Omega-3- ja omega-6-lisä - luonnollinen lähestymistapa ADHD:n hallintaan

Göteborgin yliopistossa vastajulkaistu kliininen tutkimus (viite 1) osoittaa, että ADHD:sta (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kärsivien lasten ja nuorten oireet vähenevät merkittävästi omega-3- ja omega-6-rasvahappoja sisältävän ravintolisän (Equazenin eye q) käytöllä.

ADHD-konferenssissa Washingtonissa 8.11. esiteltyjen löydösten odotetaan saavan hyvän vastaanoton niiden viimeaikaisten raporttien jälkeen, joiden mukaan lähes 400 000 nuorta ihmistä saa psykoaktiivista stimulanttilääkitystä kuten metyylifenidaattia (esim. Ritalin) häiriönsä hoitoon. (Tänään BBC:llä esitettävän yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan ADHD-lääkitys ei myöskään ole tehokasta pitkällä aikavälillä:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/7090011.stm .)

Avainlöydökset

- 26 %:lla hoitoryhmästä (vrt: 7 % lumeryhmästä) ADHD-oireet vähenivät vähintään 25 %:lla kolmen kuukauden jälkeen.
- Edellä mainituista aktiivihoitoon reagoineista 12 %:lla oireet vähenivät yli 50 % (vrt: lumeryhmässä ei yhdelläkään).
- Kuuden kuukauden jälkeen 47 %:lla hoitoryhmästä oireet olivat vähentyneet yli 25 % ja 12 %:n tila oli parantunut yli 50 %.
- Parhaat tulokset saatiin ryhmällä, jolla oli keskittymisvaikeuksia muttei ylivilkkautta (ADD) ja co-morbideina eli liitännäisoireina häiriöitä neurologisessa kehityksessä (vaikeuksia lukemisessa/kirjoittamisessa, oppimishäiriöitä, DCD=Developmental Coordination Disorders/Developmental Dyspraxia, ASD=Autism Spectrum Disorders).

Plasebokontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen otettiin 75 osallistujaa, 8-18-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla kaikilla oli diagnosoitu ADHD.
Osallistujat jaettiin ryhmiin liitännäisoireiden mukaan, jotta pystyttiin tekemään vertailuja erityyppisten ryhmien välillä; niiden joilla oli motorisia koordinaatio-ongelmia, vaikeuksia lukemisessa/kirjoittamisessa tai visuaalisessa hahmotuskyvyssä.

Sekä aktiivi- että plaseboryhmän hoitojakso oli kolme kuukautta, minkä jälkeen plaseboryhmälle tehtiin vaihto aktiivihoitoon ja kummankin ryhmän hoitoa jatkettiin kolme kuukautta. Mitatut tulokset olivat osallistujan, vanhemman ja opettajan tekemät arviot ADHD:n oireista lukemisessa ja käsialassa.

Tutkimustulokset tukevat aiempien eye q -ravintolisällä tehtyjen kliinisten tutkimusten löydöksiä. Valmistetta on tutkittu oppimisvaikeuksista kärsivillä lapsilla mm. Oxford-Durham-tutkimuksessa (2) ja Adelaide-tutkimuksessa (3). Tutkijoiden johtopäätös oli, että parhaat tulokset rasvahappolisällä saatiin lapsilla ja nuorilla, joilla oli hallitsevasti keskittymisvaikeuksia sekä lisäksi liitännäisoire kuten dyslexia tai dyspraxia. Löydökset voivat osoittautua hyödyllisiksi vanhemmille ja terveysalan ammattilaisille, kun avuksi näihin tiloihin etsitään luonnollista ravintolisää.


Lisätietoja tutkimuksista:

Englannissa:

Unity, Equazen-ryhmä, p. 020 7405 0974
Jo White - Jo@hellounity.com
Jane Sheard - Jane@hellounity.com
Laura Coleman - Laura@hellounity.com

Lisätietoja eye q -valmisteesta:

Harmonia Life Oy, p. (09) 696 2010
Nina Laaksonen - nina.laaksonen@harmonia.fi Sami Larste - sami.larste@harmonia.fi


Equazenin eye q on ainutlaatuinen yhdistelmä merellistä kalaöljyä ja jättihelokin neitsytöljyä, joiden tärkeimmät rasvahapot EPA (eikosapentaeenihappo), DHA (dokosaheksaeenihappo) ja GLA
(gammalinoleenihappo) ovat pitkäketjuisia, monityydyttymättömiä välttämättömiä rasvahappoja. Niillä on todistetusti tärkeä rooli koordinaation, oppimiskyvyn, muistin ja keskittymiskyvyn kehittymisessä.

Öljy on farmaseuttista laatua ja jokainen erä tutkitaan erikseen, jolloin öljyn todetaan poikkeuksetta noudattavan EU:n ja WHO:n linjaamia tiukkoja rajoja dioksiinin, PCB:n, raskasmetallien ja torjunta-aineiden pitoisuuksissa.

Equazen on omistautunut käynnissä olevalle tutkimukselle kartoittaen ainutlaatuisten valmisteidensa tarjoamia terveyshyötyjä.


VIITTEET

1) Mats Johnson M.D., Sven Östlund B.A., Gunnar Fransson B.A., Björn Kadesjö
M.D. Ph.D., Christopher Gillberg M.D. Ph.D.
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Institute of Neuroscience and
Physiology, Göteborg University, Sweden

2) The Oxford-Durham Study: a Randomized, Controlled Trial of Dietary
Supplementation with Fatty Acids in Children with Developmental Coordination
Disorder. Pediatrics, 2005; 115;1360-1366

3) Sinn, N. & Bryan, J. (2007). Effect of supplementation with
polyunsaturated fatty acids and micronutrients on ADHD-related problems with
attention and behaviour. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics,
28(2), 82-91.