Automatisoidut talousprosessit eivät vaadi ohjelmisto- tai laiteinvestointeja

- Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon mahdollista heti valmiin palvelun avulla

Espoo 10.1.2011 – Talousprosessien automaatioratkaisuja kehittävä ohjelmistoyhtiö Basware Oyj  tuo markkinoille ohjelmistoista ja laitteista riippumattoman InvoiceReady -laskuautomaatiopalvelun.  Basware InvoiceReady -palvelulla organisaatio voi siirtyä sähköiseen osto-, matka- ja kululaskujen käsittelyyn hallitusti ja ilman investointeja palvelimiin, skannereihin ja ohjelmistolisensseihin. Ratkaisun avulla myös pienten organisaatioiden talousprosessien tehokkuutta voidaan parantaa välittömästi heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Palveluna toimitettava ratkaisu mahdollistaa myös siirtymisen suoraan verkkolaskujen aikakauteen.

Baswaren vuonna 2010 taloushallinnon ammattilaisille tekemä Lost in Transaction1 –tutkimus osoitti, että laskujen skannaus ja käsittely koetaan yrityksissä eniten aikaa vieviksi ja virheitä aiheuttaviksi työvaiheiksi. 60 prosenttia vastaajista uskoi, että automaatio olisi luotettava ja tehokas keino vähentää näitä ongelmia.

”Palveluna toimitettava InvoiceReady -ratkaisu ei vaadi minkäänlaisia laite- tai lisenssihankintoja vaan käyttäjä maksaa ainoastaan käyttämästään palvelusta. Heti käyttöön otettavan ratkaisun avulla voidaan vähentää oleellisesti osto- ja matkalaskujen manuaaliseen prosessointiin käytettävää aikaa.  InvoiceReady automatisoi kerralla koko ostolaskujen käsittelyketjun alkaen laskujen skannauksesta päätyen niiden arkistointiin, ja vähentää virheiden määrää”, kertoo Baswaren johtaja Jukka Virkkunen.

Tähän saakka erityisesti pienten yritysten laskuautomaatioon siirtymistä ovat hidastaneet korkeat ohjelmisto- ja laitekustannukset. Alhaisten investointikustannusten ansiosta InvoiceReady tukee myös pienten ja keskisuurten yritysten siirtymistä sähköiseen taloushallintoon. Palvelu mahdollistaa yrityksille täysin läpinäkyvän ja jäljitettävän ostolaskujen käsittelyn, mikä takaa virheettömän ja oikea-aikaisen tiedon. InvoiceReady -palvelun käyttäjä maksaa ainoastaan todellisesta laskujen määrään perustuvasta käytöstä, joten asiakkaalla ei ole vaaraa joutua maksamaan yllättäviä lisäkuluja.

”55 prosenttia Lost in Transaction –tutkimuksen vastaajista kertoi, että heiltä jää käteisalennukset saamatta tai he maksavat laskuja myöhässä tehottomien manuaalisten prosessien vuoksi. Kun tähän lisätään vielä muunlaisten virheiden määrä sekä niiden korjaamiseen käytetyt tehottomat työtunnit, tulee taloushallinnon pyörittämisestä yrityksille todella suuri kustannuserä. Erityisesti pienillä yrityksillä resurssit ovat usein tiukilla, joten automaation kautta resursseja voidaan vapauttaa tuottavampaan toimintaan ”, toteaa Virkkunen.

InvoiceReady mahdollistaa yrityksien siirtymisen verkkolaskuihin heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Verkkolaskun hyödyt paperilaskuun verrattuna ovat kiistattomat niin kustannuksien kuin ympäristönäkökulmienkin kannalta.

”Kovin paljon tätä helpommaksi tai edullisemmaksi ei laskuautomaatioon siirtyminen voi tulla, sillä investointivaatimusten määrä on pudotettu minimiin. Oikeanlaisten järjestelmien avulla myös pienet yritykset saavat kilpailuetua sekä mahdollisuuden kasvuun. Usein juuri tehottomasti hoidetut laskujen käsittelyprosessit aiheuttavat tarpeettomia pullonkauloja liiketoiminnan kannattavuudelle ja heikentävät kassavirtaa. Tutkimuksemme mukaan kaksi kolmasosaa talousjohtajista on samaa mieltä ja haluaa vähentää manuaalisen työn määrää lähitulevaisuudessa”, kertoo Virkkunen.

InvoiceReady -palvelu pohjautuu Basware eOffice -ohjelmistoon, jota käyttää yli 500 organisaatiota ja tuhansia käyttäjiä ympäri maailmaa. Ratkaisulla sähköistetään kerralla osto- ja matkalaskujen käsittely sekä arkistointi ja automatisoidaan toistuvaislaskujen käsittely. Palveluna toimitettava InvoiceReady sisältää sekä paperilaskujen skannauksen, että verkkolaskujen vastaanoton.  

Lisätietoja:

Jukka Virkkunen, johtaja, Basware, puh. ++358 50 67047, jukka.virkkunen@basware.com

¹ Lost in Transaction -tutkimus toteutettiin Baswaren toimeksiannosta touko-kesäkuussa 2010.  Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 550 taloushallinnon ammattilaista suurten yritysten talousyksiköissä. Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa ja Pohjoismaissa toteutettiin kussakin 100 haastattelua. Lisäksi Australiassa, Ranskassa ja Alankomaissa toteutettiin jokaisella alueella 50 haastattelua. Lisätietoja: www.basware.com/transaction

Basware

Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Yli miljoona  käyttäjää yli 50 maassa hyödyntää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta.

Baswaren liikevaihto vuonna 2009 oli 92 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi  

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Liitteet & linkit