Handelsbanken Suomi: Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2016

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Private Banking -palvelumme kuuluvat Suomen parhaisiin – panostuksemme säästämisen ja sijoittamisen tuotteisiin tuottaa tulosta

”Matala korkotaso ja geopoliittiset jännitteet pitivät markkinaolosuhteet haastavina Suomessa myös viime vuonna. Vaikutukset heijastuvat Handelsbanken Suomen tulokseen. Suuntaamme jatkossakin voimavaroja pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamiseen. Panostus säästämisen ja sijoittamisen tuotteisiin tuottaa tulosta, ja hallinnoitavien varojen määrä jatkoi kasvuaan”, Suomen toimintojen johtaja Nina Arkilahti kertoo.

”Yhä useampi asiakas valitsee Handelsbankenin sijoitusvarallisuutensa hoitajaksi. Private Banking -palvelumme kuuluvat Suomen parhaisiin, minkä TNS Sifo Prospera toteaa vuosittain tekemässään, asiakkaiden tyytyväisyyttä pankkipalveluihin mittaavassa tutkimuksessa”, Arkilahti jatkaa.

”Konttorimme rakentavat vahvoja ja kestäviä asiakassuhteita. Avasimme uuden konttorin Lahdessa, ja osa nykyisistä konttoreistamme muutti uusiin toimitiloihin, joiden sijainti ja toiminnallisuus mahdollistavat entistä paremman asiakaspalvelun. Samaan aikaan kehitämme digitaalisia ratkaisuja päivittäispalveluiden hoitamiseen, ja asiakkaamme käyttävät palveluitamme yhä monipuolisemmin. Tulokset heijastuivat positiivisesti oman pääoman tuottoon, joka ylsi 13 prosenttiin”, Arkilahti toteaa.

Konttoriliiketoiminnan kehitys tammi–joulukuussa 2016

Konttoriliiketoiminta meur 2016 2015 Muutos 10-12/2016 10-12/2015 Muutos 7-9/2016
Tuotot
Korkokate 128,6 145,5 -12% 30,9 37,1 -17%  31,9
Palkkiokate 44,2 41,4 7% 11,9 10,0 19% 11,3
Muut tuotot 24,0 20,6 17% 6,3 5,4 17% 4,1
Tuotot yhteensä 196,8 207,5 -5% 49,1 52,5 -6% 47,3
Kulut -88,9 -84,2 6% -22,4 -22,0 2% -20,3
Tulos ennen luottotapp. 107,9 123,3 -12% 26,7 30,5 -12% 27,0
Luottotappiot -3,8 -8,9 -57% 1,5 -1,5 -200% -1,7
Liiketulos 104,1 114,4 -9% 28,2 29,0 -3% 25,3
 
Kulu/tuotto-suhde, % 45,2 40,6 45,6 41,9 42,9
Om. pääoman tuotto, % 13,0 13,8 13,7 13,6 12,7

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan tulos heikkeni edellisvuodesta 9 prosenttia 104,1 miljoonaan euroon (114,4). Tulos ennen luottotappioita laski samalla ajanjaksolla 107,9 miljoonaan euroon (123,3).

Tuotot pienenivät vuoden takaisesta 5 prosenttia 196,8 miljoonaan euroon (207,5). Korkokate heikkeni 12 prosenttia 128,6 miljoonaan euroon (145,5). Korkokatetta supisti ennen kaikkea antolainausmarginaalien lasku. Palkkiokate kasvoi 7 prosenttia 44,2 miljoonaan euroon (41,4), ja muut tuotot kasvoivat 24,0 miljoonaan euroon (20,6).  

Kokonaiskustannukset kasvoivat 6 prosenttia 88,9 miljoonaan euroon (84,2). Kustannusten kasvun taustalla on ennen kaikkea pankin Korkeimmassa oikeudessa häviämä oikeusriita, jonka kustannusvaikutus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla, ja keskimääräinen henkilöstömäärä laski hieman ollen 491 henkilöä (496).

Luottotappiot jäivät pieniksi ollen 3,8 miljoonaa euroa (8,9). Luottotappiotaso oli 0,03 prosenttia (0,07). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 45,2 (40,6). Oman pääoman tuotto oli 13,0 prosenttia (13,8).

Yksityis- ja yritysrahoituksen kysyntä kehittyi vakaasti

Liiketoiminnan volyymit 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 10-12/2016 10-12/2015
keskivolyymit, meuro
Luotonanto yleisölle 12 736 12 566 1 % 12 819 12 619
joista henkilöasiakkaita 3 975 3 947 1 % 3 997 3 962
joista yrityksiä 8 761 8 619 2 % 8 822 8 657
Talletukset yleisöltä 3 442 3 593 -4 % 3 719 3 249
joista henkilöasiakkaita 1 451 1 367 6 % 1 508 1 363
joista yrityksiä 1 991 2 226 -11 %  2 211 1 886

Handelsbanken Suomen antolainauksen keskivolyymi kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 1 prosentin.

Kotitalouksien tilivarat ja talletukset kasvoivat 6 prosenttia, kun taas ottolainaus yrityksiltä laski 11 prosenttia. Lasku selittyy suuryritysten ottolainauksen pienenemisellä. Ottolainauksen keskivolyymi laski 4 prosenttia viime vuodesta.

Handelsbankenia Suomessa rasittavat viranomaismaksut, jotka tammi–joulukuussa 2016 olivat 5,7 miljoonaa euroa (5,5). Nämä maksut koostuvat Ruotsin kriisinhallintarahastomaksusta sekä talletussuojasta.  

Handelsbanken Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan mukaan lukien Handelsbankenin Varainhoito- ja Private Banking -toiminnot ja arvopapereiden säilytyksestä vastaavan Handelsbanken Custodyn sekä Handelsbanken Rahoituksen ja Stadshypotekin toiminnan Suomessa. Suomen Handelsbanken Capital Markets -toimintoihin kuuluvat vakuutusyhtiö sekä perinteiset Capital Markets -palvelut, kuten riskinhallinta, arvopaperikauppa ja pääomamarkkinatoiminnot. Yhteensä Handelsbanken työllisti Suomessa vuoden 2016 lopussa 597 henkilöä. Suomessa Handelsbankenilla on 45 asiakaskonttoria.

Yhteenveto konsernin tuloksesta

Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi–joulukuussa 2016 (verrattuna tammi–joulukuuhun 2015):

- Liiketoiminnan tulos kasvoi 1 % ja oli 20 633 milj. kruunua (20 475)
- Tilikauden tulos verojen jälkeen heikkeni 1 % ja oli 16 245 milj. kruunua (16 343)
- Osakekohtainen tulos oli 8,43 kruunua (8,57)
- Oman pääoman tuotto laski ja oli 13,1 % (13,5)
- Tuotot kasvoivat 1 % ja olivat 40 763 milj. kruunua (40 336)
- Korkokate kasvoi 1 % 27 943 milj. kruunuun (27 740)
- Luottotappiotaso pysyi ennallaan ja oli 0,09 % (0,09)
- Ydinvakavaraisuussuhde nousi ja oli 25,1 % (21,2). Vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 31,4 % (27,2)
- Antolainaus kasvoi kaikilla kotimarkkinoilla
- Hallitus ehdottaa, että varsinainen osinko on 5,00 kruunua ja että olemassa olevaa takaisinostomandaattia jatketaan vuodella.

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, Handelsbanken Suomen johtaja
Puh. +358 10 444 2700

Tero Meriluoto, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2327

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa yli 20 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Suomessa Handelsbankenilla on 45 asiakaskonttoria. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.