Handelsbanken Suomi: Tammi–syyskuun 2013 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Hyvä tuloskehitys perustuu tyytyväisiin asiakkaisiin 

”EPSI Ratingin pankkitutkimuksessa Handelsbankenilla on jälleen kerran Suomessa toimivista liikepankeista tyytyväisimmät asiakkaat. Asiakkaamme arvostavat oman konttorin tarjoamaa henkilökohtaista palvelua. Heille on myös tärkeää, että lainapäätöksen ja sijoitusneuvonnan saa lähikonttorista. Hyvä tuloskasvu mahdollistaa konttoriverkoston kasvattamisen. Näin ollen avaamme talven aikana uuden konttorin”, Nina Arkilahti kertoo.  

Konttoriliiketoiminta jatkoi myönteistä kehitystään tammi–syyskuussa 2013

Konttoriliiketoimintameuro 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 4-6/2013
Tuotot
Korkokate 102,8 86,5 19 % 36,3 30,8 18 % 34,3
Palkkionetto 35,5 30,8 15 % 12,1 10,2 19 % 11,8
Muut tuotot 8,8 6,0 47 % 2,8 1,6 75 % 3,4
Tuotot yhteensä 147,1 123,3 19 % 51,2 42,6 20 % 49,5
Kulut -62,9 -57,2 10 % -20,2 -18,5 9 % -21,6
Tulos ennen luottot. 84,2 66,1 27 % 31,0 24,1 29 % 27,9
Luottotappiot -17,1 -8,0 114 % -8,8 -3,2 -4,1
Liiketulos 67,1 58,1 15 % 22,2 20,9 6 % 23,8
 
Kulu/tuotto-suhde, % 42,8 46,3 39,3 43,1 44,0
Kannattavuus, % 10,3 10,3 9,6 10,2 11,8

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminta on jatkanut vakaata kasvuaan tammi–syyskuussa 2013. Konttoriliiketoiminnan liiketulos kasvoi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 15 prosenttia 67,1 miljoonaan euroon (58,1). Kasvua vauhditti erityisesti korkokatteen kasvu. Tulos ennen luottotappioita vahvistui vastaavalla jaksolla 27 prosenttia 84,2 miljoonaan euroon (66,1).

Tuotot kasvoivat viime vuodesta 19 prosenttia 147,1 miljoonaan euroon (123,3). Korkokate kasvoi  samaiset 19 prosenttia 102,8 miljoonaan euroon (86,5). Korkokatetta vahvistivat sekä volyymien kasvu että antolainauksen marginaalien kohoaminen. Palkkioneton kasvu 15 prosentilla 35,5 miljoonaan euroon (30,8) vuoden takaisesta vertailujaksosta selittyy sijoitus- ja antolainauspalkkioiden kasvulla.  

Kustannukset nousivat 10 prosenttia 62,9 miljoonaan euroon (57,2). Syynä tähän oli hallinnollisten kulujen kasvu. Konttoriliiketoiminnan henkilöstökustannukset kasvoivat viime vuoden vastaavasta jaksosta, sillä henkilöstön määrä kasvoi 13 henkilöllä. Luottotappiot nousivat 17,1 miljoonaan euroon (8,0), ja luottotappioasteeksi muodostui  0,22 prosenttia (0,11). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita parani ollen 42,8 (46,3).  

Oman pääoman tuotto säilyi vuoden takaisella tasolla 10,3 prosentissa (10,3).

Yksityis- ja yritysrahoituksen kysyntä edelleen vahva

Liiketoiminnan volyymit 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 1-9/2013 1-9/2012
keskivolyymit, meuro
Luotonanto yleisölle 11 726 10 877 8 % 11 584 10 491
joista henkilöasiakkaita 3 736 3 486 7 % 3 667 3 462
joista yrityksiä 7 990 7 391 8 % 7 917 7 029
Talletukset yleisöltä 2 845 3 327 -14% 2 791 3 488
joista henkilöasiakkaita 1 248 1 276 -2 % 1 258 1 291
joista yrityksiä 1 597 2 051 -22 % 1 533 2 197

Handelsbanken Suomen antolainauksen keskivolyymi kasvoi 8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Handelsbankenin yksityisasiakkaille ja yrityksille myöntämät luotot ovat kasvaneet nopeammin kuin markkinat Suomessa keskimäärin. Luotonanto yrityksille kasvoi 8 prosenttia ja luotonanto kotitalouksille 7 prosenttia viime vuoden heinä–syyskuuhun verrattuna.

Antolainausvolyymien perusteella lasketaan vakausrahastomaksu, joka kuormittaa Handelsbankenin Suomen toimintoja samaan tapaan kuin suomalaisten pankkien maksama pankkivero. Vakausrahastomaksut rasittivat korkokatetta 3 miljoonalla eurolla tammi–syyskuussa 2013 (3). Maksua on peritty Ruotsissa vuodesta 2009 alkaen.

Ottolainauksen keskivolyymi heikkeni edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä.  Kotitalouksien tilivarat ja talletukset vähenivät 2 prosenttia ja yritysten 22 prosenttia viime vuodesta. Syynä on ollut Handelsbankenin päätös jättäytyä sivuun lyhyiden talletusten hintakilpailusta.

Handelsbankenilla on tyytyväiset ja uskolliset asiakkaat

Handelsbankenilla on myös tänä vuonna erittäin tyytyväiset yritys- ja yksityisasiakkaat. Tulos käy ilmi EPSI Ratingin laajasta pankkitutkimuksesta, jonka tulokset julkistettiin lokakuun alussa. Tutkimuksen mukaan Handelsbankenilla on Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat. Pankki keräsi yritysasiakkailtaan 78,8 indeksipistettä alan keskiarvon ollessa 75,3. Yksityisasiakkailta indeksipisteitä kertyi 81,7, mikä tekee meistä parhaan liikepankin. Alan keskiarvo oli 75,6. Handelsbankenin asiakkaat ovat uskollisimpia ja heillä on myös suurimmat odotukset pankiltaan. Handelsbankenin asiakaspalvelu sai kaikista pankeista parhaat pisteet.

Handelsbanken sijoittui vertailuissa hyvin myös muilla kotimarkkinoilla.

Konsernin tulos edelleen vakaa

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–syyskuussa 2013:

- Vuosineljänneksen tulos verojen jälkeen kasvoi 10 % ja oli 10 768 milj. kruunua (9 754)
- Osakekohtainen tulos nousi 16,97 kruunuun (15,55)
- Liiketulos kasvoi 4 % 13 630 milj. kruunuun (13 160)
- Oman pääoman tuotto kasvoi 14,2 %:iin (14,0)
- Tuotot kasvoivat 3 % ja olivat 27 049 milj. kruunua (26 171)
- Korkokate kasvoi 2 % ja oli 19 897 milj. kruunua (19 597)
- Kulu/tuotto-suhde oli 46,4 % (46,4)
- Luottotappiotaso oli 0,07 % (0,07)
- Basel II:n mukainen ydinvakavaraisuussuhde nousi 19,3 %:iin (17,3) ja Basel III:n mukainen ydinvakavaraisuussuhde 18,8 %:iin.

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, Handelsbankenin Suomen toimintojen johtaja

puh. +358 10 444 2700

Anders Norrena, talous- ja hallintojohtaja, Handelsbanken Suomi
puh. + 358 10 444 2327

Camilla Sågbom, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
puh. +
358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 24 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbankenilla on Suomessa 45 asiakaskonttoria eri puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Varainhoito ja Private Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä toiminnoissa työskenteli vuoden 2012 lopussa 605 henkilöä.