,07 % (0,07)

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, Handelsbanken Suomen johtaja
Puh. +358 10 444 2700

Tero Meriluoto, controller, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2327

Camilla Sågbom, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 25 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbankenilla on Suomessa 46 asiakaskonttoria eri puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Varainhoito ja Private Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä toiminnoissa työskenteli vuoden 2014 lopussa 614 henkilöä.

Tilaa

Liitteet & linkit