Basware ja BOS yhteistyöhön – Uusi palvelu tuo osto-organisaatioille mahdollisuudet miljoonasäästöihin

Espoo, 8.2.2010 – Talousprosessien automaatioratkaisuja kehittävä ohjelmistoyhtiö Basware Oyj on solminut yhteistyösopimuksen Back Office Services (BOS) Oy:n kanssa. Sopimuksen myötä BOS:n tarjoamat sähköiset tuoteluettelot liitetään osaksi Baswaren hankintatoimen ratkaisua. Baswaren ratkaisu tarjoaa helppokäyttöisen sähköisen ostojärjestelmän yhdistettynä kattavaan tuotekatalogitarjontaan, jolloin osto-organisaatioille tarjoutuu mahdollisuus ottaa täysi hyöty keskitetyistä sopimuksista sekä sopimushinnoista.

Baswaren uusi hankintatoimen sisältö- ja välityspalvelu välittää hankintasanomat, kuten tilaukset ja tilausvahvistukset ja tuoteluettelot, valvotun palvelun kautta. Yhteistyö tehostaa sisältöpalvelua avaamalla sähköisen kanavan yli tuhanteen keskeiseen toimittajaan Suomen markkinoilla. Suurimmalle osalle organisaatioista tämä kattaa lähes kaikki avaintoimittajat, joiden tuoteluettelot ovat näin helposti käytettävissä sähköisesti osana hankintaprosessia. Organisaatiot neuvottelevat hinnat toimittajien kanssa, mutta mikäli ostoja ei keskitetä sopimuskumppaneille, jäävät hyödyt saavuttamatta. Viime vuonna tehdyn väitöksen¹ mukaan sopimusten ohi ostaminen lisää organisaation hankintakustannuksia jopa 20 prosentilla ja lisäksi heikentää neuvotteluasemaa toimittajiin. Isoille ja erityisesti hajautetuille osto-organisaatioille Baswaren ja BOS:n hankintatoimen yhteisratkaisu tarkoittaa miljoonien eurojen vuosittaista säästöpotentiaalia. ”Yhteistyö tuo merkittävää hyötyä asiakkaillemme, jotka sähköistävät ja automatisoivat hankintatoimen prosessejaan”, sanoo johtaja Jukka Virkkunen Baswarelta. ”Hankintatoimen sisältö- ja välityspalvelut auttavat keskittämään organisaation ostot valituille toimittajille. Palvelu nostaa asiakkaan hankintajärjestelmään liitettyjen toimittajien lukumäärää ja tehostaa tuoteluetteloiden ylläpitoa. Hankintatoimen ratkaisumme tähtää ostoprosessin tehostamiseen myös manuaalista työtä vähentämällä. Baswaren palvelu takaa luotettavan tiedonsiirron organisaatioiden välillä. Valvottu tiedonsiirto on keskeinen osa sähköisen ekosysteemin syntymistä.” Organisaatioiden välisessä ekosysteemissä monet keskeiset asiakirjat, kuten verkkolaskut ja tilaukset, liikkuvat eri toimijoiden välillä sähköisesti ja automaattisesti. Se on paperilla kulkevaa informaatiota ekologisempi vaihtoehto, ja samalla voidaan hyödyntää automaation tuomia tehostamismahdollisuuksia. Basware tuo helmikuussa markkinoille uuden, valmiiksi paketoidun version hankintajärjestelmästään. Basware Purchase Ready -ratkaisu sisältää keskeisten avaintoimittajien tuotekatalogit. Basware Purchase Ready voidaan ottaa käyttöön kahdessa kuukaudessa, koska se sisältää hankintatoimen parhaiden käytäntöjen mukaan vakioidut toimintamallit. ”Olemme paketoineet uuteen Purchase Ready -ratkaisuun parhaan hankinta- ja projektikokemuksemme. Käyttövalmis hankintaratkaisu lyhentää hankintajärjestelmän käyttöönottoa ja nopeuttaa organisaation prosessimuutoksia”, kuvailee Jukka Virkkunen. ”Tuoteluetteloiden tuoma suurin hyöty on sopimusten käyttöasteen nostaminen”, sanoo toimitusjohtaja Esa Saukkonen BOS:lta. ”BOS:n rooli on hankkia sähköiset tuoteluettelot ja tuottaa jatkuvaa muutoshallintapalvelua. Tuotteiden ostonimikkeet ovat jatkuvasti ostajien käytettävissä, joten villiä ostamista ei pääse syntymään.” Palvelu on ensi vaiheessa käytössä vain Suomessa. ¹ Katri Karjalaisen väitös Challenges of purchasing centralization – empirical evidence from public procurement, Helsingin kauppakorkeakoulu, toukokuu 2009 Lisätietoja: Jukka Virkkunen, johtaja, Basware Oyj, puh. 050 670 47, jukka.virkkunen@basware.com Esa Saukkonen, toimitusjohtaja, Back Office Services Oy, puh. 050 554 8400, esa.saukkonen@bosoy.com Basware Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Yli 850 000 käyttäjää yli 50 maassa käyttää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta. Baswaren liikevaihto vuonna 2009 oli 92 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi Back Office Services Oy BOS BOS on innovatiivinen sähköisten hinnastojen käsittelyyn erikoistunut palveluntarjoaja. BOS tehostaa ostavien organisaatioiden hankintaa toimittamalla automatisoidut palvelut katalogihallintaan ja ostonimikkeiden ylläpitoon. Tällä hetkellä jo yli 1000 suomalaista toimittajaa käyttää BOS-palvelua. Myyntiorganisaatioille BOS toimittaa työkalut tarjousten käsittelyyn ja hinnoitteluun. BOS myös automaattisesti sovittaa myyntihinnastot asiakaskohtaisiksi. BOS:n konttorit sijaitsevat Espoossa ja Amsterdamissa. www.bosoy.com

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.