Hankkija Oy investoi erikoisrehujen valmistukseen – mahdollisuus satoihin uusiin raaka-aineisiin

Hankkija Oy:n nautarehujen myyntivolyymi on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Kaikkien nautarehujen valmistusmäärät ovat kasvaneet ja etenkin asiakaskohtaiset Sopiva-rehut ovat lyöneet itsensä läpi suomalaisessa rehumarkkinassa. Kasvaneisiin myyntimääriin vastaaminen edellyttää investointeja tuotantoon ja valmistusprosessiin.

Hankkija Oy:n Säkylän tehdas on keskittynyt erikoisrehujen valmistukseen. Tehtaalla tuotetaan suurin osa Hankkijan kivennäis- ja erikoisrehuista. Säkylässä valmistetaan näiden lisäksi nautojen ja sikojen tehdasrehuja sekä kaikki kotimainen melassileike.

Hankkija rakentaa Säkylän rehutehtaalle uuden raaka-aineiden annosteluaseman. Asemalla voidaan annostella aiempaa tehokkaammin ja tarkemmin tilakohtaisesti valmistettaviin tuotteisiin tarvittavia raaka-aineita. Investointi mahdollistaa Säkylän rehutehtaalle entistä joustavamman ja monipuolisemman reseptiikan, jonka ansiosta tehdas kykenee käyttämään jopa satoja uusia erikoisraaka-aineita kotieläintilojen tarpeisiin.

"Investoinnilla rehuvalmistuksen markkinajohtaja Hankkija Oy tavoittelee entistä kustannustehokkaampaa tuotantoprosessia, joka turvaa yhtiön kilpailukyvyn ja tuotannon joustavuuden tulevaisuudessa. Kotimainen kotieläintuotanto tehostuu ja rakennemuutoksen seurauksena tilojen ruokintaratkaisut ja tavoitteet erilaistuvat", linjaa rehuliiketoimen johtaja Henrik Willberg.

Lisätietoja:

Jari Sivunen, tuotantojohtaja, Hankkija Oy, puh 010 402 7331, sposti jari.sivunen@agrimarket.fi

Henrik Willberg, rehuliiketoiminnan johtaja, Hankkija Oy, puh 010 402 7980, sposti henrik.willberg@agrimarket.fi


 

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa ja suurin teollisten rehujen valmistaja Suomessa. Suurin Hankkijan Suomen Rehu –rehutehdas sijaitsee Seinäjoella, muut rehutehtaat sijaitsevat Turussa, Kotkassa ja Säkylässä. Hankkijan omistaa Danish Agro-ryhmä (75 %) ja SOK (25 %). www.agrimarket.fi | www.suomenrehu.fi

Yrityksestä

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa ja suurin teollisten rehujen valmistaja Suomessa. Hankkijan rehutehtaat sijaitsevat Seinäjoella, Turussa, Kotkassa ja Säkylässä. Hankkijan omistaa tanskalainen Danish Agro –ryhmä. Danish Agro –ryhmän liikevaihto vuonna 2016 oli 729 MEUR. Ryhmällä on toimintaa 14 eri maassa Itämeren ympärillä ja muualla Euroopassa.

Tilaa

Liitteet & linkit