Handelsbanken Suomi: Tammi–syyskuun 2015 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Tyytyväiset asiakkaat ovat edellytys kannattavuuden hyvälle kehitykselle 

"Asiakkaamme arvostavat Handelsbankenin hajautettua mallia, jonka ansiosta he saavat hyvää palvelua lähikonttoristaan.  EPSI Ratingin vuosittaisessa pankkitutkimuksessa meillä on jälleen Suomessa toimivista liikepankeista tyytyväisimmät yritys- ja yksityisasiakkaat”, kertoo Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti.

"Konttorit ovat jatkossakin osa Handelsbankenin ydinliiketoimintaa, mutta konttorien tehtävät muuttuvat digitalisaation myötä. Konttori tarjoaa mahdollisuuden vahvojen ja kestävien asiakassuhteiden rakentamiseen. Niiden ohessa meidän on tärkeä kehittää digitaalisia kanavia päivittäispalveluiden hoitamiseen. Tyytyväiset asiakkaat ja kustannustehokkuus ovat meidän tapamme tehdä kannattavaa pankkiliiketoimintaa, Nina Arkilahti toteaa.

Liiketoiminnan tulos vakaa tammi–syyskuussa 2015

Konttoriliiketoiminta meur 1-9/2015 1-9/2014 Muutos 7-9/2015 7-9/2014 Muutos 4-6/2015
Tuotot
Korkokate 108,4 115,1 -6 % 35,3 38,6 -9 % 36,7
Palkkionetto 31,4 36,4 -14 % 10,2 12,3 -17 % 10,6
Muut tuotot 15,2 13,1 16 % 4,2 4,2 0 % 5,2
Tuotot yhteensä 155 164,6  -6 % 49,7 55,1 -10 % 52,5
Kulut -62,2 -60,7 2 % -19,8 -19,9  -1 % -21,5
Tulos ennen luottot. 92,8 103,9 -11 % 29,9 35,2 -15 % 31,0
Luottotappiot -7,4 -18,1 -59 % -0,5 -0,9 -44 % -5,4
Liiketulos 85,4 85,8 0 % 29,4 34,3 -14 % 25,6
 
Kulu/tuotto-suhde, % 40,1 36,9 39,8 36,1 41,0
Oman pääoman tuotto, % 13,9 13,5 14,4 16,3 12,4

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tulos Suomessa on jatkunut vakaana tammi–syyskuussa 2015. Konttoriliiketoiminnan tulos pysyi samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona ollen 85,4 miljoonaa euroa (85,8). Tulos ennen luottotappioita oli vastaavalla jaksolla 92,8 miljoonaa euroa (103,9).

Tuotot laskivat viime vuodesta 6 prosenttia ja olivat 155,0 miljoonaa euroa (164,6). Korkokate pieneni 6 prosenttia 108,4 miljoonaan euroon (115,1). Korkokatetta heikensivät pienentyneet anto- ja ottolainausmarginaalit. Palkkionetto heikkeni 31,4 miljoonaan euroon (36,4). Lasku selittyy lähinnä palkkiokustannusten kasvulla.  

Kustannukset nousivat 2 prosenttia 62,2 miljoonaan euroon (60,7). Konttoriliiketoiminnan keskimääräinen henkilöstömäärä pysyi ennallaan ja oli 497 henkilöä (497).

Luottotappiot laskivat viime vuodesta 7,4 miljoonaan euroon (18,1). Luottotappiotaso oli 0,08 prosenttia (0,20). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 40,1 (36,9). Oman pääoman tuotto kasvoi 13,9 prosenttiin (13,5). 

