Hankkijan Kasvuohjelmalla enemmän valkuaista omasta pellosta

Vähäkyröläisellä Vanhalan tilalla seurataan tänä kesänä, miten rehuohran tuotantoon panostaminen vaikuttaa sadon määrään ja laatuun sekä soijan tarpeeseen lihasikojen ruokinnassa. Tilan pelloilla olevilla havaintokaistoilla lannoitus perustuu kahteen lietelannan lannoitustasoon. Kasvulohkojen avulla tavoite on havainnollistaa, miten ohraa tulisi viljellä, jotta pellolta saadaan laadukasta ja hyvää rehuviljaa. Havaintokaistoja viljellään Hankkijan Kasvuohjelman mukaisesti ja verrokkina on minimipanostus.

Lihasian ruokinta perustuu Vanhalan tilalla vilja-tiiviste –ruokintaan. Viljan laadulla on iso vaikutus taloudelliseen tulokseen. Onnistuneessa viljanviljelyssä, jossa hehtaarisadot ovat nykylajikkeiden potentiaalien mukaiset, peltoalaa vapautuu esimerkiksi härkäpavun viljelyyn. Hyvän rehuviljan ominaisuuksia ovat korkea hehtolitrapaino, jolloin saadaan ruokintaan energiaa tärkkelyksestä ja riittävä valkuainen. Laadukas rehuviljan tuotanto edellyttää oikean lajikkeen, asianmukaiset kasvinsuojelutoimenpiteet, riittävästi ravinteita, vettä ja lämpöä.

Havaintokaistojen seurannat ovat ajankohtaisia, sillä valkuaiskasvien viljely kotimaassa yleistyy ja siten soijariippuvuutta voidaan vähentää. Sikojen ruokinnassa puolet tarvittavasta valkuaisesta on mahdollista saada laadukkaasta viljasta.

Hankkija Oy ja Snellmanin Lihanjalostus Oy ovat yhdessä kehittäneet uuden lihasikojen ruokintakonseptin sianlihantuotannon soijariippuvuuden vähentämiseksi. Uutta ruokintamallia on testattu Vanhalan tilalla, jossa loppukasvatus on soijaton. Uusi ruokintakonsepti mahdollistaa kotimaisen sika-aineksen lihantuotantopotentiaalin täyden hyödyntämisen. Soijaton loppuruokinta nostaa lihaprosenttia merkittävästi ja samalla saavutetaan genetiikan mahdollistama korkea teuraspaino. Tämä parantaa sikatilan valkuaisomavaraisuutta ja tilan taloudellista tulosta merkittävästi. Uusi ruokintakonsepti puolittaa soijan käyttötarpeen sianlihan tuotannossa ja alentaa rehukustannusta. Parempi lihakkuus tuo lisäarvoa sian kasvattajalle.

 

Lehdistön edustajat ovat tervetulleita Tapio Vanhalan tilan havaintolohkoille 20.6.2018 klo 11 osoitteeseen Jokivarsitie 385, 66500 VÄHÄKYRÖ

 

Lisätietoja:

Juha Salopelto, tutkimuspäällikkö, Hankkija Oy, p. 010 402 7139, juha.salopelto@hankkija.fi

Satu Valkama, kehityspäällikkö, Hankkija Oy, puh. 010 402 7625, satu.valkama@hankkija.fi

Kirsi Partanen, kehityspäällikkö, Figen Oy, puh. 044 796 6432, kirsi.partanen@snellman.fi

Hankkija

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalouskauppa. Hankkija tekee maatalous- ja konekauppaa sekä rauta-, puutarha- ja harraste-eläinkauppaa. Hankkijalla on omaa rehuteollisuutta ja se on Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on nyt 65 myymälää (joista 11 Etelä-Pohjanmaalla) sekä laaja maatalousalan verkkokauppa.

Yrityksestä

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa ja suurin teollisten rehujen valmistaja Suomessa. Hankkijan rehutehtaat sijaitsevat Seinäjoella, Turussa, Kotkassa ja Säkylässä. Hankkijan omistaa tanskalainen Danish Agro –ryhmä. Danish Agro –ryhmän liikevaihto vuonna 2016 oli 729 MEUR. Ryhmällä on toimintaa 14 eri maassa Itämeren ympärillä ja muualla Euroopassa.

Tilaa