Yksityisrahoituksen kysyntä edelleen hyvä

Liiketoiminnan volyymit 7-9/2015 7-9/2014 Muutos 1-9/2015 1-9/2014 Muutos
keskivolyymit, meur
Luotonanto yleisölle 12 515 12 441 1 % 12 548 12 205 3 %
josta henkilöasiakkaille 3 959 3 851 3 % 3 942 3 816 3 %
josta yrityksille 8 556 8 590 0 % 8 606 8 389 3 %
Talletukset yleisöltä 3 591 4 666 -23 % 3 708 4 437 -16 %
josta henkilöasiakkailta 1 386 1 240 12 % 1 368 1 241 10 %
josta yrityksiltä 2 205 3 426 -36 % 2 340 3 196 -27 %

Handelsbanken Suomen antolainauksen keskivolyymi kasvoi ajanjaksolla tammi–syyskuu 2015 edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Sekä yksityis- että yritysasiakkaiden luotot kasvoivat molemmat 3 prosenttia ajanjaksolla tammi–syyskuu 2015.

Liiketoiminnan volyymien perusteella lasketaan ruotsalainen vakausrahastomaksu, joka rasittaa Handelsbanken Suomen korkokatetta. Vakausrahastomaksu säilyi käytännössä samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana ollen tammi–syyskuussa 2015 3,2 miljoonaa euroa. Maksua on peritty Ruotsissa vuodesta 2009 alkaen.

Kotitalouksien tilivarat ja talletukset kasvoivat 10 prosenttia viime vuoden tammi–syyskuusta. Ottolainaus yrityksiltä laski 27 prosenttia edellisvuodesta. Ero selittyy suuryritysten ottolainauksen pienenemisellä.  

Handelsbankenilla on tyytyväisimmät asiakkaat

Handelsbankenilla oli tänäkin vuonna erittäin tyytyväiset yritys- ja yksityisasiakkaat. Tulos käy ilmi EPSI Ratingin laajasta pankkitutkimuksesta, jonka tulokset julkistettiin lokakuun alussa. Tutkimuksen mukaan Handelsbankenin yksityisasiakkaat arvioivat pankin 81,9 indeksipisteen arvoiseksi. Alan keskiarvo oli 75,8 indeksipistettä. Lisäksi Handelsbankenilla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat. He antoivat pankille 76,4 indeksipistettä, kun alan keskiarvo oli 73,9. Handelsbankenin asiakkailla on suurimmat odotukset pankiltaan. Myös Handelsbankenin asiakaspalvelu sai kaikista pankeista parhaat pisteet.  

Handelsbanken sijoittui vertailuissa hyvin myös muilla kotimarkkinoilla.

Konsernin tulos edelleen vakaa

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–syyskuussa 2015 (tammi–syyskuu 2014):

- Liiketoiminnan tulos kasvoi oli 14 942 milj. kruunua (14 901)
- Liiketulos verojen jälkeen pysyi ennallaan ja oli 11 842 milj. kruunua (11 842)
- Osakekohtainen tulos oli 6,21 kruunua (6,21)
- Oman pääomat tuotto laski ja oli 13,1 % (14,1)
- Tuotot kasvoivat 2 % ja olivat 29 427 milj. kruunua (28 758)
- Korkokate kasvoi 2 % ja oli 20 769 milj. kruunua (20 361)
- Provisionetto kasvoi 10 % ja oli 6 977 milj. kruunua (6 328)
- Kulu/tuotto-suhde oli 45,4 % (44,4)
- Luottotappiotaso oli 0,08 % (0,08)
- CRD IV:n mukainen ydinvakavaraisuussuhde nousi ja oli 21,4 % (20,7). Vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan nousi ja oli 27,4 % (25,6)
- Moody’s nosti Handelsbankenin pitkäaikaista luottoluokitusta Aa2:een, ja pankilla on nyt kaikista vertailukelpoisista pohjoismaisista pankeista korkein luottoluokitus

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, Handelsbanken Suomen johtaja
Puh. +358 50 3230056

Camilla Sågbom, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 40 5408450

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 25 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

Handelsbankenilla on Suomessa 46 asiakaskonttoria eri puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Varainhoito ja Private Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä toiminnoissa työskenteli vuoden 2014 lopussa 614 henkilöä.